Cirkulær forretningsudvikling

Tænker I cirkulært, øger I jeres konkurrenceevne, bæredygtighed og chance for at blive set og hørt. Viegand Maagøe A/S hjælper jer trygt og sikkert videre på rejsen gennem den grønne omstilling.

At arbejde aktivt med cirkulær økonomi rummer mulighed for at øge jeres ressourceeffektivitet, minimere jeres klimapåvirkning, styrke kundegrundlaget og blive parat til fremtidens lovgivningskrav. Viegand Maagøe har mange års erfaring med at udvikle og implementere forretningsstrategier inden for det cirkulære område. Skal vi også hjælpe jer?


Et bæredygtigt produkt sælger bedre
Salget af bæredygtige produkter og services stiger hvert år, viser tal fra Miljømærkning Danmark og Økologisk Landsforening. I kan også øge jeres konkurrenceevne ved at sikre, at bæredygtighed er en del af jeres produkters DNA.

Kan I for eksempel genanvende dele af jeres produkter? Distribuere dem mere klimavenligt? Eller miljømærke dem? Viegand Maagøes ingeniører og bæredygtighedseksperter hjælper jer med at skabe overblik over mulighederne og løsninger.

Vi bygger videre på gode erfaringer fra opgaver for EU-kommissionen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Tænk ud over matriklen
Danske virksomheder vil kunne halvere ressourceforbruget ved at tænke cirkulært, viser en analyse fra Ellen MacArthur-fonden. Er I én af de virksomheder? Vi har rådgivet om genanvendelse af overskudsvarme og restprodukter i egen eller andre virksomheder i mange år.

Vi er eksperter i at spotte uudnyttede ressourcer, besparelsespotentialer, matche jer med andre virksomheder og søge økonomisk tilskud til fælles symbioseprojekter.

Vi har blandt andet bidraget til at skabe værdifulde besparelser og samarbejder for bl.a. Scanola, AffaldVarme Aarhus, AAK Denmark og Agrotrade ApS.

Tænk dialog og kommunikation
At turde gå foran og fortælle andre om, hvad I vil og kan, styrker jeres relationer til både lokalsamfund, kunder, leverandører og vigtige, politiske miljøer.

Vi hjælper jer med at udvikle og eksekvere en kommunikationsstrategi, der understøtter jeres forretningsstrategi- og mål. Vores 13 kommunikationsrådgivere, fagjournalister og digitale specialister har en dyb faglig og teknisk indsigt i energi- og ressourceområdet.

Den indsigt bruger vi, når vi hjælper virksomheder med at omsætte tal, tekniske termer og komplicerede problemstillinger til blandt andet grønne regnskaber, pressehistorier, markedsføringsmaterialer og grafiske løsninger.

Vi løser bl.a. opgaver for ScanEnergi, Sinus Energi, Bygherreforeningen/Grundejernes Investeringsfond, Egedal Kommune og Hørsholm Kommune.

Case eksempler

  • Symbioseprojekt

Med AffaldVarme Aarhus, AAK Denmark og Scanola som partnere kortlagde vi restprodukter og overskudsvarme for en række virksomheder på Århus Havn og udarbejdede et symbioseprojekt for en fælles udnyttelse af ressourcerne. Projektet blev gennemført under Erhvervsstyrelsens program Grøn Omstilling.

  • Nye partnerskaber

Vi hjalp Agrotrade ApS med at finde nye leverandører af aske fra flis til produktion af gødning.

  • Nyt site om cirkulær økonomi

Vi udarbejder i 2017 et nyt website for virksomheder, der ønsker at arbejde med cirkulær forretningsudvikling for Miljøstyrelsen.

  • Udnyttelse af restprodukt

Sammen med AAK Denmark har vi beskrevet en udnyttelse af virksomhedens restprodukt fra olieudvinding af nødder til et biobrændsel og søgt om tilskud til udskiftning af kedelanlæg. CO2-reduktion 100 %. Kedlerne er under opførsel nu.

  • Forebyggelse af spild

Vi kortlægger i 2017 spild (materiale, proces, energi, håndtering osv.) i produktionen af genbrugsplast og udarbejder en indsatsplan for forebyggelse heraf for Aage Vestergaard Larsen A/S.
Vi har beregnet CO2-besparelsen ved at anvende genanvendte plasttyper fra Aage Vestergaard Larsen frem for jomfrueligt plast.

  • Hvidbog om bæredygtighed i byggeri

Vi udarbejder den første danske hvidbog om bæredygtigt byggeri for Bygherreforeningen.

  • Kvalitetsstyring, miljø- og energiledelse

Vi hjælper Genan, der er en international ledende virksomhed inden for genbrug af gummidæk fra personvogne, entreprenørmaskiner og lastvogne, med løbende at mindske deres miljø-påvirkninger og energiforbrug ved produktionen af genbrugsgummi samt sikrer bibeholdelse af deres ISO-certifikater.

04.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Digital CO2-beregner viser uddannelsesinstitution vejen til skarpere klimaindsats

27.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Hvordan elektrificerer man fødevareindustrien?

24.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Dyk ned i ESG og bliv klogere på, hvad der gemmer sig bag de tre bogstaver

22.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Bliv klogere på EU’s krav og retningslinjer til grønne investeringer

05.10.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Kom nu! Vær på forkant med ESG, og gør din virksomhed en tjeneste

25.09.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Virksomhed med store bæredygtighedsambitioner er dykket dybt ned i rapporteringsarbejdet