Centrica indgår grøn elkøbsaftale med Better Energy

En ny 10-årige elkøbsaftale mellem energihandelsselskabet Centrica og energiselskabet Better Energy tilfører mere grøn strøm til elnettet. Aftalen indebærer, at Better Energy opstiller to nye danske solcelleparker.

Det er typisk større industrivirksomheder, der indgår længerevarende grønne elkøbsaftaler (PPA’er) for at reducere klimabelastningen fra elforbruget. Solkraft er nu blevet så konkurrencedygtig, at turen også er kommet til elhandelsvirksomhederne. Den danske elhandelsvirksomhed Centrica indgår en aftale med Better Energy, der opfører nye solcelleparker som følge af aftalen.

Better Energy har de senere år opført solcelleparker uden statsstøtte til større erhvervskunder, og med den nye aftale fastslås det, at dansk solcelleenergi kan konkurrere med de billigste energiformer i Nordeuropa.

”Aftalen mellem Centrica og Better Energy er et godt eksempel på vedvarende energi, der konkurrerer med konventionel elproduktion og leverer grøn energi til europæiske forbrugere. Aftalen viser også, at det er muligt at udvikle solparker der bliver opført uden statsstøtte. Vi har stadig brug for mere grøn energi i elnettet, men dette er en vigtig udvikling. Aftalen understreger vores engagement og aktive rolle i Europas grønne omstilling til en CO2-neutral fremtid,” forklarer Kristian Gjerløv-Juel, kommerciel direktør i Centrica, og påpeger, at det har været afgørende, at elkøbsaftalen også medførte, at der blev bygget ny og additionel vedvarende energi, som ikke er dyrere end andre energiformer.

Centrica, en af Danmarks største elhandlere, køber og sælger i dag el på elmarkedet, og strømmen fra de kommende solcelleparker kommer til at indgå i Centricas samlede portefølje. De nye solcelleparker forventes at producere 112 GWh årligt, svarende til 70.000 danskeres årlige elforbrug.

Genvej til at nå klimamålene

Ifølge Energistyrelsen forventes det danske elforbrug næsten at blive fordoblet det kommende årti. Skal de politiske ambitioner om at fortrænge fossile brændsler i den tunge transport ved at omdanne strøm til e-fuels realiseres, vil elbehovet stige endnu mere.

Regeringens klimaprogram anslår, at Power-to-X kan reducere CO2-udledningerne med 3,5 mio. ton i 2030, hvilket kræver en stigning i elproduktionen, som er større end hvad de aktuelle havvindplaner forventes at kunne dække. Opførelsen af nye solcelleparker spiller derfor en afgørende rolle i at sikre en større andel af fremtidens elforbrug matches af grøn elproduktion.

”Med det massive behov, der er for udbygning af vedvarende energi i de kommende år, er det vigtigt, at både virksomheder og elhandlere fokuserer på additionel energi. Ved at forpligte sig til at købe strøm fra kommende solcelleparker, sikrer man, at der bliver tilført ny grøn strøm til elnettet. På den måde understøtter man helt konkret den grønne omstilling, og det er præcis hvad Centrica gør,” forklarer Peter Munck Søe-Jensen, Executive Vice President i Better Energy, og understreger, at genvejen til at nå både kortsigtede og langsigtede klimamål i høj grad går gennem en større udbygning af solkraft.

Han påpeger samtidig, at det afgørende for etableringen af nye danske solcelleparker ikke er en eventuel merpris, men derimod forudsigelighed i strømprisen.

16.10.2022Better Energy

Sponseret

Better Energy bæredygtighedsrapport 2021: Solcelleparker bør øge biodiversitet og beskytte grundvandet

02.02.2022Better Energy

Sponseret

Arla og Better Energy indgår rekordstor grøn elkøbsaftale om fire nye solcelleparker

13.10.2021Better Energy

Sponseret

Better Energy bliver en del af Future-Fits Development Council

25.06.2021Better Energy

Sponseret

Better Energy udgiver ESG-rapport for 2020

22.04.2021Better Energy

Sponseret

Better Energy kommer styrket igennem 2020

17.03.2021Better Energy

Sponseret

Centrica indgår grøn elkøbsaftale med Better Energy