Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

Nadia Sander Strange træder ind i Byggeriets Samfundsansvars sekretariat som ny projektleder med en stærk praksisnær forståelse for bæredygtighed i byggeriet. Nadia kommer fra en stilling som CSR-ansvarlig og bæredygtighedsleder hos CCO Arkitekter.

Byggeriets Samfundsansvar byder nu velkommen til en ny medarbejder i sekretariatet, Nadia Sander Strange, der kommer fra en stilling som CSR-ansvarlig og bæredygtighedsleder i CCO Arkitekter.  Nadia har mange års erfaring med CSR-arbejde og implementering af verdensmål i praksis i byggeriet og vil komme til at stå i spidsen for flere af foreningens udviklingsprojekter.
“Jeg vil arbejde for, at de redskaber og aktiviteter, som vi udvikler til vores medlemmer, har et praksisnært fokus. Vi skal hjælpe vores medlemmer med at operationalisere de overordnede principper, så de kan omsættes til konkrete aktiviteter i virksomhederne.“ siger Nadia Sander Strange.

Fra holdning til handling

Nadia er uddannet i Tværkulturelle Studier fra Københavns Universitet, og hun har derfor samfundsvidenskabeligt afsæt for sit arbejde med at omsætte og oversætte viden på tværs af faggrupper og fagkulturer i byggeriets værdikæder. Hun er desuden certificeret bæredygtighedsrådgiver.

”Jeg har tidligere arbejdet i en menneskerettighedsorganisation og har viden om UN Guiding Principles on Business and Human Rights. En viden, som vil komme vores medlemmer til gavn, når der i forbindelse med CSRD, CSDDD og EU-taksonomi for bæredygtighed blandt andet kommer øget fokus på arbejdet med menneskerettigheder i byggeriets værdikæder i de kommende år” fortæller Nadia Sander Strange og fortsætter:

“Jeg vil arbejde fokuseret og målrettet med at omsætte holdning til handling. I de kommende år bliver byggeriet mødt med en række nye compliance krav. Jeg ser frem til at bistå og understøtte vores medlemmer i at arbejde seriøst og ambitiøst med de nye krav, så de bliver drivere for bæredygtig omstilling fremfor skrivebordsøvelser, som ikke ændrer på byggeriets praksis”.

Og i Byggeriets Samfundsansvars sekretariat glæder sekretariatschefen Christina Schulz sig til at få Nadia ombord:

”I de kommende år kommer der flere krav både til den sociale, miljø og klimamæssige dagsorden, og Nadia har en stærk profil, der virkelig kan være med til ay understøtte vores medlemmer og de udviklingsprojekter, vi har gang I".

Om Byggeriets Samfundsansvar

Byggeriets Samfundsansvar er en forening, der samler frontløberne på tværs af byggeriets værdikæde om at skabe værdi gennem samfundsansvar til både virksomheden og samfundet. Foreningen arbejder ud for et Charter for samfundsansvar ved at indsamle og formidle viden samt udvikler værktøjer inden for den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Læs mere

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

18.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Anbefalinger fra unge skal sikre en god start for nye i byggebranchen

22.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Stærk almen profil overtager forpersonsposten i Byggeriets Samfundsansvar

16.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

18.11.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Derfor skal du interessere dig for eu-taksonomiens sociale minimumsgarantier

03.10.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet