Bring brugerne i spil, og skab effektive bæredygtige løsninger

Der dukker dagligt nye teknologier og løsninger op, som skal bidrage til, at vi gør ting smartere, hurtigere, billigere eller energibesparende. Men hvordan kan vi være sikre på, at teknologierne nu også har den tilsigtede effekt og modsvarer reelle behov? Det undersøger Alexandra Instituttets antropologer, når de gennemfører brugerstudier i virksomheder.

Bæredygtighed og brugerbehov følges ad

Kan teknologi nudge folk til at spare på energien? Det korte svar er ja: Smarte digitale løsninger kan bruges til at påvirke folks energiadfærd.

Men teknologien kan ikke stå alene, hvis den skal have den ønskede effekt. Det er derfor vigtigt at inddrage viden om brugerne i teknologiudviklingen.

Trine Plambech, Principal Green Urban Designer i Alexandra Instituttet, forklarer:

”Det er ikke nok blot at opsætte en digital løsning i folks hjem, der visualiserer, at nu har de brugt en bestemt mængde energi. Vi bruger nemlig ikke energi for energiens skyld men for at opnå noget andet.

Trine Plambech

Du tager fx ikke hjem fra arbejde for at bruge strøm – du bruger strøm, fordi du vil se TV. Du skruer heller ikke op for radiatoren for at bruge varme men for at opnå komfort. Det er det, vi kalder medieret forbrug. Bag dette forbrug kan der ligge en masse holdninger og værdier, der påvirker folks (energi-)adfærd. Og det er de holdninger og værdier, der skal bringes i spil og tales ind i, når vi udvikler ny teknologi.”

Så hvad vil det sige at inddrage brugerne?

”Hos Alexandra Instituttet benytter vi en række videnskabelige metoder og værktøjer fra antropologien, hvor vi systematisk indsamler viden om brugerne og deres daglige praksis.

Det gør vi bl.a. ved at observere og interviewe udvalgte brugerne i deres dagligdag. Vi inviterer dem også til workshops, hvor de eksperimenterer med løsningsforslag og kommer med deres feedback, eller vi gennemfører større spørgeskemaundersøgelser.

På den måde får vi et overblik over forskellige brugertyper, hvad der motiverer dem, hvilke værdier de har, og hvilken kontekst de agerer i. Disse forhold har stor betydning for, om folk tager en given teknologi til sig – og ikke mindst, om teknologien bidrager til, at de begynder at agere mere bæredygtigt.”

”Samtidig skal brugerne være trygge ved at anvende et digitalt produkt. For hvor bliver data af, hvem ejer dem, og hvem passer på dem? It-sikkerheden skal være i højsædet, når vi får flere og flere produkter, der er koblet til nettet og dermed kan blive udsat for hacking eller datamisbrug. It-sikkerhed er derfor en integreret del af ydelsen til vores kunder”, siger Trine Plambech.

Bæredygtighed er et konkurrenceparameter

Aguardio er en nystartet teknologivirksomhed, som har udviklet den IoT-baserede løsning ShowerEcoguide. Løsningen består af en lille boks med en sensor og et display, der monteres i brusekabinen, hvor den opsamler data og visualiserer vandforbruget, så folk forholder sig til, hvor meget vand de egentlig bruger. Alexandra Instituttet har bidraget til produktudviklingen med viden om dataopsamling, dataanalyse og machine learning og har gennemført brugerstudier på to hoteller, hvor løsningen har været afprøvet. Det har givet Aguardio nye vinkler på produktet:

”Vores brugerstudier har vist, at folk gerne tager teknologien til sig, hvis den bliver sat ind i en større fortælling om bæredygtighed, som hotellets ansatte skal være med til at formidle.

Hoteller kan dermed brande sig selv som bæredygtige – hvilket giver dem en konkurrencefordel. Aguardio ser også store muligheder for at udvikle specialløsninger til bl.a. boligselskaber, der får et bedre datagrundlag for at optimere bygningsdriften”, siger Trine Plambech.   

Vær med til at sætte en digital, bæredygtig dagsorden sammen med os

Skal vi holde et inspirationsoplæg i din virksomhed?
Få et inspirationsoplæg med Principal Green Urban Designer Trine Plambech, der fortæller om teknologi som løftestang for grøn omstilling, og hvordan danske virksomheder kan bruge FNs bæredygtighedsmål til at skabe nye forretningsmuligheder.


Få ny viden på vores arrangementer
Vi tilbyder løbende arrangementer, hvor vi bringer nyeste viden ud til dansk erhvervsliv. Det kan fx være en workshop, hvor du får værktøjer til at omsætte ny viden til din egen hverdag.

Aktuelt tilbyder vi sammen med Greenovation en masterclass målrettet miljø- og klimamedarbejdere i kommuner, som får viden og værktøjer til at skabe politisk opbakning til deres miljøprojekter. Masterclassen afholdes i hhv. Aarhus og København.
Følg med i Alexandra Instituttets arrangementskalender. 


Deltag i et innovationsnetværk
Alexandra Instituttet er partner i Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) og InfinIT – innovationsnetværk for it. Innovationsnetværkene arbejder for at omsætte viden til nye produkter og services i danske virksomheder.

Det er gratis og uforpligtende at være med i et netværk, og som deltager vil du blive inviteret til relevante arrangementer og andre aktiviteter. Læs fx om InfinITs kommende CleanITech-workshop, der sætter fokus på, hvordan it og data kan bidrage til nye, grønne løsninger.


Få rådgivning og sparring om teknologiudvikling med brugerfokus
Har du allerede udviklet en teknologi, der skal understøtte bæredygtighed, men ønsker at skærpe dit produkt eller din service yderligere? Vi har dygtige eksperter, der kan hjælpe dig videre.
Vil du vide mere om, hvordan du kan samarbejde med Alexandra Instituttet, er du velkommen til at kontakte Principal Green Urban Designer Trine Plambech.

Det dynamiske varmeregnskab

Nogle af udfordringerne ved traditionelle varmeregnskaber i boligforeninger er bl.a., at det kan være vanskeligt både at opnå energibesparelser og et godt indeklima.

Beboerne skruer fx ned for varmen for at spare, men det kan have negative konsekvenser for indeklimaet, eller det bliver naboen, der ”betaler regningen”. I et demonstrationsprojekt, som Alexandra Instituttet gennemfører i samarbejde med boligselskabet DOMEA og Københavns Kommune, undersøger vi, hvordan man ved hjælp af forskellige teknologier kan opnå både et godt indeklima, lavt ressourceforbrug, ændret brugeradfærd og effektiv administration af fordelingsregnskaber – også kaldet dynamisk varmeregnskab.

Smart farming med Croptimate

Samklang mellem økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er i fokus hos virksomheden Croptimate, der udvikler IoT-baserede løsninger til grøntsagsproducenter, bæravlere og frugtplantager.

Målet er at effektivisere brugen af vand og reducere behovet for sprøjtemidler. Det sker blandt andet ved løsninger, der indsamler og visualiserer data om lokale jord- og luftforhold, så kunderne kan vande og gøde rigtigt og kun sprøjte, hvor det er absolut nødvendigt.

Croptimate arbejder i øjeblikket på at udvikle af en IoT-løsning til insektgenkendelse i marken, så angreb kan identificeres og slås ned tidligt. Det sparer både tab af udbytte og reducerer behovet for insekticider til lokale spots.

Alexandra Instituttet bidrager til at løse en markant udfordring i udviklingen af løsningen, herunder teknologivalg, optræning af genkendelsessoftware, der pålideligt kan detektere de forskellige insekttyper, samt opbygning af en funktionel prototype og test hos partnere i målgruppen.

Intelligent bæredygtighed består af tre vigtige områder

I Alexandra Instituttet har vi en mission om at hjælpe danske virksomheder med at udvikle nye produkter og services gennem digitalisering og med udgangspunkt i FNs bæredygtighedsmål.

Samtidig har vi et stærkt brugerfokus. Vi kalder det intelligent bæredygtighed: Den teknologi, der skal understøtte bæredygtighed, skal være meningsfuld for de mennesker, der skal bruge teknologien.

Og samtidig skal det være en god forretning for virksomhederne at tilbyde bæredygtige digitale løsninger.

Intelligent bæredygtighed er med andre ord et samspil mellem mennesker, teknologi og forretning.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: teknologi og bæredygtighed

Hvad er teknologis særlige rolle i forhold til bæredygtighed og verdensmål? Hvilke teknologier kan komme til at bidrage afgørende? Er der virksomhedsfyrtårne, man kan lære af? Og hvad med sikkerhed og retten til privatliv – hvordan skal den nød knækkes? ,

29.04.2024Alexandra Instituttet

Sponseret

GreenTec strækker sig fra grønne fingre til grønne strategier

24.08.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Podcast: Lær af de 10 bedste danske 'omstillingsanførere'

12.06.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Er I omstillingsanførere? Her bliver I inspireret til at nå 2030-målet

19.01.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Innovativ løsning sikrer billigere inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner

04.01.2023Alexandra Instituttet

Sponseret

Tre danske IT-selskaber vinder rammeaftale med Energinet

13.10.2022Alexandra Instituttet

Sponseret

Tre tips: Sådan får I klimatøverne i gang