Brenntag Nordic reducerer sin CO2-udledning med 60%

Som et led i at mindske miljøpåvirkningen har Brenntag Nordic siden 2018 igangsat en række initiativer for at sænke mængden af virksomhedens CO2-udledning. De initiativer har medført en reduktion i CO2-udledningen med 60% over perioden 2018-2022.

Som et af initiativerne har Brenntag Nordic i 2020-2021 installeret nye varmepumper på virksomhedens tanke i Kalmar, Vejle og Kalundborg. Det betød en omlægning af den primære energikilde fra olie til el. I løbet af 2022 vil Brenntag Nordic forsætte med at installere varmepumper til en produktionsproces i Kalmar, hvilket forventes at kunne reducere virksomhedens CO2-udledning med yderligere 345 ton.

Udover at investere i nye varmepumper omlagde Brenntag Nordic desuden deres elkontrakter i 2020 til en aftale, der sikrer at virksomheden aftager CO2-neutral elektricitet fra deres el-leverandører på virksomhedens sites i Danmark.  

De, og en række andre tiltag, har medført en reduktion i CO2-aftrykket med 1280 ton i perioden 2018-2022. I 2018 havde Brenntag Nordic en samlet CO2-udledning på over 2000 ton. Den udledning blev i 2021 mindsket til 1260 ton. Brenntag Nordic forventer, at virksomhedens CO2-udledning i 2022 vil reduceres til 860 ton.

Brenntag Nordics CO2-udledning kommer fra forbrug af brændstof (primært firmabiler, men også gaffeltrucks), elektricitet, fyringsolie, naturgas og gas. I 2018 stod Brenntag Nordics forbrug af fyringsolie for den største del af CO2-udledningen med 37%, og i 2022 forventer virksomheden at dette forbrug vil falde til 15% af den samlede udledning som følge af de nye tiltag. Samtidig forventer Brenntag Nordic, at kørsel i firmabiler vil være den største kilde til CO2-udledning i 2022.

I ovenstående er medregnet Brenntag Nordics scope 1 og 2 udledning af CO2. Du kan læse mere om Brenntag Groups samlede energiforbrug og CO2-udledning i Brenntag Groups Sustainability Report.

22.09.2022Brenntag Nordic A/S

Sponseret

Brenntag presents natural and sustainable solutions at India’s largest food and ingredients event

23.08.2022Brenntag Nordic A/S

Sponseret

Brenntag publishes sustainability report for 2021 and provides insights into new, long-term ESG Strategy

21.01.2022Brenntag Nordic A/S

Sponseret

Brenntag Nordic reducerer sin CO2-udledning med 60%