Bliver du også mødt af krav om CO2-dokumentation?

Kravet til dokumentation om, at dine løsninger er grønne, stiller nye krav til leverandører, som skal kunne dokumentere deres CO2-udledning. Det er faktisk nødvendigt, hvis I vil være konkurrencedygtige.

Bliver I mødt af krav fra jeres kunder om, at I skal dokumentere jeres CO2-udledning? Så er I langt fra alene. Den grønne omstilling bliver en større og større del af de danske virksomheders hverdag, og man ser i stigende omfang, at virksomhederne begynder at stille grønne krav til sig selv og ikke mindst til deres leverandører.  Virksomhederne bliver mere og mere bevidste om, at det er nødvendigt at forsøge at mindske deres CO2-udledning i hele værdikæden. Dette omfatter også at få et overblik over affaldsstrømme og forsøge at reducere affaldsgenerering.

Dette fordrer, at I som leverandør, og dermed en del af værdikæden, følger med strømmen og melder jer ind i den grønne omstilling. Når de større danske virksomheder stiller nye grønne krav, så rykker det sig hele vejen nedad i industrien. Faktisk er der en generel forståelse blandt underleverandørerne til de store industrimastodonter, at hvis man ikke efterlever den grønne omstilling, så har man som underleverandør ingen kunder om ti år.

Det kan være lidt af en øjenåbner, når man pludselig bliver mødt af disse krav, på et felt, hvor I måske ikke har den store erfaring. I tænker måske: ”Hvordan griber vi lige det her an?”. Selvom det kan virke, som et uoverskueligt projekt og I ikke føler, at I har nok viden om bæredygtighed i huset, så er der heldigvis masser af hjælp at hente i form af eksterne rådgivere, som kan hjælpe jer med at beregne jeres CO2-udledning.

Hvilke tal fremlægger I?

Når I vil blive klogere på, hvordan I beregner jeres CO2-udledning, så skal I være helt konkrete på, hvilke tal I fremlægger. Jeres udledning kan deles op i scopes – 1, 2 og 3. Disse fortæller om, hvor udledningen skabes.

  • Scope 1 er al direkte udledning fra virksomheden. Dvs. det udslip man direkte selv forårsager igennem afbrænding af olie, gas og benzin til egen produktion og transport. Det indebærer også lækager, som der måtte være på køle- og gasanlæg.
  • Scope 2 er indirekte udledning i form af indkøbt elektricitet, damp, varme eller køling til forbrug i virksomheden.
  • Scope 3 er alle andre indirekte udledninger. Dette kommer fra alle de kilder, som virksomheden ikke har kontrol over – altså alle indkøbte produkter og services. Dette kan være upstream aktiviteter som materialeindkøb og alle aspekter relateret til fremstillingen af disse samt godstransport, forretningsrejser og medarbejdertransport. Af downstream aktiviteter kan det være transporten til kunder og forarbejdning, brug eller videresalg af jeres produkter samt vedligeholdelse og bortskaffelse af produktet.

Der er altså stor forskel på, hvilke scopes, som I går ind og beregner på. Scope 1 og 2 er dem I nemmest kan finde data på, da det er faktorer tæt på virksomheden. Sværere bliver det, hvis I vil inddrage scope 3. Her vil I skulle ud at hente en masse eksterne data fra alle jeres leverandører og partnere, som virksomheden benytter sig af. Specielt downstream-aktiviteterne kan være svære at finde frem til. Det er dog klart i scope 3, at den største emission finder sted. Søger I at komme så tæt på 100% i jeres gennemsigtighed, er I derfor nødt til at inddrage scope 3.

Hvordan beregner og dokumenterer vi?

Der findes forskellige CO2-beregnere fra forskellige leverandører. Nogle er pålidelige og andre mindre pålidelige. Hvis I står foran at ville beregne jeres CO2-udslip, så alliér jer med professionelle rådgivere på området for at få så nøjagtige tal som muligt. Derved kan der være mulighed for at I kan opnå specifikke miljøcertificeringer. Der er også mulighed for at få lavet en LCA efter ISO14040+14044. Dette står for Life Cycle Assessment, en livscyklusvurdering, som er en metode til at vurdere, hvilken miljøpåvirkning og ressourceforbrug, der er tilknyttet til en service. Her er det dog igen vigtigt, at I er skarpe på, hvad I medtager af data for at jeres dokumentation er retvisende og giver mening.

Dokumentation gør jer konkurrencedygtige

Den danske stat har et ambitiøst klimamål om at reducere landets CO2-udledning med 70 % i forhold til udledningen i 1990 inden 2030 og derefter at blive klimaneutral i 2050. Dette har skabt et kæmpe fokus på den grønne omstilling i både de offentlige som i de private erhverv. Derfor ser man i disse dage, at kunderne efterspørger mere dokumentation, blandt andet omkring CO2-udledning, fra deres leverandører. Dette stiller nye krav til dig og din virksomhed. Hvis I fortsat vil være konkurrencedygtige, så kræver det, at I kan dokumentere jeres CO2-udledning.

Eksempelvis har regeringen søsat en ny strategi for offentlige grønne indkøb. Her er planen, at totalomkostningsberegninger, miljømærker og bedre uddannelse af indkøbere skal medvirke til, at den miljømæssige bundlinje hæves på de offentlige indkøb. Dette betyder er der vil komme stigende dokumentationskrav til de leverandører, der ønsker at deltage i udbudsrunderne.

Er du bestyrelsesmedlem og vil du opkvalificere dine kompetencer inden for bæredygtighed? Så læs om Green Moves ApS’ to nye onlinekurser for bestyrelsesmedlemmer her. De finder sted i maj, juni og august/september.

18.06.2021Green Moves

Sponseret

Sådan udarbejder du en klimastrategi

31.05.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed skal ikke være en strategi i sig selv, for strategien skal hvile på bæredygtighed

17.05.2021Green Moves

Sponseret

Bliver du også mødt af krav om CO2-dokumentation?

29.04.2021Green Moves

Sponseret

Er du i tvivl om der er forretning i at være bæredygtig?

16.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighedsstrategier skal føre jer tættere på de nye markeder

06.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed er et krav til bestyrelser