Biodiesel er ikke bare biodiesel

På baggrund af de seneste ugers debat omkring manglende bæredygtig fornuft i at anvende biodiesel, specielt i forhold til nogle af de udfordringer, der er med de råvarer, som indgår i produktionen af drivmidlet, vil jeg gerne nuancerer debatten

Der produceres hvert år 55 mio. liter 2. generationsbiodiesel på ecoMotion fabrikken ved Løsning.

09.08.2019

Sponseret

Erik Fabricius Mansig - Forretningsansvarlig Daka ecoMotion, Daka Denmark A/S

Biodiesel er ikke bare biodiesel. Der findes 1. generation og 2. generation. 2. generation er per definition baseret på affaldsprodukter, som ellers ville være gået til spilde. I Danmark er vi i den lidt specielle situation, at op mod 30 % af den biodiesel der anvendes til vejtransport netop er 2. generationsbiodiesel baseret på veterinært risikomateriale fra landbruget og slagterisektoren.

Dansk landbrug danner grundlaget for et grønt bidrag

I Danmark har Daka siden 2008 produceret 2. generationsbiodiesel af fedtet fra det veterinære risikomateriale fra landbrug og slagterisektoren. Det bliver til ca. 55 mio. liter 2. generationsbiodiesel om året, hvilket udgør omkring 2 % af det samlede forbrug af fossil diesel i den danske vejtransport. Denne biodiesel er baseret på et affaldsprodukt, som af veterinære årsager skal destrueres. Derfor er den bedste genanvendelsesmulighed at forædle det til et grønt alternativ til fossil diesel. Det vil sige, at den samtidig med at den fortrænger fossile drivmidler og udvindingen af disse, også sikrer genanvendelse af et affaldsprodukt.

”Kun” En del af løsningen

Når hovedingrediensen i 2. generationsbiodiesel er et restprodukt fra landbrugets kødproduktion, er det selvfølgelige ikke muligt at udvide produktionen, så den kan imødekomme fremtidens efterspørgsel på mere vedvarende energikilder. Men i en fremtid hvor der er brug for lagring af energi, som kan supplere vind og solenergi, er 2. generationsbiodiesel et af de supplementer vi allerede har i dag. Biodiesel baseret på fedt fra veterinært risikomateriale fra landbrug og slagterisektoren giver en CO2 besparelse på godt 80 % i forhold til fossil diesel, og vi skal i arbejdet med at opnå store CO2 reduktioner i de kommende år også huske, hvad vi allerede har der virker.

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt