Beton har et kæmpe genanvendelsespotentiale

Beton er et af de mest energikrævende byggematerialer at fremstille – og et af de mest anvendelige, fleksible, holdbare og udbredte. Derfor er der god grund til at genanvende beton. Det sparer energi - og dermed CO2, og det sparer ressourcer.

Foto: RGS Nordic .

RGS Nordic modtager hvert år omkring 300.000 tons beton som byggeaffald. Traditionelt har vi knust det og sendt det videre som eksempelvis underlag til veje. Men det har længe stået klart, at der var større gevinster at hente, hvis genanvendt beton kan indgå i nye byggerier og dermed mindske behovet for jomfruelige råstoffer.

Cirkulært samarbejde

Derfor tog vi i 2018 hul på et samarbejde med Teknologisk Institut og betonproducenten DK Beton om at udvikle en teknologi, så genanvendt beton bedre kan indgå i produktionen af ny beton. Projektet blev støttet af Miljøstyrelsens MUDP-midler.

Det er lykkedes. RGS Nordic leverer nu kontinuerligt op til 15.000 tons årligt til DK Beton, der sælger cirkulær beton med op til 20 procent genanvendt beton iblandt. Det springende punkt i det er, at kvaliteten er certificeret og på højde med almindelig beton. Betontypen – DK Cirkulær – bruges især i bæredygtige byggerier.

Fem procent af betonaffaldet bliver nu genanvendt, og andelen er stigende. De resterende 95 procent nyttiggøres under veje og i fundamenter.

Vores vurdering er, at potentialet er stort. Det nuværende anlæg har en kapacitet på 30.000 tons om året svarende til 10 procent af betonaffaldet. I takt med, at teknologien udvikles, kendskabet udbredes, og flere og flere byggerier bliver bæredygtige, vurderer vi, at op til halvdelen af betonaffaldet vil kunne genanvendes inden for de kommende fem år.

Nye veje med beton

I takt med, at vi er blevet mere vidende om mulighederne for at genanvende beton, har vi også taget hul på at genanvende det finere betonstøv fra knusningen, som historisk har været det mindst værdifulde.

Vi arbejder nu på at genanvende det fine beton som sprøjtebeton og til at blande i murerpuds. Det har også vist sig, at materialet kan bruges som pakkemateriale omkring rør. Det er endnu uklart, hvor stort potentialet er, men det vil blive afklaret det kommende år.

“Det giver rigtig god mening at genanvende beton som tilslag
i ny beton, fordi der lokalt er begyndende mangel på råstoffer.
Desuden er det godt for klimaet og vores beregninger viser, at
der er et potentiale for at spare ca. 7.000 tons CO2 pr. år.”

Dorthe Mathiesen
Branchedirektør, Dansk Beton

11.10.2023RGS Nordic AS

Sponseret

Nyt samarbejde skalerer genbruget af mursten

10.10.2022RGS Nordic AS

Sponseret

Insekter får fjordudsigt på biovolde

05.11.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Stærk udvikling inden for genanvendt beton

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Samarbejde med NÆSTE kickstarter systematisk genbrug af konstruktionstræ

22.09.2021RGS Nordic AS

Sponseret

RGS Nordic og Næste vil recirkulere træ i stor skala

28.01.2021RGS Nordic AS

Sponseret

Banedanmark og RGS Nordic samarbejder om at genanvende beton