Behov for skærpet indsats om samfundsansvar

En gennemgang af de største danske virksomheders kommunikation om deres samfundsansvar viser gode takter, men også et klart forbedringspotentiale. Vi opfordrer til en fælles skærpet indsats, hvis Danmark fortsat skal være blandt de førende på området.

Analysen blev lanceret på konferencen "Ansvarlig ledelse - om ansvar og tillid i en verden i hastig forandring" på Børsen. .

Til trods for at landets største danske virksomheder traditionelt er gode til at rapportere om deres samfundsansvar, er der stadig plads til forbedringer. For selv om de største børsnoterede virksomheder har mål og nøgletal for deres samfundsansvar, som de skal ifølge loven, er det kun knap 40 pct. af virksomhederne, der oplyser, hvordan tallene i rapporten er opgjort. Yderligere er det kun hver tredje af virksomhederne, der rapporterer om FN’s Verdensmål og under en fjerdedel af virksomhederne har en blåstempling af deres rapport i form af en erklæring fra en revisor eller en anden uafhængig tredjepart.

Det viser en helt ny gennemgang af 56 af de største danske børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar 2016, som analyseinstituttet ESG Insight har foretaget på vegne af FSR – danske revisorer. I gennemgangen indgår kun børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte.   

Brian Wessel, faglig direktør i FSR – danske revisorer, mener, at der skal ske forbedringer i virksomhedernes rapportering om samfundsansvar, hvis danske virksomheder fortsat skal være blandt de førende i verden: 

”Investorer og andre brugere af virksomhedernes regnskabsinformationer forventer i stigende grad, at virksom­hederne åbent kommunikerer om, hvordan de håndterer deres samfundsmæssige ansvar. Gennemgangen viser, at de store virksomheder generelt gør det fornuftigt, men også at der er et betydeligt forbedringspotentiale, hvis danske virksomheder fortsat skal være blandt de førende i verden inden for håndtering af samfundsansvar”, siger Brian Wessel.  

Brug for bredspektret indsats
Ifølge Brian Wessel er der brug for at sætte ind med en bredspektret indsat, hvis virksomhedernes kommunikation om samfundsansvar skal højnes og Danmark igen skal kunne kalde sig førende på området. Konkret er der ifølge den faglige direktør behov for, at både investorer, lovgivere og virksomheder kommer på banen og skærper krav og indsats til informationerne.

”Vi skal have alle parter på banen, hvis vi skal løfte samfundsansvaret til et nyt niveau. Investorerne og andre brugere af virksomhedernes regnskabsinformationer må stille tydeligere krav til virksomhedernes rapporter om samfundsansvar. Lovgivningen skal være mere klar. Den eksisterende §99a i årsregnskabsloven skal skærpes og præciseres, så det er helt tydeligt, hvad der er god skik og kvalitet. Og så skal virksomhederne hjælpes til at kommunikere lige så klart om miljø, klima og sociale forhold, som de gør om deres finansielle nøgletal”, siger Brian Wessel.

Han tilføjer, at også revisorerne, som jo er dem, der verificerer og blåstempler virksomhedernes informationer om samfundsansvar, skal mere på banen:

”Revisorbranchen har en klar forpligtelse til at gå foran og vise vej med ydelser og løsninger, der kan bidrage til, at virksomhedernes kommunikation om disse vigtige forhold bliver mere transparent og sammenlignelig og særligt sikre tilliden hos investorerne til, at deres investeringerne reelt er bæredygtige og fremmer samfundsansvar”.

FSR – danske revisorer opfordrer til følgende handlinger for at forbedre robustheden af rapportering om samfundsansvar:

  • OPFORDRER INVESTORER og andre brugere af årsrapporteringen om samfundsansvar til at stille tydelige krav til rapporteringens robusthed, pålidelighed og faglige indhold.

  • OPFORDRER LOVGIVER til at være præcis i lovgivningen og tydelig i forventningen til virksomhederne i forhold til at sikre høj kvalitet af regnskabsinformationer og årsrapportering bredt set inden for samfundsansvar.
  •  OPFORDRER VIRKSOMHEDER til at matche krav om kvalitet af regnskabsinformationer og rapportering bredt set inden for samfundsansvar med de krav, der stilles til finansiel årsrapportering, samt sikre, at de oplysninger der væsentligt bidrager til forståelsen af virksomhedens samlede værdiskabelse, er inkluderet i rapporteringen.

Læs gennemgangen af de 56 største danske virksomheders CSR rapportering

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022