Bæredygtighed i køkkenet: En mulighed for turismebranchen

De nye krav til bæredygtighedsrapportering kan give øget interesse i lokale og danske fødevarer – og dette kan blive til glæde for turismevirksomheder.

Foto: BDO

EU’s Corporate Sustinability Reporting Directive (det såkaldte CSRD-direktiv) indfører nye krav til bæredygtighedsrapportering, hvilket kan åbne døre for øget interesse i lokale og danske fødevarer. Dette kan være en oplagt mulighed at gribe for virksomheder i turismebranchen.  

En betydelig del af virksomheders CO2-forbrug stammer nemlig fra deres udledninger via leverandørkæden, herunder også dem fra fødevareproduktion. Ved at fokusere på ESG-parametre som transport, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd kan virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen bidrage til en mere bæredygtig fremtid.  

Det bliver strategisk vigtigt for både store og små virksomheder at arbejde med ESG-nøgletal og rapportering. Dette vil være afgørende for at drive en bæredygtig forretning og vil blive en prioritet for direktioner og bestyrelser i danske virksomheder. 

Implementering af bæredygtige praksisser: Hvordan hotel- og restaurantvirksomheder kan bidrage 

Som hotel- og restaurantvirksomhed kan du bidrage til bæredygtigheden i fødevareproduktionen ved at implementere økologiske fødevarer, reducere madspild og optimere din leverandørkæde. Start med at kortlægge din værdikæde og samarbejd med dine leverandører for at skabe positiv udvikling i retning af en mere bæredygtig fremtid.  

Der ligger et potentiale i at skabe partnerskaber med dine leverandører og opkvalificere deres viden og kendskab til bæredygtighed. Dette vil ikke kun gavne din virksomhed, men også dine leverandører og miljøet som helhed.  

Sammen kan der arbejdes mod en mere bæredygtig fremtid. Gennem samarbejde og ansvarlighed kan der skabes en positiv forandring i turismebranchen og bidrage til en reduceret CO2-aftryk på omverden.  

Er du nysgerrig på, hvilke potentialer der er for din turismevirksomhed? Læs om dine muligheder her..

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG i hotel- og mødebranchen

Forventningen om at hoteller og mødelokationer aktivt integrerer ESG-hensyn er allerede til at tage og føle på. CSR.dk og partnere viser, hvordan det kan gribes an. 

 

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Bæredygtighed i køkkenet: En mulighed for turismebranchen

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

CSR-direktivet sætter skub i den bæredygtige omstilling hos hoteller og restauranter

19.02.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E1 – Klimaforandringer: Den korte CSRD-historie

04.01.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Nye lovkrav nærmer sig på bæredygtighedsagendaen. Er I klar?