Bæredygtighed handler både om compliance og om at skabe forretningsresultater 👏

Inspirerende indlæg fra Valifeds ESG-frontrunner Mia Lena Engebretsen, som hver dag brænder for at hjælpe danske SMV'ere og deres partnere med den bæredygtige omstilling

Mia Lena Engebretsen, Valified. Foto: Head of Customer Excellence & Onboarding

10.01.2024

Sponseret

Ole Herstal, Valified

Bæredygtig omstilling - En ny udfordring

Erhvervslivet og banker står over for en ny udfordring der kræver samme opmærksomhed som hvidvask og GDPR gjorde for blot 5-7 år siden. 

I tidligere år var compliance en kompleks og uforståelig faktor for mange erhvervsfolk, indtil større sager om hvidvask satte fokus på vigtigheden af at overholde lovgivningen. På samme måde vil klimakrisen snart stå klart som en afgørende faktor for ALLE virksomheder.

Bæredygtighed, i form af Environmental, Social and Governance (ESG) principper, er nu lige så afgørende som traditionel compliance. Akkurat som compliance udviklede sig fra at være vanskelig og udefinerbar til at blive en essentiel del af forretningsverdenen, sker det nu også med bæredygtighed.

Medieopmærksomheden omkring miljømæssigt spild og belastning skaber en parallel til den opmærksomhed, der rettes mod manglende compliance. Konsekvenserne af ikke at tage bæredygtighed alvorligt kan være betydelige, ligesom det var tilfældet med hvidvasksager og terrorfinansiering.

Europæisk lovgivning om bæredygtighed er under udvikling, og virksomheder bliver nødt til at forholde sig til dette nye landskab. EU's taksonomi for bæredygtighed og krav om integration af miljøpåvirkning i kreditvurderinger stiller virksomheder over for nye udfordringer og incitamenter.

For virksomheder er det afgørende at forstå, at bæredygtighed ikke kun er et ansvar, men også en mulighed. Kunder efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger, og der er potentielt store forretningsmuligheder at hente.

Virksomheder bør forberede sig på den kommende lovgivning og evaluere deres interne processer og forretningsmodeller med fokus på bæredygtighed. På samme måde som compliance nu er en integreret del af virksomheder, vil bæredygtighed blive en afgørende faktor for fremtidig succes og overlevelse. 

Ved at omfavne bæredygtighed kan virksomheder positionere sig som værdibaserede aktører og åbne dørene for nye forretningsmuligheder, samtidig med at de opfylder kravene fra finansieringskilder, kunder og lovgivning.

Optimering af ESG-Dokumentation og Bæredygtig Forretningspraksis med Valified

  1. At gøre det let for virksomheder at dokumentere og kommunikere Environmental, Social, and Governance (ESG)-data er afgørende for at styrke deres position i finansiering og konkurrence om kunderne. Valified tilbyder en digital ESG-platform, der letter denne proces, hvilket ikke kun skaber gennemsigtighed, men også styrker virksomheders troværdighed.
  2. Valifieds digitale ESG-platform skaber det nødvendige overblik for virksomheder, der ønsker at handle i overensstemmelse med deres forretningsmodel og værdikæde. Ved at forbinde strategi med praksis letter platformen virksomhedernes evne til at implementere bæredygtige forretningspraksisser.
  3. Gennem partnerskaber med banker, brancheforeninger, konsulenter og revisorer bidrager Valified aktivt til opbygningen af stærke værdikæder og understøtter bæredygtig omstilling. Disse partnerskaber er afgørende for at skabe en holistisk tilgang til bæredygtighed og sikrer, at virksomheder kan implementere effektive strategier.

Valifieds tilgang sikrer, at det ikke blot er en opgave at være compliant med ESG-krav, men at det også skaber værdi for virksomhederne. Dette gør overgangen til bæredygtighed mere behagelig og givende, i kontrast til tidligere udfordringer som implementeringen af GDPR, hvor omfang og formål ikke altid var klart synlige. ⭐️

03.07.2024Valified

Sponseret

Partnercase: Nykredit x Valified

05.06.2024Valified

Sponseret

Valified har ESG-aben!

22.05.2024Valified

Sponseret

Årets SMV 2024: Valified som Guld Partner

11.04.2024Valified

Sponseret

Spar Nord hjælper virksomheder i gang med ESG-rapportering

12.03.2024Valified

Sponseret

Træsektionen & Valified i strategisk samarbejde for bæredygtig omstilling i bygge- og anlægssektoren

26.02.2024Valified

Sponseret

Finans som drivkraft for bæredygtig vækst & Impact