Bæredygtig succes bygger på mere end mursten med 2020-mål

Bæredygtige bymiljøer kræver, at vi tænker ud over nye byggeteknikker, materialeudvikling og indfrielse af 2020-mål. Sådan lyder det fra Carlsberg Byens adm. direktør, Jens Nyhus, som er blandt hovedtalerne på årets Building Green-messe i oktober.

Byliv er en vigtig del af den bæredygtige dagsorden i Carlsberg Byen. Grafik: Entasis.

Når deltagerne på årets Building Green-messe indtager Forum i København i slutningen af oktober, kan de bl.a. høre administrerende direktør i Carlsberg Byen, Jens Nyhus, give sit bud på, hvordan vi skaber bæredygtige bymiljøer, hvor den grønne dagsorden tænkes ind i en helhed, der omfatter både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter i et langsigtet perspektiv.

Social bæredygtighed vigtigt for den grønne dagsorden
- En vigtig forudsætning for, at det grønne byggeri bliver en succes, så vi fremover får mere bæredygtige bymiljøer, er, at vi i byggebranchen orienterer os mere langsigtet og bredere, end vi gør i dag, udtaler Jens Nyhus, som tidligere har stået i spidsen for MT Højgaard og i år er blandt hovedtalerne på Building Green-messen. Han fortsætter: 

- Vi må ikke nøjes med at fokusere på byggeteknikker, materialer og indfrielse af 2020-mål for energi og CO2-reduktion, men er også nødt til at inddrage faktorer som uderummenes kvalitet og byernes sociale udvikling, så vi får byer i balance med sig selv, hvor folk fortsat ønsker at bo. Arkitektur, der understøtter byliv og fællesskaber set over en lang tidshorisont, er en vigtig del af den grønne dagsorden, som forhåbentlig fremover kommer til at fylde lige så meget i debatten, som eksempelvis regnvandshåndtering og genbrug gør i øjeblikket, siger han.     

Mere genbrug, LAR og byliv i vente

I Carlsberg Byen, hvis masterplan er udarbejdet af arkitektfirmaet Entasis og i 2009 vandt prisen for verdens bedste masterplan ved World Architecture Festival i Barcelona, er de første byggerier i øjeblikket under opførelse. Her er bl.a. transformation af eksisterende bryggeribygninger og genanvendelse af gamle byggematerialer nogle af måderne at få bydelen gjort grønnere på, ligesom der projekteres med solceller, fjernkøling, grønne tage og forskellige andre løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR).

- De forskellige byggetekniske løsninger minimerer bydelens energiforbrug og de fremtidige udgifter til drift, vedligehold og regnvandshåndtering. Men et absolut lige så vigtigt succesparameter er, at uderummene mellem bygningerne bliver venlige, imødekommende og behagelige at opholde sig i, så der kommer et varieret byliv med mange forskellige oplevelses- og aktivitetsmuligheder, forklarer Jens Nyhus og fortsætter:

- På den måde sikrer vi, at bydelen også om 30 år vil have noget at byde på, og derfor er det vigtigt, at infrastruktur, teknik, materialevalg, bygninger og byrum tænkes sammen til fleksible løsninger i et langsigtet helhedsperspektiv.

09.02.2018Building Green

Sponseret

Anden gang i Aarhus: Building Green samler branchens bedste

06.02.2018Building Green

Sponseret

Fokus på træ i byggeriet

23.01.2018Building Green

Sponseret

Se hele programmet på Building Green Aarhus 2018

16.01.2018Building Green

Sponseret

Building Green Aarhus: Vær klar til programmet

10.01.2018Building Green

Sponseret

Pop-up seminar: Cirkulær økonomi i byggeriet

09.01.2018Building Green

Sponseret

Vær hurtig - Book stand på Building Green Aarhus 2018