Bæredygtig omstilling kræver fokus på forsyningskæder

I takt med den stigende globalisering involverer forsyningskæder i stigende grad flere aktører fra forskellige dele af verden, hvilket gør det endnu mere vanskeligt at sikre en bæredygtig forsyningskæde.

En forsyningskæde, også kaldet Supply Chain på engelsk, dækker over alle de aktiviteter der skal til for at producere og levere et produkt. Og det gælder ikke kun de aktiviteter, I selv står for. Forsyningskæden dækker nemlig alt lige fra at udvinding af råmaterialer til levering af det færdige produkt.

Forsyningskæder dækker derfor over mange forskelligartede aktiviteter. Og forsyningskæder er kun blevet mere komplekse. I takt med den stigende globalisering involverer forsyningskæder i stigende grad flere aktører fra forskellige dele af verden, hvilket gør det endnu mere vanskeligt at sikre en bæredygtig forsyningskæde.

Forsyningskæden er en central del af arbejdet med bæredygtighed

Som de fleste efterhånden er klar over, er bæredygtighed det nye sort. Alle taler om det – og nogle handler på det. Er du blandt dem der rent faktisk vil gøre en forskel og give jeres virksomheden en grøn transformation, så er det tid til er genoverveje jeres forsyningskæde.

Når man snakker om bæredygtighed gælder det nemlig ikke kun jeres egne aktiviteter på fabrikker og kontorer. Det handler i stedet om at tænke bæredygtighed ind i hele jeres forretningsgrundlag. Handler jeres producenter i strid med lovgivningen eller i uoverensstemmelse med jeres eget værdigrundlag eller forbrugernes forventninger, kan det betyder fatale konsekvenser for jeres omdømme og omsætning.

Det kan du lære af virkelighedens verden

Konfektureproducenten Mars stod over for en væsentlig brist i deres forsyningskæde; produktionen af den palmeolie de brugte i deres produkter, var skyld i regnskovens udryddelse. Derfor satte de sig for at gøre noget ved problemet.

Vejen til at opnå en skovrydningsfrit forsyningskæde var at forenkle forsyningskæden – og det gjorde de bl.a. ved at mindske antallet af leverandører. Derudover skærpede Mars kontrollen med deres leverandører, så de løbende kan sikre, at alle overholder virksomhedens krav.

På den måde fik Mars skabt et større overblik over deres producenter, så de langt nemmere kunne føre kontrol med og styre deres underleverandørs adfærd i en ønsket retning. Det vi kan lære af dette eksempel er, at jo mere kompliceret din forsyningskæde er, desto større risiko er der forbundet hertil.

Vil du vide med om, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed? På Mini MBA i Sustainabiliy Management får du redskaberne til at udarbejde konkrete handleplaner for jeres arbejde med FN’s verdensmål. Læs mere om uddannelsen her.

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

5 skarpe grunde til at efteruddanne dig inden for bæredygtighed (selv om du ved meget allerede)

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

Bør du tage en Mini MBA i Sustainability Management?

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

De 7 vigtigste vidensområder for bæredygtighedsmedarbejdere

02.11.2022Aros Business Academy

Sponseret

Danske virksomheder ved for lidt om livscyklusvurderinger

17.10.2022Aros Business Academy

Sponseret

Nyt kursus i klimaregnskab for SMV'er kræver ingen forkundskaber

14.10.2022Aros Business Academy

Sponseret

Bliv stærk i bæredygtighedskommunikation med tre praksisnære kursusdage