A.P. Møller-Mærsk vinder CSR Prisen 2018

A.P. Møller-Mærsk får CSR Prisen 2018 for at være bedst til at rapportere om CSR og samfundsansvar herhjemme. CSR Prisen 2018 blev overrakt af H.K.H. Kronprinsessen i forbindelse med årets CSR Konference på Børsen i København.

H.K.H. Kronprinssen overrakte CSR prisen til Claus V. Hemmingsen, Vice CEO i A.P. Møller-Mærsk.

Foruden hovedprisen til A.P. Møller-Mærsk var der også fornem hæder til henholdsvis Ørsted og Carlsberg fordi de med deres CSR- rapporter er rollemodeller for andre virksomheders arbejde med CSR.

Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalg, begrundede valget af årets CSR prismodtager på følgende vis:

”A.P. Møller-Mærsk redegør på en let og forståelig måde for de CSR-udfordringer, som A.P. Møller-Mærsk står over for. Samtidig binder A.P. Møller-Mærsk dygtigt deres CSR-rapportering sammen med deres strategiske og operationelle drift af forretningen. og den måde som driften af forretningen påvirker samfundet og vice versa. Samtidig er det en meget stor styrke ved rapporten, at den indarbejder FNs verdensmål på en naturlig måde og grundigt forklarer, hvordan forretningen påvirker verdensmålene såvel positivt som negativt”. 

Claus V. Hemmingsen, Vice CEO i A.P. Møller-Mærsk fik overrakt prisen fra H.K.H. Kronprinsessen og takkede for hæderen:

”Det er en stor ære at modtage denne pris og det betyder meget for os. Vi lægger vægt på, at vores arbejde med bæredygtighed er tæt forankret i vores virksomhed og vores forretningsstrategi, og er tilpasset netop de udfordringer og muligheder, der er mest relevante for os. Det er en kerneværdi for os, at der er gennemsigtighed og ansvarlighed i den måde, vi driver forretning på. Derfor er rapportering også en prioritet i vores arbejde med bæredygtighed. For os er der ingen tvivl om at det skaber værdi, især når vi ser den stigende efterspørgsel fra kunder og investorer. Vi oplever også at medarbejdere i stigende grad ønsker at arbejde i virksomheder der er ansvarlige og har en klar og ambitiøs profil på bæredygtighed”.

Ørsted får anerkendelse for rapportering om grøn omstilling
Dommerpanelet fremhæver, at Ørsteds bæredygtighedsrapport tydeligt forklarer Ørsteds CSR-strategi, og den rejse som energiselskabet befinder sig på. Rapporten har en klar rød tråd i prioriteter, programmer og håndtering af risici, som er understøttet af mål og performance-data. Ørsted tager desuden stilling til FN’s verdensmål, og beskriver deres til- og fravalg af målene.

Marianne Wiinholt, CFO i Ørsted kvitterede for anerkendelsen med følgende ord:

”For at bremse klimaforandringerne skal vi skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er et af de selskaber, der hurtigst har omstillet sig fra sort til grøn energi, og vi er i dag et af de største selskaber i verden inden for grøn energi. Bæredygtighed er et vigtigt konkurrenceparameter for os, og vores rapportering på området skal vise, hvordan vi arbejder med at fremme bæredygtigheden i den måde vi driver vores forretning på. Vi er meget glade for at blive anerkendt af FSR for dette arbejde”.

Carlsberg høster anerkendelse for rapportering om klare bæredygtighedsmål
Dommerpanelet lægger i deres bedømmelse af Carlsbergs CSR-rapport vægt på, at rapporten inkorporerer FN’s verdensmål, herunder fremhæver de specifikke mål, som forretningen har fokus på. Dommerpanelet fremhæver desuden, at det er en styrke at den er solid og velstruktureret. Rapporten er skrevet i et let og forståeligt sprog, så den også henvender sig til forbrugeren.

Anders Bering, Vice President for Corporate Affairs i Carlsberg Group takkede for anerkendelsen:

”Bæredygtighed er en integreret del af vores strategi, og vi arbejder hele tiden med at gøre emnet mere relevant for både kunder, forbrugere og samarbejdspartnere. Samtidig lægger vi en masse ressourcer på tværs af organisationen i at leve op til de mange rapporteringskrav på området, og derfor er vi selvfølgelig super stolte af anerkendelsen af, at vi netop har formået at gøre rapporteringen grundig, tilgængelig og interessant”.

Vinder af CSR Prisen 2018: A.P. Møller-Mærsk
Dommerpanelets begrundelse
Sustainability Report 2017

Kontakt: Louise Münter, Head of Communications
Email: louise.munter@maersk.com / Tel.: +45 4048 6634

Anerkendelse CSR Prisen 2018: Ørsted
Dommerpanelets begrundelse
Link til rapporterne

Kontakt: Ulrik Frøhlke, Lead Media Advisor, Media Relations
Email: ulrfr@orsted.dk / Tel.: +45 9955 9560

Anerkendelse CSR Prisen 2018: Carlsberg
Dommerpanelets begrundelse
Link til rapporten

Kontakt: Kasper Elbjørn, Director International and Danish Media
Email: Kasper.Elbjorn@carlsberg.com / Tel.: +45 4179 1216

Seks nominerede virksomheder:
Læs om de seks nominerede virksomheder her.

Dommerpanelet
Rapporterne er blevet bedømt af følgende dommerpanel:

 • Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Københavns Fondsbørs/Nasdaq
 • Ole Buhl, underdirektør, ATP
 • Jacob Fjalland, International programchef, WWF
 • Niels Granholm-Leth, Fmd. for Regnskabsudvalget, Finansforeningen
 • Esben Høstager, CEO, Høstager SOLO
 • Mia Kaspersen, assistant professor, CBS 
 • Sara Krüger Falck, direktør, Global Compact Network Denmark
 • Nina Movin, direktør, Otto Mønsted 
 • Pia Mulvad Reksten, Programchef / Arbejdsmarked og Uddannelse, LO
 • Claus Teilmann Petersen, department director, Institut for Menneskerettigheder
 • Malene Thiele, CSR-chef, Dansk Erhverv

For yderligere information
Chefkonsulent i FSR – danske revisorer, Pernille Risgaard: Mob 4026 1433

Kommunikationschef i FSR – danske revisorer, Anders Lau: Mob 4193 3147

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022