Ansvarlig virksomhedsadfærd er snart en hygiejnefaktor

Kriser, nye lovkrav fra EU - og stigende forventninger til samfundsansvar medfører, at flere virksomheder efterspørger konkret hjælp til at drive ansvarlig forretning.

Den ene krise efter den anden har tydeliggjort behovet for ansvarlig virksomhedsdrift, og samtidig stiger forventningerne fra kunder og forbrugere til virksomhedernes samfundsansvar. I slipstrømmen kommer EU's forslag om at gøre due diligence for bæredygtighed til et lovkrav for de større virksomheder. Med andre ord – der bliver i disse år skruet gevaldigt op for både krav og forventningerne til ansvarlig virksomhedsadfærd.

Med de nye lovforslag fra EU vil det ikke længere blot være frivillige anbefalinger til virksomheder om at drive ansvarlig forretning - nu bliver det et direkte lovkrav at tage ansvar for hele sin værdikæde - fra produktion, forarbejdning, indkøb og forbrug – og til slut genbrug. Og det gælder arbejdsvilkår, menneskerettigheder, klima og miljø.

En del især større virksomheder er godt i gang. Men for mange vil det blive en stor mundfuld og for nogle virksomheder vil det være et helt nyt territorium.

Fakta

  • Guiden www.de6skridt.dk er udarbejdet af i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Den trækker på solide erfaringer fra centrale aktører på fødevareområdet som OECD, FAO og Institut for Menneskerettigheder og fra små og mellemstore virksomheder som bl.a. GASA Nord Grønt, Engsko, Letz Sushi, Warfair og Nordic Fruit.
  • www.De6skridt.dk udvides nu, så den favner alle brancher, og også omfatter due diligence for miljø og klima. Dermed imødekommer guiden de kommende krav fra EU om lovpligtig due diligence.
  • Guiden er målrettet små- og mellemstore virksomheder – det vil sige virksomheder med 2 til 250 ansatte. Formålet er at hjælpe virksomhederne med helt konkrete eksempler på, hvad man som virksomhed har et ansvar for at gøre.
  • Etisk Handel Danmark (2008) er den samlende platform for virksomheder og organisationer, der arbejder for ansvarlig handel og bæredygtig udvikling. Organisationen står bag videnscenter for bæredygtige værdikæder, akademi for etisk handel, medlemsnetværk og en række multistakeholder partnerskaber og alliancer

Danske virksomheder mangler hjælp til at leve op til kommende lovkrav
Ifølge data og analyser publiceret i Etisk Handel 2022 rapporten, føler virksomheder sig ikke klædt på til arbejdet med ny lovgivning om menneskerettigheder og miljø. Og samtidig oplever virksomhederne øgede forventninger fra investorer, kunder og medarbejdere til arbejdet med etik og bæredygtighed.

Det er et problem, da global handel er fyldt med dilemmaer. Der er store udfordringer med arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og klima i alle de værdikæder, som danske virksomheder indgår i.

Flere virksomheder og offentlige indkøbere efterspørger samtidig konkret træning og netværk, så de er klar, når den nye lovgivning ruller ud. Der bliver ganske sikkert et stort behov for at oversætte, hvad lovgivningen betyder for den enkelte virksomhed og de forskellige medarbejdere, der har ansvar for indkøb, logistik og bæredygtighed.

6 skridt til ansvarlig virksomhedsadfærd
For at hjælpe de virksomheder, som lige nu sidder med mange åbne spørgsmål, har Etisk Handel Danmark udviklet en praksisnær guide til at arbejde med menneskerettigheder og bæredygtighed i globale værdikæder: www.de6skridt.dk.

”Vi oplever blandt vores medlemmer, at det kan være enormt svært at arbejde med due diligence i praksis, og med de nye krav fra EU, kalder det på ekstra fokus. Vi ønsker derfor at styrke virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder, klima og miljø med konkrete eksempler, som er til forstå og som kan omsættes til egen forretning, ” fortæller Nanna Callisen Bang, direktør i Etisk Handel Danmark.

I guiden er der både inspiration til, hvor man som virksomhed skal starte, og hvordan man kan styrke sine nuværende processer – og hvordan man håndterer udfordringer undervejs og finder de bedste løsninger. Derudover er der inspirerende cases fra relevante virksomheder, der allerede er godt i gang.

Virksomheder kan også blive medlem af Etisk Handel Danmark - og få adgang til vores netværk og aktiviteter, som hjælper og styrker virksomheder og organisationer til at udvikle egne kompetencer til at arbejde med etisk handel.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtige værdikæder

Finanssektoren og myndigheder vil vide, hvordan virksomheder arbejder med CO2-udledninger og menneskerettigheder i deres værdikæder. Og er du underleverandør får du svært ved at holde din forretning i live, hvis du ikke kan dokumentere, at du har styr på co2, miljø og sociale forhold. Vi ser på krav, værktøjer og best practice i det svære arbejde med at holde styr på forhold, man ikke selv bestemmer over.

06.06.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Ny EU-lovgivning skal beskytte skove og biodiversitet under pres: Er din virksomhed forberedt?

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’