Alle firmaer og organisationer bør have en intern klimapolitik

Klimakrisen kræver handling. For virksomheder og organisationer er en ambitiøs klimapolitik første skridt på vejen.

Foto: Jakob Dall.

Af: Mattias Söderberg, chefrådgiver, Folkekirkens Nødhjælp

Alle firmaer, organisationer og institutioner bør have en ambitiøs klimapolitik. Det er afgørende, hvis man ønsker at tage ansvar for sit klimaaftryk. Og hvis man inddrager sine medarbejdere aktivt, så kan en klimapolitik samtidig skabe et vigtigt internt engagement.     

Klimakrisen kræver handling hellere i dag end i morgen

Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) konkluderer i denne måned, at de seneste seks år slår rekord som de varmeste år nogensinde. WMO rapporterer årligt på mængden af drivhusgasser i atmosfæren og dokumenterer, at på trods af et lille fald i den procentmæssige stigning på grund af Covid-19, så er koncentrationen af drivhusgasserne øget i løbet af 2020. Udover stigende temperaturer dokumenterer rapporten samtidig stigende vandstande og øget forekomst af ekstreme vejrfænomener samt klimaforandringernes negative effekter på socioøkonomisk udvikling, fødevaresikkerhed og migration.

Det kalder i den grad på handling, og en ambitiøs klimapolitik er et vigtigt skridt på vejen, hvis man som virksomhed eller organisation vil være en del af løsningen. I Folkekirkens Nødhjælp udviklede vi for nogle år siden en intern klimapolitik. Til de virksomheder, der er interesseret i at gøre det samme, deler vi her et par gode råd:  

Se også: Stor stigning i klimagaver til jul

1. Reducer mængden af udledninger så meget som muligt

Det er afgørende, at man som virksomhed sætter mål for at reducere sine udledninger så meget som muligt, når man udarbejder sin klimapolitik. Nogle udledninger er nemme at reducere.

For eksempel kan man skifte til vedvarende energi, og sikre at skrald bliver sorteret uden de store ændringer. Andre ændringer kan tage længere tid at gennemføre, men de bør stadigvæk dækkes ind af den interne klimapolitik.

I Folkekirkens Nødhjælp har vi først og fremmest fokuseret på reduktion af vores egne udledninger, men vi arbejder også med at udbrede grønne tiltag på tværs af vores internationale programmer.

2. Kompenser for det I ikke kan reducere lige nu

Men det er ikke nemt at reducere alle udledninger lige med det samme. Nogle initiativer tager tid, og kræver forandringer i kulturen, eller nye tekniske løsninger. Klimakrisen er dog så alvorlig, at vi ikke kan blive ved med at udlede uden at gøre noget.

Det er derfor klimakompensation bliver relevant. Ved at kompensere for de udledninger, vi ikke kan reducere, bidrager vi i det mindste til at mindske CO2-koncentrationen i atmosfæren. Klimakompensation må dog ikke blive en sovepude, som forsinker arbejdet med den grønne omstilling af vores arbejdspladser.

I Folkekirkens Nødhjælp planter vi træer i Uganda, der kompenserer for nogle af udledninger, vi ikke kan fjerne her og nu. Vi tilbyder virksomheder, der selv arbejder aktivt med at reducere deres udledninger, samme løsning, hvori der også er indeholdt bidrag til klimatilpasning. Læs mere om vores socialt ansvarlige kompensationsmodel via linket her.

3. Processen er en del af løsningen – og den stopper aldrig

At lave en klimapolitik er langt fra kun en teknisk proces, og derfor er det afgørende at alle medarbejdere motiveres til at deltage i forandringen. Vores råd er derfor, at man sørger for at skabe ejerskab i hele virksomheden, når man udvikler sin klimapolitik.

I Folkekirkens Nødhjælp havde vi gode erfaringer med at konsultere bredt blandt medarbejdere forud for tilblivelsen af vores interne klimapolitik, og vi iværksatte forskellige initiativer til dette formål.

Et eksempel var konkurrencen ”DCA Climate Award”, hvor vi opfordrede alle kolleger til at dele deres bedste idé til, hvordan man skaber en klimavenlig arbejdsplads. Desuden lyttede vi samtidig til andre organisationers gode erfaringer.

Fordi klimakrisen bliver mere og mere alvorlig som årene går, er vi nødt til hele tiden at finde nye løsninger, der kan mindste vores klimaaftryk. Det betyder at en intern klimapolitik løbende skal revideres og forbedres.

I Folkekirkens Nødhjælp er en del af vores klimapolitik, at vi årligt engagerer alle medarbejdere i at adressere hvordan vores processer og praksis kan forbedres i en klimavenlig retning. Desuden har flere af vores landekontorer, bl.a. i Kenya, Sydsudan og Cambodja, allerede igangsat arbejdet med at gøre klimapolitikken relevant i deres nationale kontekster.    

Der findes stadig en løsning på klimakrisen

Klimakrisen er alvorlig, og den er ikke nem at løse. Hos Folkekirkens Nødhjælp har vi alligevel håb og tro på, at vi kan skabe en bæredygtig fremtid, hvis der handles i tide.

Det betyder, at alle skal være med, og derfor bør virksomheder så vel som organisationer alle se på hvad de hver især kan gøre for at bidrage positivt i kampen mod klimaforandringerne. Alle virksomheder og organisationer bør derfor have en ambitiøs klimapolitik.

12.03.2024Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Millioner i mønter: Salling Group håndterede danskernes donationer til mennesker i nød

22.11.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Folkekirkens Nødhjælp tændte 10.000 lys for fred i verden

Chokoladesalg i Wefood støtter unge mødre på flugt i Uganda

02.06.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

31.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Global klimatilpasning: Behov for en holdindsats

13.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Gavmilde danskere og tæt samarbejde med Salling Group sikrer 11 millioner kroner til verdens brændpunkter

06.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Salling Group stiller butikker til rådighed for Folkekirkens Nødhjælp