Alle Berendsens vaskerier er svanemærkede, men hvad betyder det egentlig?

Alle Berendsens 16 vaskerier er svanemærkede, hvilket betyder, at hele vaskeprocessen er svanemærket, og ikke som man måske kunne tro, at der udelukkende vaskes med svanemærkede produkter, som dem vi til dagligt ser i supermarkederne.

Alle vores vaskerier er underlagt strenge krav fastsat af Miljømærkning Danmark, som er dem der har ansvaret for Svanemærket. Deres krav vedrører hele vaskeprocessen, hvilket er alt, lige fra tøjet afhentes hos kunden til det afleveres hos kunden igen.

Hele vaskeprocessen er svanemærket

Et svanemærket vaskeri bruger som udgangspunkt ikke kun svanemærkede produkter, hvilket er en udbredt misforståelse. Det er hele vaskeprocessen fra A-Z, som er svanemærket. Dennis Smidt som er Miljø- og Arbejdsmiljøkonsulent hos Berendsen forklarer:

” For at et vaskeri kan blive svanemærket er der en lang række parametre såsom energi, vand og tekstiler etc. , der skal overholdes, hvilket betyder, at der er tale om en langt mere kontrolleret og krævende proces, end hvis man blot vasker med svanemærkede produkter. Det betyder, at nogle af de vaskekemikalier som skal bruges i disse processer slet ikke findes som svanemærkede produkter eller ikke kan blive det. Alle kemikalier - svanemærkede og ikke svanemærkede - indgår i den samlede vurdering når et vaskeri bliver svanemærket”.

Der er krav til vaskeprocessen indenfor følgende områder:
 

 • Transport: Kravene er i forhold til vognparkens udledning af skadelige partikler samt medarbejdernes træning i miljørigtig kørsel.
   
 • Affald: Vi sikrer at følgende affaldsfraktioner sorteres: papir, pap, metal, plast, tekstiler, miljøfarligt affald, lysstofrør/lyspærer, batterier og småelektronik. Samtidig skal vi tilbyde kunden at tilbagetage plastaffald, hvis vi f.eks. leverer deres tekstiler i plast på grund af hygiejnekrav.

 • Kemi: Der er krav til hvilke typer kemikalier, der må benyttes i vaskeprocessen. f.eks. er en række fareklassificeringer (giftigt, kræftfremkaldende mm.) uønskede. Samtidig benyttes hverken parfume eller optisk hvidt.
   
 • Energiforbrug: Der er krav til mængden af energi (kWh), der må benyttes pr. kg vasket tøj
   
 • Vandforbrug: Der er krav til mængden af vand (m3), der må benyttes pr. kg vasket tøj

 • Tekstiler: Her er der krav til, at en vis procentdel af den samlede mængde vaskede tekstiler skal være Miljømærket (Svanen, EU-blomsten mm.)
   
 • Code of Conduct: Berendsen skal sikre, at deres leverandører efterlever FN’s 10 Global Compact principper, som bl.a. forbyder børnearbejde og tvangsarbejde  og giver organisationsfrihed.
   
 • Krav fra vaskeribranchen: Vaskeriet skal opfylde og efterleve de kvalitets- og arbejdsmiljøkrav, som er fastsat af Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning.

Et svanemærket vaskeri er altså ikke et vaskeri, som udelukkende vasker med svanemærkede produkter, men derimod et vaskeri hvor alle led i vaskeprocessen er svanemærkede. En langt mere krævende proces, som kræver skarp kontrol i alle led af processen. Kravene til de enkelte led skærpes med nogle års mellemrum, så det er vigtigt at vores vaskerier hele tiden forbedre sig på hvert enkelt parameter for ikke at miste svanemærket. 

Vil du mere om hvilke CSR-mæssige og totaløkonomiske fordele, din virksomhed kan få ved at samarbejde med en tekstilpartner, som tager hensyn til miljøet i alle led af forsyningskæden? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send  os en mail på: pmsupport@berendsen.dk – så svarer vi på mailen indenfor et døgn.
 

12.07.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Sammen med High:five giver Elis utilpassede unge en chance på arbejdsmarkedet

12.07.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis’ tekstilstøtte sikrer flere og ekstra gode ferieoplevelser til udsatte børn

10.06.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Mindre kørsel og smartere leveringer hos Elis: Samdistribution gavner både kunder og miljøet

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis