Accountancy Europe opfordrer til strømlining af ikke-finansiel rapportering

Accountancy Europe opfordrer til, at de forskellige initiativ- og standardsættere, koordinerer og samarbejder om at strømline rammerne for rapportering inden for ikke-finansiel information.

Den europæiske revisororganisation Accountancy Europe, AcE, er skeptisk overfor de mange initiativer og rammeværk, der vedrører ikke-finansiel rapportering. Det skyldes, at de mange initiativer og rammeværk ses som en udfordring, for både regnskabsbrugere og -aflæggere. I publikationen: ”Call for action - Enhancing the coordination of non-financial information initiatives & frameworks” opfordrer AcE til øget international koordinering blandt initiativ- og standardsættere, for at strømline rapportering af ikke-finansiel information. På sigt ønsker de at der bliver udviklet et globalt ikke-finansielt rapporteringsrammeværk.

Birgitte Mogensen, formand for FSR - danske revisorers CSR-udvalg, vil hilse en samlet rapporteringsramme velkommen: ”I en tid, hvor vi afsøger fælles retningslinjer for ikke-finansiel rapportering, der sikrer robust og sammenlignelig rapportering til gavn for både investorer og regnskabsaflæggere, er Accountancy Europes opråb til initiativ- og standardsættere et skridt i den rigtige retning”.

De næste skridt
Accountancy Europe påpeger, at det er et væsentligt problem, at der ikke findes et fælles globalt rammeværk. Den store spredning på initiativer og rammeværk indenfor ikke-finansiel rapportering komplicerer sammenhængende, konsistent og sammenlignelig virksomhedsrapportering og samtidig oplever virksomhederne, at rapporteringsbyrden øges.

Fremadrettet foreslår AcE, at de forskellige standard- og initiativsættere koordinerer deres bestræbelser på at strømline eksisterende rammeværker for ikke-finansiel information. Arbejdet skal sigte mod større standardisering og udvikling af et samlet globalt rammeværk for ikke-finansiel rapportering. På længere sigt indstiller AcE til, at én part bør tage ejerskab på udviklingen af et internationalt rammeværk.

Hvem skal lede udviklingen?
Ifølge AcE vil et rammeværkværk, der sammenkobler finansiel og ikke-finansiel information, være den bedste model. AcE forudser, at denne model vil være til gavn for regnskabsbrugerne i og med, at det bliver nemmere at danne sig et samlet billede af virksomhedens performance. Interessenter og standardsættere bør aktivt overveje deres rolle i udviklingen af et rammeværk for ikke-finansiel rapportering. Særligt opfordrer AcE organisationen  IASB, den internationale udsteder af regnskabsstandarder, til at påtage sig en større rolle i forhold til ikke-finansiel rapportering, hvilket samtidig vil tydeliggøre deres rolle som ledende organ indenfor international virksomhedsrapportering.

Hele artiklen fra Accountancy Europe kan læses her.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022