2030-panelet udgiver første statusrapport for udviklingen inden for Verdensmålene i Danmark

Hvad er 2030-panelet, hvem består det af og hvad viser den første statusrapport for udviklingen inden for Verdensmålene i Danmark?

Foto: Dansk Erhverv.

2030-panelet udgav i sidste uge den første årlige statusrapport på Danmarks implementering af Verdensmålene, som fokuserer på verdensmålene. Statusrapporten for 2022 kigger på:

  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 14: Livet i havet
  • Verdensmål 15: Livet på land.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion en fast del af statusrapporten, da vi i Danmark har markante udfordringer med overforbrug. Dette blev understreget sidste år, hvor Danmark havde opbrugt sin kvote af planetens ressourcer den 28. marts 2022 – den globale ”overshoot day” ligger typisk i midten af året.

Statusrapporten for 2022 understreger, at de danske virksomheder i stigende grad tilslutter sig og engagerer sig inden for den grønne omstilling. Dette afspejler sig også ved, at der bliver flere grønne job i den private sektor inden for kategorierne ”miljøbeskyttelse” og især indenfor ”ressourcebesparelse”.

På direktionsgangene og i bestyrelserne skal der fortsat gøres en indsats, da der stadig er en lav repræsentation af kvinder. Andelen af kvinder i virksomhedernes topledelser har i perioden været stabil på 19 pct., og der er derfor endnu et stykke vej til ligelig kønsfordeling

2030-netværket blev etableret i 2017 af Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmålene. Netværket arbejder med at fremme FN’s verdensmål ved bl.a. at dele viden og drøfte relevante temaer vedrørende opfyldelsen af målene i Danmark. Netværket består af folketingsmedlemmer, og som følge af valget til Folketinget i november 2022, skal der nu udpeges nye medlemmer til netværket.

I 2017 oprettede 2030-netværket et rådgivende organ i form af 2030-panelet. Panelet arbejder også med at opnå FN’s 17 verdensmål inden 2030. Dette arbejde foregår i panelet i samarbejde med 2030-netværket og i tværsektorielle arbejdsgrupper. 2030-panelet består af repræsentanter fra civilsamfund, erhvervsliv, NGO’er, forskningsverdenen m.fl. Medlemmer af panelet vælges hvert andet år, og i maj 2022 blev Sarah Krüger Falk, Direktør i Global Compact Network, genvalgt som formand og Simon Kjær Hansen, leder i Crown Princess Mary Center, som næstformand. Dansk Erhverv er repræsenteret i panelet ved Ellen-Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv.

Vores mål-projektet blev lanceret af 2030-panelet i 2019 og monitorerede, hvor langt vi er i Danmark med at nå de 17 verdensmål. Projektet viste, at vi i Danmark klarer det godt på parametre som bæredygtig energi og klimaindsatser, men derimod er bagud med indsatser målrettet kvalitetsuddannelser, fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Overordnet fokuserer 2030-panelets arbejde på tre typer af indsatser: Viden og Monitorering, Debat, og Handling. Panelet arbejder tæt med Folketinget, og især 2030-netværket, for at skabe endnu bedre vilkår og muligheder for Folketinget i deres arbejde med Verdensmålene.

Læs mere om 2030-panelet

Læs Statusrapporten for 2022

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger