2030-panelet udgiver første statusrapport for udviklingen inden for Verdensmålene i Danmark

Hvad er 2030-panelet, hvem består det af og hvad viser den første statusrapport for udviklingen inden for Verdensmålene i Danmark?

Foto: Dansk Erhverv.

2030-panelet udgav i sidste uge den første årlige statusrapport på Danmarks implementering af Verdensmålene, som fokuserer på verdensmålene. Statusrapporten for 2022 kigger på:

  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 14: Livet i havet
  • Verdensmål 15: Livet på land.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion en fast del af statusrapporten, da vi i Danmark har markante udfordringer med overforbrug. Dette blev understreget sidste år, hvor Danmark havde opbrugt sin kvote af planetens ressourcer den 28. marts 2022 – den globale ”overshoot day” ligger typisk i midten af året.

Statusrapporten for 2022 understreger, at de danske virksomheder i stigende grad tilslutter sig og engagerer sig inden for den grønne omstilling. Dette afspejler sig også ved, at der bliver flere grønne job i den private sektor inden for kategorierne ”miljøbeskyttelse” og især indenfor ”ressourcebesparelse”.

På direktionsgangene og i bestyrelserne skal der fortsat gøres en indsats, da der stadig er en lav repræsentation af kvinder. Andelen af kvinder i virksomhedernes topledelser har i perioden været stabil på 19 pct., og der er derfor endnu et stykke vej til ligelig kønsfordeling

2030-netværket blev etableret i 2017 af Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmålene. Netværket arbejder med at fremme FN’s verdensmål ved bl.a. at dele viden og drøfte relevante temaer vedrørende opfyldelsen af målene i Danmark. Netværket består af folketingsmedlemmer, og som følge af valget til Folketinget i november 2022, skal der nu udpeges nye medlemmer til netværket.

I 2017 oprettede 2030-netværket et rådgivende organ i form af 2030-panelet. Panelet arbejder også med at opnå FN’s 17 verdensmål inden 2030. Dette arbejde foregår i panelet i samarbejde med 2030-netværket og i tværsektorielle arbejdsgrupper. 2030-panelet består af repræsentanter fra civilsamfund, erhvervsliv, NGO’er, forskningsverdenen m.fl. Medlemmer af panelet vælges hvert andet år, og i maj 2022 blev Sarah Krüger Falk, Direktør i Global Compact Network, genvalgt som formand og Simon Kjær Hansen, leder i Crown Princess Mary Center, som næstformand. Dansk Erhverv er repræsenteret i panelet ved Ellen-Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv.

Vores mål-projektet blev lanceret af 2030-panelet i 2019 og monitorerede, hvor langt vi er i Danmark med at nå de 17 verdensmål. Projektet viste, at vi i Danmark klarer det godt på parametre som bæredygtig energi og klimaindsatser, men derimod er bagud med indsatser målrettet kvalitetsuddannelser, fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Overordnet fokuserer 2030-panelets arbejde på tre typer af indsatser: Viden og Monitorering, Debat, og Handling. Panelet arbejder tæt med Folketinget, og især 2030-netværket, for at skabe endnu bedre vilkår og muligheder for Folketinget i deres arbejde med Verdensmålene.

Læs mere om 2030-panelet

Læs Statusrapporten for 2022

23.02.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomhederne, der rammes af gigantiske økonomiske konsekvenser fra CSRD, har brug for mere hjælp

16.02.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Ny analyse: Bæredygtighed accelererer bredt i dansk erhvervsliv

28.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter SBTi mål

23.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet på Børsen - Fremtidens forretningsgrundlag

14.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

SBTN – kortlæg og sæt videnskabelige mål for din biodiversitets- og naturindsats

05.10.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Status for CSRD og hvad med de nye bæredygtighedsstandarder?