10% mere biodiversitet om året er målet for idverde – men hvordan?

Anlægsgartnergruppen idverde har sat sig for at øge det biodiverse areal med minimum 10% om året målt i m2 og hektar. Men hvordan måler man biodiversitet, og kan der mon findes en samlet tilgang?

Malmos, Copenhill.

På verdensplan forsvinder der stadig flere plante- og dyrearter på land, til vands og i luften – med store negative konsekvenser for natur og samfund. Billedet er det samme i Danmark og i Europa. 

Det har Europas ledende anlægsgartnergruppe idverde besluttet at gøre noget ved. 

Men for at sikre, at biodiversiteten rent faktisk øges, har idverde nu igangsat arbejdet med at fastlægge, hvordan man kan ”måle” biodiversitet, og hvordan man kan påvise øgningen. Det sker på tværs af landegrænser i Europa.

I Danmark ses mange aktiviteter, som har til formål at øge biodiversiteten. Men der er mindst lige så mange diskussioner om, hvad biodiversitet er. En blomstereng er naturligvis ”divers”, men er den også ”bio-divers” – altså passer blomsterne til stedets naturlige habitat, og er planterne hjemmehørende? Øges antallet af insekter, smådyr og fugle i samme takt, som vi udvider arealerne?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som anlægsgartnergruppen giver sig i kast med. For CEO i idverde Danmark, Morten Dohrmann Hansen, er det vigtigt at kortlægge arbejdet med biodiversitet:

”Vi vil i idverde være nummer 1 inden for naturbaserede løsninger. Her er biodiversitet en vigtig del af løsningen – og derfor skal vi være stærke på, hvordan vi kan måle og dermed sikre den”, udtaler Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde Danmark, som består af Malmos og OKNygaard. 

Dansk tovholder sikrer biodiversiteten på tværs af landet
idverde Danmark har fået en prominent placering i idverde-gruppens arbejde. Kirstine Kot, rådgiver i OKNygaard, har fået opgaven med at indsamle og sammensætte et katalog over ’best practice’ inden for biodiversitet på tværs af de 6 lande i Europa, hvor idverde arbejder. 

Med kataloget bliver det muligt for virksomhederne i idverde-koncernen at blive inspireret og få mere viden om biodiversitet og måder at arbejde med den på, som de kan implementere i de enkelte afdelinger.

I juni samles en arbejdsgruppe i Rotterdam bestående af medarbejdere med speciale i biodiversitet for at drøfte, hvordan biodiversitet kan måles. Der kommer specialister fra Danmark, England, Tyskland, Holland, Schweiz og Frankrig.

Over 2000 hektar biodivers natur i 2021
Hos idverde Danmark består optællingsmetoden i at tælle kvadratmeter. Optællingen fra OKNygaard og Malmos peger på mere end 2000 hektar ny og biodivers natur i 2021. Det omfatter 1915 hektar, som driftes, og yderligere 70 hektar ny natur, som er anlagt i løbet af året. 

Bag tallene gemmer der sig en grundig opgørelse af, hvilke typer af græs, blomster, træer, planter, bunddække, buske mv., der er blevet etableret hos kunderne.

Netop opgørelsen i valg af plantetyper mv. er vigtig, fordi den viser, hvor varieret et plantevalg OKNygaard og Malmos har arbejdet med. Og variation er netop et nøgleord, når det kommer til biodiversitet. Med et alsidigt plantevalg kommer der forskellige blomstringstidspunkter, der tiltrækker insekter og dyr på forskellige tidspunkter. 

Ligeledes får biodiversiteten også gode vilkår at trives på ved at se på driften, eksempelvis ved at give plads til insekt- dyre- plante- og svampeliv gennem ændret klipning af græs og buske, etablering af kvashegn og insekthoteller eller blot ved at lade dødt ved ligge mv.  

For at sikre en opdateret viden om biodiversitet har OKNygaard og Malmos lanceret en intern uddannelse til biodiversitetsgartner. Samtidig afholdes Masterclasses for kunder og samarbejdspartnere over hele landet. 

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer