”Vi skal gøre op med smid-væk-kulturen og finde inspiration fra dengang, vi lappede vores uldsokker.”

Som Head of Corporate Responsibility hos MASCOT, ser Kristina Vigen sin funktion som en slags intern "brand manager" for CSR. Hovedopgaven er at skabe initiativer og internt ejerskab for det bæredygtige business mindset. Få Kristinas historie og gode råd.

Kristina Vigen blev certificeret Sustainable Business Change Manager i 2020.

Kristina Vigen er opvokset på landet med ældre generationer, der dengang passede på de ting, de havde anskaffet, og fik dem til at holde længst muligt. Det indebar blandt andet stopning af kvalitetsuldsokker – især fordi det gav mening økonomisk.

Nu er det primære incitament for bevarelse af produkterne måske et andet, nemlig det globale forbrug af knappe ressourcer. Med nutidens teknologi og innovation skal det med at stoppe sokkerne selvfølgelig også anskues i overført betydning. Selv om der er hul i et stykke tøj, kan resten af produktet måske godt bruges, eller delelementer kan bruges til andre formål i stedet for, at det i mange tilfælde ender på forbrændingen. Vi skal ganske enkelt i højere grad recirkulere de produkter eller dele af produkter, der allerede er brugt energi på at sætte i verden. Men først og fremmest handler det jo om at få ethvert produkt til at holde og ikke mindst blive brugt længst muligt,” siger Kristina.

Derfor har hun som Head of Corporate Responsibility hos MASCOT sammen med hele organisationen sat sig for at bane vejen for arbejdstøj, der er skabt så det kan bruges, repareres og holde længst muligt – MASCOTs tilgang til det mest bæredygtige tøj i dag.

Bæredygtig business rimer på jysk forretningstæft

MASCOT er en international men dansk, familiejet virksomhed med egen produktion, der beskæftiger over 3.000 medarbejdere i Vietnam og Laos.

Jeg arbejder i en privat virksomhed med jyske rødder. Vi har fokus på, at det, vi investerer i, skal være rentabelt og ’sælge varer’. Ikke nødvendigvis eller udelukkende på kort sigt – ofte på meget lang sigt. Og det er også en excellent rettesnor inden for CSR-arbejdet.” forklarer Kristina Vigen, som har været en del af arbejdstøjproducenten MASCOT i mere end 23 år.

For at se meningen bag deres CSR-initiativer, anskuer MASCOT dem derfor fra både en ansvarligheds- og en forretningsvinkel. Helt lavpraktisk er det ”at reducere eller eliminere emballage ikke kun godt for brugen af ressourcer, det er også fornuftigt for udgiften”, uddyber Kristina, som inden hun fik det formelle CSR-ansvar gennem årene har stået i spidsen for virksomhedens PR og kommunikation.

MASCOT har altid været en virksomhed, hvor beslutninger træffes ud fra data og solid viden. Et naturligt næste skridt har derfor været at gå skridtet videre ved også at tilføje ikke-finansielle nøgletal (ESG) som ekstra målepunkter for, hvornår de har en sund forretning.

Samtidig er det vigtigt for MASCOT at involvere sine kunder, hvilket bl.a. har sat CO2-aftryk, genanvendte ressourcer og take-back-ordninger på agendaen. Ved at lytte til, hvad kunderne efterspørger, har MASCOT været i stand til at efterleve sit DNA om at opføre sig ’ordentligt’, alt imens de har opnået en konkurrencemæssig fordel ved være foran på dette område.

”Brand manager” og change manager for CSR

Netop det her med at involvere andre i sit arbejde med strategisk bæredygtighed, er noget Kristina tager med sig efter i 2020 at have gennemført den praktiske uddannelse Sustainable Business Change Manager (SBCM).

Uddannelsens vægtning af det forretningsdrevne og metodikken i forandringsledelsen var et oplagt match med den virksomhed, jeg er ansat i. Og så stod vi over for en forandringsproces, hvor den del var perfekt timing at få mere teori om”, forklarer Kristina Vigen, der til dagligt samarbejder med hele organisationen, herunder bl.a. MASCOTs sælgere i 15 lande, kollegerne på produktionsstederne i Vietnam og Laos, lagerpersonale, designere, indkøbere og direktionsgangen.

”Jeg tænker nogle gange, at jeg er en form for ”Brand Manager for CSR”: Jeg forsøger at lokalisere og igangsætte initiativer, der giver mening enten i forretningsdriften, i forhold til kommende lovgivninger, eller i forhold til kundekrav – oftest i en kombination. Jeg følger initiativerne hele vejen fra ide til implementering, hvor det ikke kun handler om sikker projektledelse, men i høj grad at få den ændrede forretningsgang og -forståelse, som bæredygtighedsinitiativer ofte medfører, masseret ned i afdelingernes drift og arbejde, så det bliver en naturlig del af arbejdet fremover. Det indebærer også at skabe basis og strukturer for at kunne lagre og bruge – den nye – ESG-data”, fortæller Kristina Vigen og fortsætter.

”Samtidig forsøger jeg at skabe ejerskab i organisationen med bl.a. undervisning af sælgerne, så de kan dele seneste viden med kunderne, og ved at fodre marketingafdelingen, så vi får et miks af marketingmaterialer, som kan anvendes hos vores interessenter.”

Tålmodighed er forandringslederens nøgle

Med inspiration fra uddannelsen udarbejdede Kristina sin egen ”change manager checkliste”, som hun stadigvæk bruger som en daglig reminder for at sikre sig, at hun holder fokus (se link nederst i artiklen).

På SBCM-uddannelsen fik jeg sat formel på, til at kunne varetage forandringsledelsen og måske et incitament til at stå mere sikkert i forandringen – også når det blæser. Helt lavpraktisk fx en understregning af, at tålmodighed er en nødvendighed, og at den skal være en naturlig del af forandringslederens værktøjskasse, selvom den ikke er en naturlig del af forandringslederen”, fortæller Kristina med et blink i øjet.

Resultatet af forløbet blev dog ikke kun en certificering med diplom til Kristina, men også en konkret CSR-strategi for MASCOT – bundfældet i kundernes udfordringer og virksomhedens værdier.

Uddannelsen har derfor ikke blot været en investering i en uddannelse til en enkelt medarbejder, men en investering i et udviklingsforløb for hele virksomheden.

Kristinas fire gode råd til bæredygtig forandringsledelse:

 1. Få strategien afstemt hele vejen rundt, inden du går i gang. Knokl (dejligt ord) – men knokl med det rigtige. Vælg sikkert det rigtige ud fra din gennemarbejdede og godkendte strategi.
   
 2. Vær åben om dit arbejde med CSR internt i organisationen – både om de små succeser og om de svære ting. Det tjener flere formål. Dels får du masseret CSR-historien ud stykke for stykke, og dertil står der også kolleger klar til at hjælpe, når noget går ud over egne evner.
   
 3. Vær konkret når du fortæller CSR-historien internt (og eksternt) – forsøg at omsætte fortællingen til simple regnestykker. Tal eksempelvis om affaldssortering ved at komme med konkrete regnestykker på, hvor meget papir I har smidt ud omregnet til antallet af nye kuverter, der kan produceres af papiret.
   
 4. Forstå dine kollegers udgangspunkter og målepunkter. Når du fx skal have hjælp til at udregne ikke-finansielle nøgletal i økonomiafdelingen, så forstå hvad der driver deres professionelle motivation. Forklar hvordan udregning af CO2-tal er et afgørende parameter i kr. for den fremtidige drift og vækst; fx med afsæt i kommende lovgivning.
   

Mere om Mascots CSR-indsats
Se Kristina Vigens praktiske change manager checkliste

Sustainable Business Change Manager er en praktisk uddannelse med certificering for specialister, ledere og rådgivere, der ønsker viden og værktøjer til at sammenkoble forretning med bæredygtighed og forandringsledelse. 2022-holdet starter 29. august.

Læs mere på www.sustainablebusinesschangemanager.dk

13.09.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Ny virksomhed matcher virksomheder med erfarne bæredygtighedskonsulenter

07.06.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

6 veje til det bæredygtige forbrugerhjerte

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Uddannelse med certificering i Sustainable Business & Change Management

31.05.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG læringsrejse

11.04.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Min ESG-rejse fra A-Z

24.01.2023TANIA ELLIS – The Social Business Company

Sponseret

Grøn logistik kræver data og tætte værdikædealliancer