Årsregnskabslovens §99 a vedr. samfundsansvar - høring om udkast til lovforslag

Regeringens foreslåede ændringer vedr. redegørelse for samfundsansvar er nu sendt i høring. Ændringerne bygger på de nye krav fra EU og inddrager desuden øget fokus miljø.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. som bl.a. indbefatter ændringer til § 99a vedr. redegørelse for samfundsansvar. Lovforslaget forventes fremsat i januar 2015. De foreslåede ændringer foreslås at træde i kraft senest juli 2015 med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.

Den foreslåede ændring af årsregnskabsloven har i følge Erhvervsstyrelsen overordnet tre formål: lettelse af de administrative byrder, implementering af de pligtige dele af EU's nye regnskabsdirektiv 2013/34/EU og international tilpasning af loven. Ændringerne til § 99a vedr. redegørelse for samfundsansvar er et led i implementering af de pligtige dele af EU's nye regnskabsdirektiv.

Særligt om EU-kravet for redegørelse for samfundsansvar
I bemærkningerne til lovforslaget skrives det bl.a. at regeringen med de nye krav lægger op til at "redegørelse for samfundsansvar gennemføres for alle store virksomheder, som i dag er omfattet af årsregnskabslovens krav om rapportering om samfundsansvar frem for alene de allerstørste børsnoterede virksomheder som EU-reglerne som minimum kræver omfattet. Derved vil man opnå, at alle store virksomheder fortsat rapporterer efter samme krav, og at Danmark fortsat vil være internationalt førende på dette område. De nye EU-krav bygger på den danske fleksible model. Da EU-reglerne dog stiller krav om lidt flere oplysninger end de gældende danske regler, foreslås det, at de øvrige virksomheder, der i dag er omfattet af de gældende danske regler, får en overgangsperiode på to år, inden de skal anvende de nye regler. Dermed får de god tid til at forberede sig på de nye krav." 

Særligt om redegørelse for miljø i Årsregnskabsloven
Med hensyn til kravet om redegørelse for miljøpolitikker i § 99 a lægges der op til at det skal gælde alle ca. 1.100 store virksomheder pr. 1. januar 2016 så de ikke alene forholder sig specifikt til menneskerettighederne og klimaforhold, men også specifikt til miljøforhold, hvis virksomheden har politikker herfor.  I bemærkninger til lovforslaget står der at: "Baggrunden for forslaget er, at det påtænkes at afskaffe den grønne regnskabspligt, jf. bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Forslaget skal således ses som led i en samlet regulering af virksomhedernes oplysninger om deres miljøforhold, som har til formål at opnå mere miljøeffekt for færre administrative byrder."   

Høringsfristen er af Erhvervsstyrelsen fastsat til 5. december, 2014, kl. 12.

Læs mere her

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022