Åbent hus uden gæster på Daka

Den 21. april holder Daka Sarval sammen med Løsning Fjernvarme åbent hus, men det bliver uden gæster.

Daka Sarval i Løsning.

Planen var oprindeligt at invitere borgerne i Løsning og Hedensted indenfor til indvielsen af en ny varmeveksler og større varmeledning, der sender endnu mere overskudsvarme til Løsning. Men på grund af udfordringerne med COVID-19, har de nu måttet finde en anden måde at markere indvielsen. Åbningen af den nye rørledning bliver derfor optaget på video, da hverken Daka-medarbejdere, fjernvarme-medarbejdere, borgere eller journalister har mulighed for at samles til arrangementet.

”Daka Sarval og Løsning Fjernvarme har investeret i to nye varmeveklser og en ny varmeledning, der kan sende endnu mere bæredygtig fjernvarme ud til Løsnings borgere. Det vil vi gerne fejre. Planen var oprindeligt at invitere borgerne og andre interesserede til åbent hus, indvielse og rundvisning på Daka Sarval’s fabriksområde. Det kan vi i disse Corona-tider desværre ikke. Det skal dog ikke holde os helt tilbage fra at fejre den officielle åbning af rørledningen, nu når vi endelig er klar til at åbne hanerne på fuld kraft” fortæller Morten Englund – Fabrikschef Daka Sarval.

Åbningen den 21. april bliver i stedet optaget på video og sendt ud via de sociale medier og til den lokale presse. Fabrikschef Morten Englund og Løsnings Fjernvarmes formand Anders Møller foretager indvielsen, og der bliver interview med de to hovedpersoner.

Stort potentiale i samarbejdet
Allerede i 1978 startede Daka Sarval og Løsning Fjernvarme et samarbejdet omkring udnyttelse af overskudsvarme. Siden september 2019 har arbejdet om en udvidelse været i gang, og der er blevet ført en ny varmeledning imellem Daka Sarval og Løsning Fjernvarme. Samtidig har Løsning Fjernvarme udvidet lagerkapaciteten, så man nu i store dele af året kan klare sig med overskudsvarmen fra Daka Sarval som den eneste varmekilde.
Den nye rørledning imellem Daka og Løsning Fjernvarme vil kunne levere varme nok til 450 husstandes årsforbrug. Fjernvarmeværket har samtidig opført en ny tank, der kan oplagre overskudsvarme til brug i weekenden, når Daka’s produktion ligger stille. Desuden arbejdes der med yderligere tiltag, som på sigt kan få kapaciteten op på minimum 700 husstande.

”Vi er glade for, at vi nu har en løsning, som kan forsyne endnu flere husstande i Løsning på en bæredygtig måde. Daka kan udnytte overskudsvarmen til gavn for lokalområdet og samtidig kan fjernvarmeværket spare på forbruget af flis, så det giver rigtig god mening at samarbejde”, siger Anders Møller – Formand for Løsning Fjernvarme.

Fjernvarmeværket har flere løsninger i støbeskeen, som kan sikre en endnu bedre udnyttelse af overskudsvarmen. Ambitionen er på længere sigt at udnytte overskudsvarmen så godt, at Daka Sarval vil kunne stå for stort set hele varmebehovet i Løsning. 

Bæredygtig varme bygger på den mest bæredygtige foderproduktion
Daka Sarval ved Løsning forarbejder biprodukter fra slagterier, og sikrer at de udnyttes så bæredygtigt som det er muligt. De færdige produkter, er primært foderingredienser til grise og kæledyr, men der produceres også specialprodukter som f.eks. smagsforstærkere til rejefoder. På den måde er biprodukterne med til at erstatte ikke-klimavenligt fedt til foder og kød i kæledyrsfoder.

”Vi er med til at sikre, at alt fra de dyr, der slagtes, bliver udnyttet. Der er mange næringsstoffer gemt i restprodukterne. Dem har vi i Daka specialiseret os i at få mest muligt ud af, så alt bliver brugt så klimavenligt som muligt, og så intet går til spilde”, fortæller Morten Englund.

To af Daka Sarval’s egne biprodukter fra produktionen er varme og vand. Udnyttelsen af disse produkter bidrager til en bæredygtig produktion. På fabrikken opsamles vandet i 3 store laguner, hvor det opmagasineres indtil gødningssæsonen starter på de omkringliggende marker, hvor det så spredes ud. En del af varmen, er siden 1978 blevet udnyttet som overskudsvarme i fjernvarmenettet i Løsning, men en langt større del vil nu kunne udnyttes med den udvidede kapacitet. Samtidig arbejdes der hele tiden på at optimere energiforbruget på fabrikken. De seneste tiltag som er bedre genindvinding af varme i kedlerne og bedre isolering af rør og ventiler, ser ud til at give besparelser på energiforbruget på mere end 15 %.

Daka Sarval har fået udarbejdet en livscyklusrapport, det vil sige et regnestykke, der opgør, hvor meget fabrikken udleder af CO2 gennem produktionen i forhold til hvor meget CO2, virksomhedens produkter sparer atmosfæren for. Regnestykket viser, at Daka Sarvals udnyttelse af restprodukter giver en årlig besparelse på 51.000 tons CO2 ækvivalenter, som svarer til næsten 6.000 danskeres gennemsnitlige CO2 udledning i løbet af et år.

17.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro modtager Årets Medlem-pris fra REFOOD-mærket

04.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro udnævnt som Årets medlem af REFOOD mærket 2024

31.05.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

MÆRKNINGSORDNING UDVIDER FESTIVALENS MADSPILDSSAMARBEJDE

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede