Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

ESG (Environmental, Social and Governance) handler ikke kun om dokumentation af klima- og miljø-hensyn. S’et har også stor betydning, og mange virksomheder vil allerede score højt på S’et, hvis de tager socialt ansvar og dokumenterer det med data.

12.06.2023

Sponseret

CABI

Tømrerfirmaet Egon Olsen & Søn A/S i Solrød Strand har i mange år taget socialt ansvar. Udover at have en ambitiøs lærlingepolitik bidrager de til det inkluderende arbejdsmarked ved at ansætte med-arbejdere i fleksjob og fastholde langtidssygemeldte medarbejdere ved hjælp af omskoling.

Administrerende direktør, Michael Hoff-Møller, har de senere år oplevet, at der særligt ved offentlige udbud bliver stillet forskellige bæredygtighedskrav. Kravene går blandt andet på andelen af lærlinge i forhold til svendetimer i et tilbud eller behov for en redegørelse for indkøbspolitikker.

Da der ikke findes nogen formkrav eller skabeloner for dokumentationen, har de hos Egon Olsen & Søn A/S udarbejdet en ansvarlighedsrapport, hvor de beskriver de indsatser, der gør virksomheden til en ansvarlig arbejdsplads.

I rapporten dokumenterer tømrerfirmaet deres arbejde med udvalgte FN’s verdensmål, der handler om uddannelse og læring, arbejdsmiljø og sikkerhed, mangfoldighed og inklusion, miljø og klima og lokalt engagement.

Det er et stort aktiv for Egon Olsen & Søn A/S at kunne vedlægge rapporten og fortælle om virksom-hedens sociale engagement, når de byder ind på en opgave. For som Michael Hoff-Møller udtrykker det:

”De søm, vi slår i, er jo magen til naboens. Så i sidste ende er man nødt til at se på, hvad det er for en slags virksomhed, der holder hammeren”.

ESG – et konkurrenceparameter i fremtiden

Egon Olsen & Søn A/S er et godt eksempel på en virksomhed, der allerede tager et socialt ansvar, men som først for nylig er begyndt at beskrive det.

Når virksomheder skal dokumentere deres samfundsansvar giver det mening at tage udgangspunkt i ESG. ESG er i stigende grad den målestok kunder, samarbejdspartnere og investorer bruger til at vur-dere, om en virksomhed driver en bæredygtig forretning. Det forklarer Ea Nielsen, souschef i videnshu-set Cabi.

Hun fortæller, at mange små og store virksomheder allerede vil kunne score højt på S’et i ESG, hvis de kan dokumentere, hvad de gør. Men ofte er det blot en selvfølge, at ledelsen sørger for sine medarbej-dere og håndterer de udfordringer, der opstår.

”Det er måske naturligt for ledelsen at sørge for, at Poul starter med få timer om ugen, efter han er kommet ovenpå igen efter stress. Og selvfølgelig ansatte de Dorthe i fleksjob sidste år, for ellers ville de administra-tive opgaver bare blive det papirtårn, der tippede direktørens skrivebord,” forklarer Ea Nielsen og fortsæt-ter:

”Det vigtigste for en leder er jo at se sine medarbejdere med smil på læben. At have medarbejdere, der tri-ves med opgaver, kolleger og jobbet. De virksomheder, der har det, er særligt attraktive for samarbejdspart-nere, kunder og kommende medarbejdere. Derfor bør SMV’erne også dokumentere S’et i ESG.”

ESG-guide

Der mangler ikke forkortelser eller svære begreber, når det handler om virksomheders samfundsansvar og dokumentation af sociale indsats. Man kan hurtig blive væk i bogstaver, engelske udtryk, og hvad man egentlig skal bruge det til. Cabi hjælper dig her med en guide til, hvad ESG betyder, hvad du kan bruge det til i din virksomhed, og hvordan Cabi kan hjælpe dig med at lave bæredygtige sociale inve-steringer.

Læs mere (https://www.cabiweb.dk/temaer/esg-og-socialt-ansvar/esg-guide/)

”Stort set alle virksomheder skal kunne levere data på ESG”

I disse år ruller EU flere forskellige regelsæt ud for at sætte skub i den bæredygtige omstilling. Blandt andet EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Direc-tive).

EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering træder i kraft i 2024 og vil i første omgang gælde store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte, der er omfattet af årsregnskabsloven. Fra regnskabsåret 2025 vil de øvrige store virksomheder også blive omfattet, og fra regnskabsåret 2026 bliver børsnoterede SMV’er også omfattet. Ifølge Erhvervsstyrelsen vil omkring 2300 virksomheder samlet set blive omfattet af det nye direktiv.

Men ifølge Marie Gad, Dansk Industris chef for global udvikling og bæredygtighed, har direktivet en langt mere vidtrækkende betydning for danske virksomheder:

”Selvom direktivet er rettet mod virksomheder med +250 ansatte, skal de også indhente information hos de-res underleverandører. For de små og mellemstore virksomheder, som leverer til de store virksomheder, er det også væsentligt for forretningen, at de kan understøtte kravene. De er jo en del af leverandørkæden. Det betyder kort sagt, at stort set alle virksomheder skal kunne levere data på ESG,” forklarer hun.

Det er bare om at komme i gang med ESG, mener Marie Gad.

Få hjælp til at dokumentere S´et i ESG hos Cabi

Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed kan vise fx kunder og investorer, at I tager socialt ansvar? På Cabis hjemmeside finder du et stort webkatalog med inspiration til, hvordan I konkret kan dokumen-tere S’et i ESG. Du kan også altid ringe og få svar på dine spørgsmål på 8612 8855 – det er en gratis livline.

Læs mere (https://www.cabiweb.dk/temaer/esg-og-socialt-ansvar/dokumentation-af-social-ansvarlig-hed/)

Der er hjælp at få – kvit og frit

Ifølge Ea Nielsen går social ansvarlighed og god forretning hånd i hånd. Og hvis man gerne vil score bedre på S’et i ESG, kan man selvfølgelig også det. I Danmark er der mange muligheder for at få hjælp til at tage et socialt ansvar. Fx kan man kontakte Cabi eller det lokale jobcenter om, hvordan man kan ansætte ledige på få timer.

”Alle mennesker er forskellige med forskellige behov. Nogen kan fx have behov for ekstra hensyn pga. angst, et fysisk handicap, eller måske man er kommet tilbage efter stress og har brug for ro. Social ansvarlighed handler også om at give plads til og håndtere, at medarbejdere er forskellige. Og kan du dokumentere det, står du stærkt”, afslutter Ea Nielsen.

S’et i ESG favner bredt og indebærer områder som fx kønsdiversitet, gode arbejdsforhold og social an-svarlighed. Inden for social ansvarlighed styrker I blandt andet S’et i ESG gennem:

· Rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, fx med mental eller fysisk funktionsned-sættelse

· Opkvalificering af udsatte, så de kan varetage konkrete arbejdsopgaver

· Fastholdelse af medarbejdere, så fx langtidssygemeldte fortsat er en del af arbejdsmarkedet

· Et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives.

På Cabis hjemmeside finder du hjælp og vejledning til, hvordan du kan dokumentere S’et i ESG, og hvordan du i det hele taget står stærkt som en socialt ansvarlig virksomhed.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ESG Compliance - hvordan tæmmer man monsteret?

Hvad kan virksomheder gøre for at komme i mål med ESG-compliance – og hvem kan hjælpe med at få det til at ske? Vi ser på compliance i bred forstand, men har særligt fokus på CSRD.

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret