Videndeling og innovation i vandsektoren: klimatorium

Det nye Klimatorium i Lemvig er en forening og et klimavenligt og bæredygtigt byggeri i ét. Som en del af det seksårige klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge skal Klimatorium arbejde på at finde løsninger mod ødelæggelser forårsaget af kraftige klimaforandringer samt understøtte videndeling inden for området til både erhvervsliv og befolkningen.

Som et af de mest klimaudfordrede områder i Danmark er motivationen for at skabe løsninger for fremtidens klima­udfordringer høj blandt Lemvigs offentlige institutioner og virksomheder.

Da Region Midtjylland for ca. fire år siden søgte udstillingsvinduer for projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), greb direktør for Lemvig Forsyning, Lars Nørgård Holmegaard, derfor muligheden for at forvandle Lemvigs klimaudfordringer til et aktiv og foreslog et klimacenter i Lemvig som et af de fyrtårnsprojekter, regionen efterspurgte. Der blev kun brugt en eftermiddag til at udarbejde ansøgningen for projektet, for som Lars Holmegaard forklarer: “Chancerne for at blive taget i betragtning var jo minimale”.

Det skulle imidlertid vise sig, at den ene A4-side, som ansøgningen udgjorde, ville få større betydning for forsyningen og kommunen end som så.

EN ARBEJDSPLADS, VIDENSFORMIDLER OG PRODUKTUDVIKLER
I dag er Klimacentret Klimatorium således et ud af to fyrtårnsprojekter for det seksårige klimatilpasningsprojekt C2C CC. Projektet er finansieret gennem EU-midler, og herfra får også Klimatorium en stor del af sin finansiering. Herudover har Klimatorium fået bevilliget 12 mio. kr. over fire år fra finansloven og 2 mio. kr. fra Region Midtjylland over tre år. Når C2C CC med udgangen af 2022 ophører, skal Klimatorium finansieres gennem medlemskaber alene.

Formålet med Klimatorium er viden­deling og formidling om vand – særligt saltvand – med relevans for både erhvervslivet, kommuner, offentlige virksomheder og befolkningen, og Klimatorium skal fungere som både arbejdsplads, vidensformidler og produktudvikler af løsninger inden for netop vand og klima.

I juli 2019 blev de første spadestik til den fysiske del af Klimatorium taget, og bygningen forventes at stå klar i løbet af august 2020. Både Lemvig Vand og Spildevand A/S og en række kommunale medarbejdere skal have til huse i bygningen, men Klimatorium skal også fungere som udstillingsvindue for lokal­befolkningen og turister, som herfra kan opleve klimaet på tæt hold, ligesom det skal danne rammerne om netværk og udvikling af samarbejder mellem myndigheder, virksomheder, uddannelses­institutioner og civilsamfundet.

BEDRE OG BILLIGERE LØSNINGER TIL GAVN FOR ALLE
Som projekt drives Klimatorium i samarbejde med 31 samarbejdspartnere, herunder Lemvig Vand og Spildevand, der sammen med Lemvig Kommune er en af hovedaktørerne bag foreningen.

Alle samarbejdspartnere i Klimatorium har gavn af hinanden, for som Lars Nørgård forklarer: “I virkeligheden er det ret enkelt; vi kan som forsyning ikke komme klimaudfordringerne i Lemvig og omegn til livs alene.

Det kan kommunen imidlertid heller ikke, og historien er den samme for virksomhederne. Ved at lade private og offentlige aktører arbejde sammen kan vi skabe langtids­holdbare klimavenlige løsninger til gavn for hele lokalsamfundet og i øvrigt også navnlig til gavn for forsyningens egne forbrugere. Ved hjælp af forsknings­institutioner, herunder særligt ph.d.-studerende, får vi desuden den nyeste viden på området, og ofte giver de studerende os nye måder at anskue klimaudfordringerne på.”

Et eksempel på dette er satellit-projektet i Thyborøn, som er en del af Klimatorium. Ved hjælp af en ph.d.-studerendes satellitbilleder fra Thyborønkanalen har forsyningen gennem projektet fået mulighed for at sætte specifikt ind ved brudskader på vandrør og reparere disse i stedet for at udskifte hele røret, hvilket ellers har været den gængse (og dyre) måde at gøre tingene på tidligere. Løsningen har ikke alene sparet forbrugerne for flere millioner kroner; i dag omdanner en række private virksomheder desuden satellitoptagelserne til data, som kan bruges til at udvikle nye metoder til at tilpasse sig klima­forandringer på, og som på sigt kan sælges på det globale marked.

VIRKSOMHEDERNE FÅR KONKURRENCEFORDELE
Når man spørger Lars Holmegaard, hvordan det er lykkedes forsyningen at få private virksomheder om bord på Klimatorium-projektet, svarer han da også med udgangspunkt i netop de privates mulighed for at agere front­runner inden for klimateknologi: “Det var egentlig ikke særlig svært at få de private med. Når først der opstår en mulighed for at involvere sig i et interessant projekt, er der altid virksomheder, der ønsker at engagere sig. Netop klima er oppe i tiden, og særligt virksomhederne får derfor på den lange bane en konkurrencemæssig fordel ved at deltage i Klimatorium, da de nyder godt af både forsyningens, kommunens og forsknings­institutionernes viden på området, der ligeledes giver virksomhederne mulighed for at finde konkrete løsninger på klimaudfordringer, der kan sælges til omverdenen.”

Udover hovedformålet med Klimatorium – netop at der gennem samarbejder mellem private aktører, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner skabes nemmere og billigere løsninger til de klimaudfordringer, samfundet står over for – har Klimatorium også medført andre sidegevinster.

Således skaber Klimatorum bl.a. vækst i lokalsamfundet og mulighed for erhvervs­turisme, ligesom forsyningen selv har fået mulighed for at efterkomme medarbejderes ønske om videre­uddannelse. Forsyningen har med Klimatorium herudover fået anledning til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området; noget man i lokalsamfundet har haft udfordringer med i længere tid.

VEND DET TIL DIN FORDEL
Om Kalundborg Symbiosen forklarede direktør for Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller, i sidste udgave af Ret & Indsigt bl.a., at forsyningens selskabs- og infrastruktur var en af hovedårsagerne til Symbiosens succes. Det er dog ikke en forudsætning for at etablere samarbejder mellem offentlige og private, at de allerede eksisterende forhold skal være på plads, inden projektet påbegyndes.

Selv udtaler Lars Holmegaard: “I dette tilfælde går projektet i stedet for ud på at vende – ikke allerede eksisterende fordele – men ulemper eller udfordringer til noget positivt. Med Klimatorium går vi sammen om at skabe løsninger for vores medlemmer, der kan sikre samfundets værdier og skaffe arbejdspladser og vækst i lokalsamfundet. Vi arbejder kort og godt på at lære at leve med vand på en sjovere og mere aktiv måde.”

LEMVIG PÅ VERDENSKORTET
Klimatorium har som mål at få 10 virksomheder og 50 arbejdspladser til klimacentret samt udvikling af mindst seks nye produkter eller metoder til løsning af udfordringer inden 2022.

Men ambitionerne for Klimatorium er højere endnu; Klimatorium skal på verdenskortet som et internationalt klimacenter. På nuværende tidspunkt er det allerede planlagt, at Klimatorium skal eksportere en række løsnings­modeller inden for vand og klima til New Zealand, der ligesom Lemvig står over for en række udfordringer med vandstigning. Det er ønsket, at Klimatorium i stigende grad vil kunne eksportere de løsningsmodeller, som klimacentret genererer.

Du kan læse mere her

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Nyt skridt mod et mere bæredygtigt EU – Due Diligence-direktiv godkendt af Europa-Parlamentet

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

NEKST – Farvel til gas i danske hjem

17.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Stor interesse for opførelse af bæredygtige anlæg på fast ejendom

11.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Lovforslaget om implemen­tering af Rapporterings­direktivet (CSRD)

04.03.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Horten indgår samarbejde med professionelt barselsnetværk

10.11.2023HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Udkast til lovforslag, der skal implementere CSRD, sendt i høring