Varme i spildevand bliver til bæredygtig fjernvarme

Sektorkobling er et af de nye buzzwords i den grønne omstilling. Og det er netop, hvad der foregår, når 3.500 borgere i Roskilde får dækket deres fjernvarmebehov fra energi i spildevandet. Det sker via en varmepumpe, som Fors A/S har installeret i spildevandet ved udløbet fra Bjergmarken Renseanlæg. Også i Hadsund er et varmepumpeanlæg på vej. Her vil varmen fra spildevandet kunne dække 15-20% af fjernvarmeforbruget.

FORS A/S udnytter energien fra spildevandet, så 3.500 borgere i Roskilde får dækket deres fjernvarmebehov fra energi i spildevandet. På billedet ses Bjergmarken renseanlæg..

27.04.2022

Sponseret

Krüger

Det meste af året er spildevand varmere end både havvand og luft. Derfor ser Fors A/S et varmepumpeanlæg som en oplagt varmekilde, fordi det kan producere fjernvarme fra energien i spildevandet. Varmen er hidtil blevet ledt fra Bjergmarken Renseanlæg ud i Roskilde Fjord. I takt med forbedret teknologi og prisfald på varmepumper, er det blevet en bedre business case at udnytte varmen i spildevandet. Interessen er derfor voksende.

”For os er det et bidrag til den grønne omstilling. Vi producerer 15% af det samlede fjernvarmesalg i Roskilde på varmepumpeanlægget, svarende til 3.500 husstande. Det er en fin grøn løsning og samtidig er det også en god forretning, for tilbagebetalingstiden er på kun 5 år. Det er meget lidt i forsyningsbranchen, hvor investeringer som regel er meget langsigtede,” siger Jesper Jørgensen, der er projektleder hos Fors A/S.

Selskabet satte varmepumpen i drift i slutningen af 2020. Anlægget har givet en beregnet energibesparelse på 16 mio. kr. for 2020. Varmepumpen er en vand til vand pumpe, der producerer 8 MW varme, når den kører i normal drift. Firmaet AEA har været totalentreprenør på projektet.

”Vi køler spildevandet ned, når vi trækker energien ud. Gennemsnitstemperaturen i spildevandet på ca. 14 grader bliver reduceret til bare 2 grader, inden vi sender det ud i fjorden. Det må ikke komme længere ned end det, da vi risikerer at fryse varmevekslerne, og det koster desuden i virkningsgrad at køle rigtig langt ned. Det er samtidig en vigtig sideeffekt, at det bidrager til et bedre havmiljø,” siger Jesper Jørgensen.

Stabil energi til bæredygtig fjernvarme

Det giver god mening at udnytte energien i spildevandet til bæredygtig fjernvarme, lyder det fra Erik Jørgensen, der er projektleder i Krüger A/S. Firmaet har fungeret som rådgiver og leverandør til AEA og varmepumpeprojektet. Jo mere energi man kan trække ud af sit spildevand – om det er som fjernvarme, biogas, eller gødning til landbruget – jo mere omstiller man sig til et bæredygtig selskab.

”Det kræver, at man finder sammen på tværs af sektorer. Spildevandselskaber har ikke tidligere haft mulighed for at samarbejde med fjernvarmeselskaber, men det vil man se mere af i fremtiden. I Roskilde hører spildevand og fjernvarme begge under Fors A/S, men de er ikke desto mindre separate selskaber, som nu bliver afhængige af hinanden og derfor skal arbejde mere sammen end hidtil, siger Erik Jørgensen.

Det er samtidig en bonus for havmiljøet og for spildevandsselskabet, at man foretager en ekstra rensning af spildevandet. Det reducerer mængden af suspenderet stof og fosfor i spildevandet, som ellers ville blive udledt i fjorden. Samtidig er det afgiftsbelagt.

”Det sker primært af hensyn til driften af varmevekslere, der overfører spildevandets energi til varmepumpen. Vandet må ikke have for højt indhold af suspenderet stof, der kan sætte sig fast, da det kan ødelægge vekslerne, men det giver også noget til spildevandsselskabet”, siger Erik Jørgensen.

Mariagerfjord på vej med varmepumpe

Krüger rådgiver også forsyningsselskabet Mariagerfjord Vand A/S omkring etablering af et varmepumpeanlæg på spildevandet i Hadsund. Projektet sker i et samarbejde mellem forsyningsselskabet og Hadsund Fjernvarme. Varmen fra spildevandet skal overføres til fjernvarmebrugerne i Hadsund. Forsyningsselskabet forsyner i dag sine kunder med varme, der er baseret på træpiller og et stort solcelleanlæg. Beregningen viser, at varmen fra spildevandet vil kunne dække 15-20% af fjernvarmeforbruget.

”Det er rigtig godt, at borgerne får glæde af varmen fra spildevandet. Dermed gør vi også en ekstra indsats for at blive et bæredygtigt selskab. Aftalen med Hadsund Fjernvarme er, at vi opnår både energibesparelse og den CO2-reduktion, projektet medfører. Samtidig er vi i et sideløbende projekt i gang med at udnytte overskydende varme fra processerne på selve renseanlægget. Vi bruger selv en del af den til vores biogasanlæg og til bygningerne, mens resten sendes til fjernvarmen.” siger Søren Erikstrup, der er direktør for Mariagerfjord Vand A/S.

Gevinst for havmiljøet

Det gør projektet yderligere rentabelt, at renseanlægget ligger bare 500 meter fra Hadsund Fjernvarmes boosterstation. Varmepumpen forventes at være i drift i slutningen af 2023.

”Havmiljøet får også glæde af en tertiær rensning af spildevandet. Selv om vi primært foretager den for at beskytte de fine lameller i varmevekslerne, så de holder længere,siger Søren Erikstrup,” siger Søren Erikstrup.

Ifølge Erik Jørgensen fra Krüger er projektet hos Mariagerfjord Vand et godt eksempel på samarbejde på tværs af sektorer:

”Sektorkobling giver fordele for alle parter. Og det er kun lige begyndt. Vi kommer til at se meget mere af det her i fremtiden. Efterspørgslen stiger i takt med stadig bedre teknologiske løsninger,” siger han.

Denne artikel er oprindeligt bragt i Teknik & Miljø marts 2022.

12.04.2023Krüger

Sponseret

Krüger Veolia skal i FEED study afklare al vandbehandling i det første anlæg til at producere grønt brændstof til flyindustrien

14.02.2023Krüger

Sponseret

Krüger og Krüger Kaldnes vinder stor kontrakt i Norge

23.11.2022Krüger

Sponseret

Indvielse af Ulfborg Renseanlæg, der nu har fordoblet kapaciteten

21.11.2022Krüger

Sponseret

Danmarks første højhusvandværk leverer nu blødgjort vand til 100.000 borgere

18.11.2022Krüger

Sponseret

Hjørring Vandselskab går til kamp mod klimagasserne

06.10.2022Krüger

Sponseret

Power2X kan blive det nye grønne eventyr for Danmark