Danmarks første højhusvandværk leverer nu blødgjort vand til 100.000 borgere

D. 9. november fejrede Frederiksberg Forsyning, at det nye, topmoderne vandværk sender blødgjort vand ud til forbrugerne på Frederiksberg. Krüger og Arkil har været totalentreprenør på projektet, der indeholder mange innovative løsninger til fordel for miljø, drikkevandssikkerhed og borgere, som nu får blødgjort vand i hanerne.

21.11.2022

Sponseret

Krüger

Blødgjort vand strømmer nu ud af haner og rør på Frederiksberg, efter at Forsyningen 7. november satte det nye vandværk i drift bl.a. med et avanceret blødgøringsanlæg. Vandværket er det meget synlige resultat af mange måneders samarbejde, hvor alle parter er blevet udfordret til at tænke ud af boksen for at skabe det flotte resultat. Således er et beskyttelsesrum fra den kolde krig dukket op på byggepladsen, 9 tons anlæg er hejst ind gennem tag og vinduer, ligesom de tekniske løsninger har sørget for at øge bæredygtigheden.

Faktaboks

- Vandværket skal behandle 5,4 mio. m3 vand om året
- Frederiksbergs vand går fra at være hårdt til middelhårdt – eller fra at have en hårdhed på 30 dH til at have en hårdhed på 8-12 dH    
- Vandværksbygningen er 28 m høj + kælder med 8 m til loftet
- Bygningen er 38 m bred og 20 m dyb
- Bygningen indeholder 1,7 km vandrør
- Vandværkets bærende konstruktioner består af ca. 8000 ton beton og 43 ton stålprofiler. Dertil kommer facader, gallerier, armering osv.

En teknisk løsning med fokus på innovation og bæredygtighed
I Krüger har vi i konsortium med Arkil været totalentreprenør. Krüger har  og haft ansvaret for maskin, el, procesanlæg og SRO, mens Arkil har stået for bygning og anlæg.

Blødgøringsmetoden er den cirkulære pellet-metode, hvor man tilsætter lud for at hæve vandets pH-værdi, så kalken udfældes til kalkpiller, der kan bruges i industrien blandt andet til byggematerialer og hønsefoder. Når den proces er slut, tilsættes CO2, som gør pH-værdien neutral igen.

Yderligere holdes kældrene og metroen på Frederiksberg tørre ved at vi vælger at behandle det krævende råvand på Frederiksberg og derved sænker grundvandsstanden.

Vandværket er også udstyret med moderne kulfiltre, der renser vandet og afgasningsluften for miljøfremmede stoffer, samtidig med, at det reducerer forbruget af kul ved hjælp af afblæsning. Desuden har vores løsning den fordel, at der er et meget lavt vandspild, fordi den genbruger en stor mængde af vandet i produktionen.

”Vi er meget stolte af dette projekt, der vil levere blødgjort vand til de over 100.000 borgere på Frederiksberg. Vandværket er det første højhusvandværk i Danmark, hvilket har krævet stor kreativitet og innovation fra os. Resultatet er blevet et støjsvagt, super kompakt og vedligeholdelsesvenligt design, hvor kompetencerne for procesteknik, byggeteknik og arkitektur går op i en højere enhed.” Det udtaler projektdirektør Anders Haarbo fra Krüger og projektchef Teit Honoré fra Arkil.

Det er en bygning, vi godt kan være stolte af her på Frederiksberg. Men det vigtigste er, at der er fokus på sikkerhed og kvalitet, når byens drikkevand bliver behandlet og sendt videre til kunderne.

Laura Lindahl, Formand for Frederiksberg Forsynings Bestyrelse

Reduceret energiforbrug
En yderligere miljøgevinst er et stort varmepumpeanlæg, som vil blive installeret. Det skal trække energi ud af drikkevandet ved at nedkøle det, og en varmeveksler i varmepumpeanlægget sørger for at sende varmen videre til fjernvarmesystemet.

Et fint eksempel på, hvordan fjernvarmeforsyningen kan reducere deres CO2-aftryk og have en bæredygtig udnyttelse af ressourcer.

Blødgjort vand er godt for både miljø og økonomi
Med det blødere vand kan kunderne se frem til at skulle bruge færre rengøringsmidler og mindre energi på at fjerne kalk i køkken og badeværelse. Husstandens elkedler, vaske- og opvaskemaskiner vil bruge mindre energi og holde længere, hvilket gavner både husholdnings- og CO2-regnskabet. Blødgjort vand vil få indflydelse på kundernes egne såvel som forsyningens vandrør og –installationer, da de ikke vil kalke til i samme grad. Det vil på længere sigt give energibesparelser i form af en mere effektiv vandforsyning. Også på renseanlægget vil blødgøring af vandet give en betydelig energibesparelse:

Alt i alt vil det blødere vand bidrage til en nemmere, bedre og grønnere hverdag for alle os på Frederiksberg. Og det rykker os tættere på vores mål om at blive en af landets mest bæredygtige byer.

Michael Vindfeldt, Borgmester

Deltagere i projektet

  • Bygherre: Frederiksberg Forsyning
  • Totalentreprenør: konsortium mellem Arkil og Krüger med underrådgiver NIRAS og arkitekt Gottlieb Paludan.
  • Projektledelse på vandværksprojekt: Nordiq Group.
  • Bygherrerådgiver på vandværksprojekt: Rambøll.
  • Totalrådgiver på varmepumpeprojektet: COWI.
  • Rådgiver og projektstyring på ledningsomlægninger på Frederiksberg Forsynings grund: Øllgaard Rådgivende Ingeniører.

12.04.2023Krüger

Sponseret

Krüger Veolia skal i FEED study afklare al vandbehandling i det første anlæg til at producere grønt brændstof til flyindustrien

14.02.2023Krüger

Sponseret

Krüger og Krüger Kaldnes vinder stor kontrakt i Norge

23.11.2022Krüger

Sponseret

Indvielse af Ulfborg Renseanlæg, der nu har fordoblet kapaciteten

21.11.2022Krüger

Sponseret

Danmarks første højhusvandværk leverer nu blødgjort vand til 100.000 borgere

18.11.2022Krüger

Sponseret

Hjørring Vandselskab går til kamp mod klimagasserne

06.10.2022Krüger

Sponseret

Power2X kan blive det nye grønne eventyr for Danmark