Valg 2022 - Tre plastik prioriteter for den kommende regering

Den siddende regering er på valg. Mette Frederiksen har netop udskrevet folketingsvalg og i den anledning har Plastic Change udarbejdet et valgoplæg. Oplægget favner bredt og stiller skarpt på, hvilke hovedprioriteter vi ser for den kommende regering.

En ny regering bør arbejde for mindre forbrug og mere genbrug

De fleste vil nok tænke symbolsk på plastikposeafgiften, når tankerne går tilbage på den afgående regerings politik på plastikområdet. Afgiften har helt sikkert reduceret den solgte mængde poser i de danske supermarkeder, men den ændrer ikke på det samlede billede af en plastik engangsproduktion der stiger og stiger. Det lykkedes ikke regeringen at fastsætte mål for, hvor meget vi skal reducere produktionen af især engangsplastik, ligesom den ikke fik fastsat mål for hvor meget plastik der skal genbruges i fremtiden. Chancen var der ellers med implementeringen af EU's pålagte producentansvar, men regeringen valgte istedte for at indføre konkrete reduktions- og genbrugsmål, at udskyde disse til en evaluering af ordningen i 2027. Regeringen har svigtet ved udelukkende at forholde sig til at implementere EU's krav om genanvendelse. En genanvendelse der ikke fungerer særligt tilfredsstillende Et yderligere argument for at reducere plastikproduktionen er energiafhængigheden. Break Free from Plastic udgav for nyligt deres rapport om hvordan produktionen af engangsplastik i Europa udgør en stor del af olie- og gasforbruget.

Plastik sviner i naturen

Hvert år samler millioner af mennesker plastik op på World Clean up Day, verdens største enkeltstående civilsamfundsevent . Det er en heroisk indsats, men alligevel vokser produktionen af plastik og dermed udledningen af plastik. Ofte fordi velstillede lande eksporterer sit affald til fattige lande, der har svært ved at håndtere affaldet forsvarligt Imens Plastic Change sammen med organisationer i hele verden, arbejder på at løse problemet med eksport af plastik fra rige til fattige lande, er det oplagt at samle et meget lavthængende skod op: Cigaretskoddet. Skodder er langt det mest forekommende affald i Danmark og er et globalt problem. WHO, Kræftens Bekæmpelse med flere anbefaler helt at fjerne skodderne fra cigaretterne. Både ud fra et sundheds- og miljømæssigt perspektiv. En kommende regering bør arbejde for at forbyde cigaretskodder i fremtiden.

Plastik er i vores krop

Den seneste tid har forskerne påvist mikro- og nanoplastik i vores blod, i luften vi indånder og den mad og drikke vi indtager. Vi kender ikke de direkte sundhedsmæssige effekter, men forskere peger på at der ses effekter på menneske celler, der bør få os i arbejdstøjet for at afvise farligheden af at indtage mikroplastik. Derfor anbefaler jeg, at politikerne styrker forskningen indenfor mikro- og nanoplastik og sundhed i den kommende regeringsperiode. Indtil vi kan vide os sikre, er her en række råd til alle der ønsker at tage forholdsregler ud fra et forsigtighedsprincip.

Rigtig god valgkamp. 

Blogindlægget er oprindelig blevet bragt i Ingeniøren's blogsektion d. 05.10.2022

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage