Uddannelser og hospital går sammen om at skabe mere bæredygtig natur

Et nyt projektsamarbejde støttet af NRGIs værdipulje skal øge biodiversiteten og dermed også naturglæden for de mange tusinde patienter, medarbejdere og studerende, som hver dag færdes i erhvervsområdet i Skejby nord for Aarhus.

Bier, blomster og biodiversitet er nok ikke det, man lige umiddelbart forbinder med erhvervsområdet i Skejby lidt nord for Aarhus, hvor virksomheder, hospital og uddannelser holder til i et udemiljø, som mest af alt består af golde græsmarker og asfalterede p-pladser. Men det skal der nu laves om på.

Professionshøjskolen VIA og Aarhus Universitetshospital er nemlig gået sammen med Naturhistorisk Museum i et projekt, som skal at skabe flere naturoplevelser til gavn for både borgere og biodiversitet. Projektet, der har fået navnet SkejBynatur, er støttet af NRGis værdipulje.

”Med projektet får vi først og fremmest skabt et godt og grønt miljø for de mange medarbejdere, studerende og patienter, som hver dag færdes i området. Men vi ønsker også at øge den bæredygtige bevidsthed hos den enkelte, og derfor har vi sammen med AUH inviteret alle vores medarbejdere og studerende til at bidrage med idéer til at forbedre biodiversiteten i lokalområdet,” fortæller Karen Frederiksen, der er uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne i VIA og projektleder på SkejBynatur. 

Ifølge hende har VIA længe arbejdet med bæredygtighed og cirkulær økonomi som strategiske satsninger. Blandt andet har professionshøjskolen for nyligt meldt ud, at man vil undervise alle 20.000 studerende i at arbejde med FN’s 17 verdensmål, herunder altså også mål 15, Livet på Land, som blandt andet handler om at øge biodiversiteten. 

Flere fordele i forskelligartet natur

Konkret handler projektet om at skabe et mere forskelligartet plante- og dyreliv ved at tilføre området mere mangfoldig natur med levesteder for flere forskellige arter. Det sker blandt andet ved at arbejde med beplantninger på og omkring de meget store parkeringsarealer, som i dag udgør størstedelen af området.

Siden 2013 er hospitalet løbende blevet udvidet med grønne udeområder og varierende beplantning. Og det er det arbejde, som SkejBynatur nu bygger videre på, forklarer Christine Hjorth, der er ansvarlig for driften af hospitalets udearealer og en del af projektgruppen for SkejBynatur.

”Når vi alligevel skal reetablere eller omplante udeområder, så er det oplagt at etablere nye beplantninger til gavn for både plante- og dyrelivet og driften af arealerne. Blandt andet driver vi allerede i dag et 20 hektar stort areal efter rewilding-principper, hvor vi har græssende køer i stedet for mekanisk drift. Og det skaber både naturglæde, et rigere dyreliv og driftsbesparelser, så det vil vi naturligvis gerne udbrede” siger hun. 

Rewilding er en driftsform som blandt andet er kendt fra områder som Mols Bjerge og Kasted Mose, og som også er en del af Aarhus Kommunes naturkvalitetsplan 2013-2020. Og den vildere natur giver både gladere og sundere besøgende. 

”Vi får mange tilkendegivelser fra både personale, patienter og pårørende, som er glade for den varierede natur. Forskning peger desuden på, at naturen har en helende effekt på indlagte patienter, så jeg er ikke i tvivl om, at endnu mere fokus på spændende udearealer kommer vores alle vores besøgende til gode,” siger Christine Hjorth. 

Behov for udbredelse af viden

Ifølge tal fra Naturstyrelsen er Danmark hjemsted for omkring 30.000 forskellige dyre og plantearter, hvoraf omkring en fjerdedel er truede arter, som risikerer at forsvinde fra vores natur. Netop derfor håber Karen Frederiksen også, at projektet også vil inspirere andre virksomheder og institutioner til at indgå i lignende partnerskaber om at forbedre biodiversiteten. 

”En vigtig del af projektet er at udbrede kendskabet til betydningen af en levende og varieret natur. Derfor afholder vi i samarbejde med Naturhistorisk Museum en række inspirationsvandringer, som borgere, medarbejdere og studerende kan komme på i løbet af året. Forhåbentlig vil det også betyde, at flere virksomheder og institutioner får lyst til at arbejde mere strategisk og bæredygtigt med deres udearealer,” siger hun. 

Skejbynatur-projektet er støttet af NRGis værdipulje, som støtter bæredygtige projektet i NRGis forsyningsområde. I februar gennemføres en workshop med medarbejdere og studerende fra henholdsvis Aarhus Universitetshospital og VIA, og i løbet af april og maj forventes beplantningen at være på plads. 

09.06.2020VIA University College

Sponseret

Sparer 3,2 tons CO2 om året: VIA har indgået aftale om 100 procent grøn strøm

07.01.2020VIA University College

Sponseret

Scandinavian Growth Creators skal skabe vækst og beskæftigelse

19.09.2019VIA University College

Sponseret

Du kan nå det endnu: Indspark ønskes fra produktions SMV'er om jeres eco-innovation eller tanker om.

28.03.2019VIA University College

Sponseret

Uddannelser og hospital går sammen om at skabe mere bæredygtig natur

28.03.2019VIA University College

Sponseret

48 kommuner efteruddanner sundhedsplejersker til bedre integration af flygtningefamilier

21.03.2019VIA University College

Sponseret

Professionshøjskole satser stort på FN’s verdensmål