Indre bæredygtighed: Den skjulte men afgørende faktor for ydre bæredygtig forandring

Den indre og ydre bæredygtighed er hinandens forudsætninger! Og i erkendelsen af, at vores indre bæredygtighed - eller mangel på samme - er en væsentlig årsag til manglende handlinger på de menneskeskabte kriser i økosystemerne, kalder det på, at vi dykker dybere ned i hvorfor vores indre tilstand er nøglen til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Foto: VIA University College

1. oktober 2024 slår VIA University College i samarbejde med Center for Væredygtighed og EarthWize Leadership derfor dørene op for årets konference om indre bæredygtighed.

Konferencen Rethink Being Human’ sætter særligt spot på de aktuelle tendenser og nyeste tænkning inden for bæredygtig transformation og den forandringskraft, der starter i mennesket.

For hvilke bevæggrunde, motiver, værdier, tilstande og forestillinger mv., får os egentlig til at handle som mennesker – eller får os til at undlade at handle?

Grete Vangsø er adjunkt ved VIA University College og har gennem flere år arbejdet som organisationspsykolog og ledelseskonsulent. 

For hende er bæredygtighed ikke et buzzword. Det er ikke noget, vi skal spørge hinanden om, hvorvidt vi har lyst til, eller om det er en god idé. Det er en nødvendighed. 

Og intentioner er der masser af, men hvis der virkelig skal handles på det, kræver det nogle ret grundlæggende transformationer af vores organisationer og i os som mennesker. Vi handler for lidt, fordi det modsatte, simpelthen gør for ondt på os selv, mener hun.

”Vi har et ansvar over for vores planet, men det kan være udfordrende at acceptere, fordi det også ofte betyder, at vi må give afkald på nogle af vores egne privilegier. Jeg tror, at en af grundene til, at der ikke handles nok, er et psykologisk forsvar mod den erkendelse,” siger hun.

Grete Vangsø er adjunkt ved VIA University College og har gennem flere år arbejdet som organisationspsykolog og ledelseskonsulent. Foto: PR. Foto: VIA University College

Rethink Being Human: Bæredygtigheden kommer indefra

”Selvindsigt og ydre handling går hånd i hånd. Uden at erkende og adressere vores indre bæredygtighed, risikerer vi at forblive handlingslammede over for de økologiske kriser, vi selv har skabt, ” fremhæver Grete.

Konferencen ’Rethink Being Human’ samler al opmærksomhed omkring den indre bæredygtighed: For, hvis vi som mennesker skal kunne træffe de valg og prioriteringer, der skaber ydre bæredygtige forandringer, er vi nødt til også at arbejde mere aktivt med at udvikle os som mennesker.

”I takt med at de bæredygtige forandringer ikke er sket med den hastighed, der er nødvendig for at realisere Verdensmålene i 2030, er der en stigende interesse for at forstå, hvorfor evne og motivation for handling ikke er større, og hvordan den kan accelereres,” forklarer Grete.

Sammen med Center for Væredygtighed og EarthWize Leadership er der lagt et stærkt program for konferencen med hele fire forskellige spor. Her vil du møde førende danske og udenlandske forskere, eksperter, kunstnere, meningsdannere og praktikere med hver deres faglige udgangspunkt. 

De fire spor på konferencen:

  • Eksistens
  • Håb, mod og handlekraft
  • Væredygtighed i organisationer
  • Kunstens rolle i bæredygtig transformation

Og med Aarhus Teater som den smukke kulisse og rammen for dagen, er der samtidig lagt i støbeskeen til en hel række forskellige kulturelle indslag i løbet af dagen. 

Læs mere om konferencen

21.06.2024VIA University College

Sponseret

Indre bæredygtighed: Den skjulte men afgørende faktor for ydre bæredygtig forandring

09.06.2020VIA University College

Sponseret

Sparer 3,2 tons CO2 om året: VIA har indgået aftale om 100 procent grøn strøm

07.01.2020VIA University College

Sponseret

Scandinavian Growth Creators skal skabe vækst og beskæftigelse

19.09.2019VIA University College

Sponseret

Du kan nå det endnu: Indspark ønskes fra produktions SMV'er om jeres eco-innovation eller tanker om.

28.03.2019VIA University College

Sponseret

Uddannelser og hospital går sammen om at skabe mere bæredygtig natur

28.03.2019VIA University College

Sponseret

48 kommuner efteruddanner sundhedsplejersker til bedre integration af flygtningefamilier