TDC arbejder for at fremme et bæredygtigt og ansvarligt Digitalt Danmark

Da C. F. Tietgen grundlagde Københavns Telefon-Selskab i 1882, skabte han en virksomhed, der i årtier opererede med stor ansvarsfølelse for at virke som en positiv social kraft i Danmark.

26.03.2019

Sponseret

TDC

Det ansvar lever videre i TDC i dag - et ansvar for at forsyne Danmarks befolkning med sikre forbindelser af høj kvalitet, et ansvar for at sikre, at virksomhederne i det digitale Danmark har infrastruktur i verdensklasse, som vil gøre dem i stand til at konkurrere og blomstre i det globale forretningsmiljø. Men også et stort ansvar for at fremme bæredygtighed og bidrage positivt til det samfund, vi er en del af.

I TDC Groups CSR-rapport for 2018 sætter vi fokus på vores løbende tiltag, herunder:

  • I 2018 investerede vi DKK 3,5 mia. i digitaliseringen af Danmark. Vores investeringer i digital infrastruktur gennem årene har ændret måden, hvorpå vi kommunikerer og interagerer med hinanden. Vi vil fortsætte med milliardinvesteringer i dansk infrastruktur også i 2019, så virksomheder, enkeltpersoner og samfundet kan tage del i og bidrage til den digitale verden.
  • Det er os magtpåliggende at sikre et digitalt Danmark med forbindelser i hele landet, men også at uddanne danskerne digitalt. Digitalisering bringer utrolige muligheder og gør livet lettere for mange, men det medfører også nye udfordringer. I TDC Group sætter vi store mål, vi vil gerne være noget for alle, og alle bør føle sig inkluderet. Vi insisterer på, at digitalisering børe bringe mennesker tættere sammen og samarbejder med dedikerede og dygtige repræsentanter fra civilsamfundet om at fremme digital dannelse for alle. Sammen med Børns Vilkår har vi udviklet Forældre i en digital verden, et univers hvor forældre kan finde ressourcer til at guide deres børn til trygge og positive oplevelser sammen online. Sammen med organisationen Danske Skoleelever, har vi lanceret WiFive, et digitalt kørekort understøttet af en pakke med undervisningsma¬terialer, der fremme digital dannelse og giver en forståelse af teknologien - udarbejdet til elever af elever.
  • På miljøområdet er vi optaget af at arbejde hen imod at gøre vores belastning så lille som mulig, samtidig med at vi gerne vil inspirere omverden til at bruge de digitale muligheder der kan reducere miljøpåvirkning, spare værdifulde ressourcer og skabe samfunds¬mæssige gevinster i form af eksempelvis bedre sundhed, udvidet adgang til uddannelse og større produktivitet. I 2018 har vi i TDC reduceret vores CO2-udledning med 65% i forhold til 2010.
  • Vi har siden 2009 været tilsluttet FN’s Global Compact, og vores forpligtelser til at handle ansvarligt i overensstemmelse med disse principper tager vi alvorligt. Input fra vores interes¬senter og FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er) er en guide for vores arbejde og har hjulpet os til at fokusere på tiltag, hvor vi kan levere mest værdi og samtidig være opmærksomme på behovet for at holde orden i eget hus.
  • Du kan også i CSR-rapporten læse mere om TDCs aftryk på det danske samfund, herunder:
  • At vi er den 13. største private arbejdsplads i Danmark med vores flere end 7.000 medarbejdere fordelt på 115 lokationer i Danmark. Hertil kommer over 100 medarbejdere i Flensborg, Tyskland.
  • Hvordan vi har forpligtet os til en ansvarlig og gennemsigtig håndtering af skat. Vi er den 15. største betaler af selskabsskat i Danmark. I 2018 udgjorde nettoskattebe¬talingen for TDC Group DKK 501.765.939
  • At vi i 2018 har overført 15,7 mia. GB data. Det er en stigning på mere end 30% i forhold til 2017, og i forhold til 2016 er mængderne steget med over 60%

Se også gerne vores korte CSR-film her

14.12.2021TDC

Sponseret

TDC NET lancerer ambitiøs klimaplan: Vil være 100% CO2-neutral i 2030

09.07.2021TDC

Sponseret

TDC NET indgår elkøbsaftale på fire nye solcelleparker

20.12.2020TDC

Sponseret

Medarbejdere kan spille nøglerolle i virksomheders grønne omstilling

23.04.2020TDC

Sponseret

Elever kan nu deltage i Coding Class hjemmefra

18.03.2020TDC

Sponseret

Brug hjemmeperioden på digital dannelse med Danske Skoleelever og TDC

05.12.2019TDC

Sponseret

Diversitet for en bedre forretning