Medarbejdere kan spille nøglerolle i virksomheders grønne omstilling

Nutidens medarbejdere stiller i langt højere grad end tidligere krav til arbejdspladsen. Kerneforretning er én ting, men virksomheden forventes med rette også at tage et samfundsansvar og agere bæredygtigt. Medarbejdere vil gerne arbejde et sted, der ikke kun varetager egne – men også samfundets interesser.

20.12.2020

Sponseret

TDC

Derfor kan medarbejderne med fordel tages i ed i virksomhedernes arbejde med grøn omstilling, lyder det fra TDC Groups bæredygtighedsdirektør Emilie Wedell-Wedellsborg.

250 konkrete ideer fra medarbejderne skal bidrage til CO2-neutralitet
Pointen understøttes af den feedback, som bæredygtighedsteamet i TDC har modtaget fra medarbejderne, da de efter flere workshops opfordrede medarbejdere til at komme med deres forslag og input til, hvordan koncernen skulle nå målsætningen om at blive CO2-neutral i 2028. Mere end 250 konkrete ideer er kommet på bordet, og engagementet er stort.

Særligt interesserede medarbejdere har været med i arbejdsgrupper med hovedoverskrifter som f.eks. energi, affaldssortering og madspild.

"Når man siger, at bæredygtigheden skal være en integreret del af alle processer og alle led i forretningen ligger det lige til højrebenet at sikre, at medarbejderne mærker og bidrager til, at bæredygtigheden lever i dagligdagen i alt lige fra papirforbrug, madspild til valg af leverandører", siger Emilie Wedell-Wedellsborg.

Medarbejderne har fingeren på pulsen
I en stor koncern som TDC er det samtidig ofte medarbejderne, der ved, hvad der rører sig, og hvad der kan og bør gøres på en mere bæredygtig måde.

"Om det er kantinepersonalet, de butiksansatte, teknikerne, call-center medarbejderne eller dem, der vedligeholder bygningerne – det er dem, der ved, hvor det vil give mening at sætte ind på deres respektive områder og deres input integreres i den overordnede strategi", siger Emilie Wedell-Wedellsborg.

’Mange bække små…’
"Fokus for os i Bæredygtighedsteamet har efterfølgende været at sørge for, at medarbejdernes input omsættes til handling."

"For når vi nu aktivt vælger denne tilgang og involverer medarbejderne og efterspørger deres input, så skal vi naturligvis også levere på det, så medarbejderne ved, at deres engagement gør en forskel."

"Derfor er arbejdet ikke bare gjort med et enkelt spørgeskema, men kræver at man indledningsvist skaber den rigtige ramme for det og sørger for, at man får de svar og input, som kan skabe grøn værdi for virksomheden og for medarbejderne", forklarer Emilie Wedell-Wedellsborg.

Ikke overraskende er det ikke de store ting som datacentre, klimaanlæg og udfasning af energitung teknologi, der ligger medarbejderne mest på sinde. Derimod er det i højere grad de ting, der møder medarbejderen på arbejdspladsen, der er top-of-mind: Madspild, brugen af engangsservice, lys på kontorlokationerne, affaldssortering osv.

Man behøver ikke være klimaekspert for at vurdere, at disse ting ikke alene kan gøre en af landets største arbejdspladser CO2-neutral.

Om TDC Groups grønne mål

  • TDC Group vil være CO2-neutral i 2028 og have reduceret CO2-udledningen med 50 pct. i 2023.
  • Overordnet vil man opnå målet om CO2-neutralitet ved at blive mere energieffektive, sikre en højere grad af genanvendelse og overgå til grøn energi.
  • I løbet af 2021 vil TDC også sætte mål for den såkaldte scope 3-udledning. Dvs. den afledte CO2-udledning fra kunders brug af tjenester, mobiltelefoner, routere, tv-bokse samt udledning fra leverandører. 
  • TDC har forpligtet sig til at sætte ’Science Based Targets’ i 2021, som er med til at sikre, at klimaindsatsen er i overensstemmelse med Paris-aftalen.

"Men mange bække små gør en å, og når det er sagt, handler det også om troværdighed. Vi kan ikke overfor vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder sige, at TDC er en bæredygtig forretning, hvis det ikke også er det, man oplever i de nære ting i hverdagen", siger Emilie Wedell-Wedellsborg, der samtidig understreger, at man stadig er i gang med at evaluere og levere på input fra medarbejderne.

14.12.2021TDC

Sponseret

TDC NET lancerer ambitiøs klimaplan: Vil være 100% CO2-neutral i 2030

09.07.2021TDC

Sponseret

TDC NET indgår elkøbsaftale på fire nye solcelleparker

20.12.2020TDC

Sponseret

Medarbejdere kan spille nøglerolle i virksomheders grønne omstilling

23.04.2020TDC

Sponseret

Elever kan nu deltage i Coding Class hjemmefra

18.03.2020TDC

Sponseret

Brug hjemmeperioden på digital dannelse med Danske Skoleelever og TDC

05.12.2019TDC

Sponseret

Diversitet for en bedre forretning