Succesfulde virksomheder konkurrerer ikke længere om at være bedst i verden, men bedst for verden

Virksomheder bliver ikke længere kun målt på, hvor gode de er til at skabe profit. De bliver også målt på den forskel, de gør for og det aftryk, de sætter på samfundet omkring dem.

11.08.2017

Sponseret

Af Nille Skalts, B Lab Danmark, Nicoline Olsen & Flemming Møldrup, Märk , B Corp Danmark

Verden kalder på forandring
I en tid, hvor tilliden til vores politikere og regeringer bliver mindre og mindre, og det er sværere og sværere for de etablerede institutioner at løfte de mange udfordringer verden står over, vender verden sig mod virksomhederne for at finde svar på mange af udfordringerne. 

Derfor ser vi også i stigende grad virksomheder udnytte muligheden for både at agere samfundsansvarligt og skabe en god forretning. Over hele verden ser vi, at ansvarlighed og bæredygtighed skaber succesfulde virksomheder med stærke bundlinjer. Vi ser, at de virksomheder, der som en naturlig del af deres kerneforretning skaber løsninger, der forbedrer menneskers liv og løser samfundsproblemer – store som små – også er dem, der har størst succes. 

B Corp forandrer verden til det bedre
En lang række af de virksomheder, der har stadig større fokus på samfundsansvarlighed, er en del af den globale B Corp bevægelse. B Corp står for Benefit Corporation og er ud over en bevægelse også en holistisk certificeringsordning for fremsynede virksomheder og virksomhedsledere, der prioriterer mennesker og planeten på lige fod med profit. En bevægelse, der forener virksomheder på tværs af nationalitet, størrelse og branche. 

B Corp bevægelsen er startet i USA tilbage i 2007, og i dag er der mere end 2200 virksomheder i 50 lande og 130 industrier, der er B Corp certificerede, heraf 400 i Europa og 8 af dem i Danmark. 

B Corp certificerede virksomheder har en fælles ambition om at redefinere, hvad der skaber succes for virksomheder, fordi de tror på, at man i fremtiden kvalificerer sig til succes ved at konkurrere om at være bedst for verden – og ikke bedst i verden. B Corps tror på, at vi har brug for et opgør med det klassiske business paradigme, hvor virksomheders eneste reelle formål og sociale ansvar er at tjene penge. I stedet bruger de kerneforretningen som en løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for både virksomheden og samfundet. 

Ikke kun en hensigtserklæring
At være B Corp certificeret er ikke kun en hensigtserklæring om at opføre sig ordentligt.

Alle B Corp certificerede virksomheder lader sig måle og veje ud fra en række ambitiøse samfunds- og miljømæssige standarder og udviser dermed en ekstraordinær grad af ansvarlighed og gennemsigtighed. 

Certificeringen skaber synlighed om, hvad virksomheden konkret gør og forpligter den til kontinuerligt at forbedre sig. Den skaber transparens, fordi dens indhold og resultater er tilgængelige for alle. Men for at blive certificeret skal man ikke bare performe på et vist niveau, man forpligter sig også juridisk ved at ændre virksomhedens formål, så alle interessenter vægtes lige meget. 

Gratis ledelsesværktøj 
Kernen i B Corp bevægelsen er B Impact standarden, som skal opdateres hvert andet år. Udover de over 2200 virksomheder, der allerede er B Corp certificerede, er der mere end 60.000 virksomheder, der bruger denne standard som ledelsesværktøj. Det unikke ved standarden er, at man kommer hele vejen rundt i at forstå sin virksomhed med spørgsmål, der udfordrer vanetænkningen. Samtidig er der knyttet best practice eksempler fra de bedst scorende B Corps til alle spørgsmål, så man får ideer til, hvordan man kan forbedre sin egen forretning. Alt sammen gratis. 

B Corps findes i alle størrelser
B Corps findes i alle størrelser – lige fra sociale entreprenører til multinationale koncerner. Fx har Danone og Unilever udvalgt et antal datterselskaber, der er blevet certificeret og fungerer som inspiration for resten af virksomheden. I Danone er 10 af datterselskaberne på vej mod certificering, og en intern B Corp-manager skal identificere, hvad resten af koncernen kan lære af dem. Danones mål er, at hele koncernen skal være certificeret som B Corp i 2030. Det vil i så fald være den første multinationale virksomhed, der har taget det skridt fuldt ud, hvilket af nogle tolkes som et tegn på at B Corp er ved at blive mainstream. 

“In 10 years time, people will say it is inconceivable that business was done any other way. The notion that a company can only care about profit will be seen as old fashioned and irresponsible” – Lorna Davis, CEO Danonewave 

Se eksempler på B Corps her

Besøg B Corps danske hjemmeside
Besøg B Corps hjemmeside
Læs mere om B Lab’s B Impact Assessment

12.09.2017B Corp Danmark

Sponseret

Dansk virksomhed kåret som bedst for verden og den globale modeindustri

11.08.2017B Corp Danmark

Sponseret

Succesfulde virksomheder konkurrerer ikke længere om at være bedst i verden, men bedst for verden