Styrk din virksomheds ansvarlighed: Effektiv styring af værdikæden

Code of Conduct og leverandørdialog i værdikæden

Foto: pexels

I en tid med stigende krav til dokumentation for bæredygtighed og ansvarlighed i virksomheder, står virksomheder over for udfordringer med at imødekomme krav fra både kunder og lovgivning. Virksomheders ansvarlighed rækker ud over virksomheden og ud i leverandørkæden. En del af denne proces bliver derfor at stille krav til virksomhedens leverandører. Men hvordan griber man det an? 

Skab overblik over din værdikæde

For at sikre at jeres leverandører udviser ansvarlighed, er det nødvendigt at identificere risici i relation til ESG i virksomhedens værdikæde.

  • Identificér jeres leverandører: start med at kortlægge, hvem jeres leverandører er og vurder derefter, hvilke risici der er forbundet med deres aktiviteter. 
  • Tag højde for geografi, branche og materialer, der indgår i de produkter I køber.

Dette er vigtigt, da der udenfor EU gælder andre lovgivninger, som ikke nødvendigvis er lige så strenge som vores egne. Derudover er der større risici for brud på menneskerettigheder og ordentlige arbejdsforhold i især tredjeverdenslande, indenfor brancher og materiale, kan vi nævne eksempler som metalindustrien og tekstilindustrien, da disse hverv ofte er udsat for tvangsarbejde og børnearbejde. 

  • Supplér eventuelt med spørgeskemaer eller screening af leverandørerne for at indsamle ESG-relaterede data. 

Det er en kompleks øvelse at kortlægge ens leverandører. Se hvordan BDO kan hjælpe dig. 

Dialog og implementering


Efter at have identificeret risici er det vigtigt at gå i dialog med de leverandører, der udgør den største risiko for negativ påvirkning på mennesker, miljø og omverden.  

Indkald for eksempel til møder med de leverandører, I ser have højest negativ påvirkning, for at drøfte jeres forventninger til deres bæredygtighedspraksis. Vær specifikke og tydelige omkring de standarder og krav I ønsker, at de skal opfylde, herunder overholdelse af menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og arbejdsforhold. Vi anbefaler:

  • Fastlæg klare krav. Udform en Code of Conduct eller adfærdskodeks baseret på virksomhedens krav og internationale standarder som UN Global Compact eller ILO’s konventioner om menneskerettigheder.
  • De krav, der stilles, kan være baseret på ovenstående retningslinjer, men kan i tillæg suppleres med krav om CO2-reduktion, implementering af cirkulære løsninger vedrørende emballage, take-back-ordninger m.m. 
  • Gå i dialog med de leverandører, hvor I ser størst risiko for negativ påvirkning. Sådan kan I drøfte jeres forventninger til deres bæredygtighedspraksis.
  • Stil krav og etabler bindende aftaler. 

Opfølgning og ansvar

Efter at have etableret klare retningslinjer og krav er det vigtigt at følge op på, om leverandørerne lever op til disse. Dette kan omfatte regelmæssig rapportering, audits eller besøg på leverandørernes anlæg for at sikre overholdelse af aftalte standarder. 

Hold leverandørerne ansvarlige gennem regelmæssig opfølgning og evaluering af deres præstationer. Gennemfør nødvendige tiltag for at reducere risici og styrke leverandørernes bæredygtighedspraksis. 

Herefter er det vigtigt at samle op på den viden, I har fået, og skabe et overblik over leverandørernes performance. Det er vigtigt fortsat at følge op på leverandørdialogen, når større risici identificeres. 

Det er ligeledes vigtigt at justere indkøbsproceduren fremadrettet for at minimere og forebygge risici. 

Ved indgåelse af aftaler med nye leverandører, kan I bruge jeres Code of Conduct som et tillæg til en eventuel samarbejdskontrakt sådan, at kravene bliver taget i betragtning af leverandøren allerede fra start. 

Ved at tage disse skridt kan I udover at styrke jeres egen virksomheds ansvarlighed bidrage til en mere bæredygtig forsyningskæde som helhed. 

21.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

S1 – Egen arbejdsstyrke: Den korte CSRD-historie

06.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Styrk din virksomheds ansvarlighed: Effektiv styring af værdikæden

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Bæredygtighed i køkkenet: En mulighed for turismebranchen

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

CSR-direktivet sætter skub i den bæredygtige omstilling hos hoteller og restauranter

19.02.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E1 – Klimaforandringer: Den korte CSRD-historie

04.01.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Nye lovkrav nærmer sig på bæredygtighedsagendaen. Er I klar?