Studerende får robuste hoveder

Flere måneders corona-fjernundervisning og udsigten til et sundhedsvæsen under pres påvirker de studerende på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen. Nu bliver de tilbudt en frivillig workshop om 'Robusthed som livskompetence'.

Psykolog og Ph.d. Eva Hertz holder workshop på Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse. Foto: Thomas Wittrup..

”Man skal være der for sig selv, før man kan være der for andre – ligesom i flyvemaskinen, hvor man skal tage sin egen iltmaske på, før man hjælper andre med det,” siger sygeplejerskestuderende Sofie Skovsbøl.

Fakta

  • Workshoppen Robusthed som livskompetence er et tilbud til alle hold på sygeplejerskeuddannelsen og uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K).
  • Workshoppen er et frivilligt tilbud uden fremmødepligt.
  • UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen består af tre uddannelser: SOSU-uddannelserne, Professionsbachelor i sygepleje og Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K).
  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Hun og Luca la Pia har sammen med andre studerende deltaget i en workshop om mental robusthed på Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse. Og de har begge taget brugbare redskaber med sig derfra.

”Jeg havde glædet mig til workshoppen, og jeg synes virkelig, at vi blev præsenteret for nogle relevante og brugbare redskaber i forhold til at blive mere mentalt robust,” siger Sofie Skovsbøl.

Sygeplejerskestuderende Sofie Skovsbøl er en af de studerende som tog imod tilbuddet om en 'robusthedsworkshop'. Privatfoto. .

En af de ting, som Luca la Pia tog til sig, handler også om forholdet til andre mennesker.

”For mig giver det god mening at være bevidst om sine nærmeste relationer og deres individuelle kompetencer og roller. De nærmeste kan jo hjælpe én til at se ud over begrænsningerne som er ens eget perspektiv. Det er vigtigt, når man falder i tankefælder og bliver selvbebrejdende i forhold til fx indsatsen på studiet,” fortæller han.

Sygeplejerskestuderende Luca la Pia bruger de gode råd om robusthed både på studiet og i sin træning som gymnast. Foto: Thomas Wittrup. .

Coronaen tærer på de studerende
Workshoppen Robusthed som livskompetence er blevet tilbudt til de studerende på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsens professionsbacheloruddannelser ved hjælp af en pulje penge, fra Undervisnings- og Forskningsministeriet. Puljen forsøger imødegå coronapandemiens negative konsekvenser for de studerende. Uddannelsesleder Rikke Vinter Hedensted forklarer:

”Coronaen har været hård for de studerende, som i månedsvis har siddet hjemme på værelset foran skærmen i stedet for at være på uddannelsesinstitutionen sammen med deres studiekammerater. Derfor har vi fået en pose penge, som er blevet delt ligeligt mellem fagligt og socialt indhold,” siger hun og uddyber:

”Vi har efter samtaler med mange studerende, der har udtrykt udfordringer med ensomhed, depression og manglende motivation, valgt at tilbyde dem et forløb med Eva Hertz fra Center for Mental Robusthed. Det giver god mening i forhold til den aktuelle situation med corona, men også i forhold til de studerendes udsigt til et job i et sundhedsvæsen, som i øjeblikket er hårdt presset,” fortæller uddannelseslederen.

Uddannelsesleder Rikke Vinter Hedensted er glad for at kunne tilbyde de studerende en ekstra ressource efter et langt coronaforløb. Foto: Thomas Wittrup. .

Det mentale helbred er for nedadgående
Eva Hertz, som står for de i alt syv workshopper på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen, er uddannet sygeplejerske og psykolog. Hun er ikke i tvivl om vigtigheden af en aktiv indsats for den mentale robusthed hos de studerende.

”WHO nævner det mentale helbred som den største udfordring overhovedet. Og vi kan se, at lidelser som angst, depression og stress er i vækst. Jeg vil gerne sende de studerende ud ad døren med redskaber og viden til at kunne fastholde deres egen trivsel og robusthed, så de kan navigere sikkert gennem uddannelse og senere job,” siger Eva Hertz, som forklarer:

”Robusthed er en livskompetence, som kan hjælpe dig med at passe på dig selv. En af de vigtigste pointer, som jeg håber, de studerende vil tage med sig, er, at man ikke kan ’hælde af en tom kande’ – med andre ord; det er vigtigt at se indad og tage vare på sig selv, så der er overskud til at være der for andre. De skal huske, at tanker bare er tanker, og at det positive ikke kommer af sig selv.”

Eva Hertz er stifter af Center for Mental Robusthed, hvor hun blandt andet har udviklet det evidensbaserede MRT® Mental Robustheds-træningsprogram. Foto: Thomas Wittrup. .

Det handler om mindset
Sofie Skovsbøl har siden workshoppen i slutningen af november forsøgt sig med at skrive taknemmelighedsdagbog for at give de positive oplevelser ekstra fokus.

”Jeg har gode erfaringer med at notere tre gode ting, som er sket i løbet af dagen. Det kan virkelig vende ens mindset. Og selv på en grå tirsdag kan man finde tre gode ting. Nogle gange er det små ting – men de er stadig positive. Det handler om at se tingene fra et andet perspektiv og bebrejde sig selv mindre,” forklarer hun.

Luca la Pia har også gjort sig gode erfaringer med nogle af pointerne fra Eva Hertz’ oplæg.

”Jeg er gymnast og havde for nylig en følelse af, at min træningsindsats ikke havde været god nok. Men jeg forsøgte at gøre, som vi havde lært på workshoppen: at behandle mig selv med den samme venlighed, som jeg ville behandle en god ven - det hjalp faktisk. Jeg har haft nogle rigtigt gode træningspas siden. Og jeg tror på, at en personlig robusthed automatisk også bliver en faglig robusthed: Hvis man fungerer godt i sit liv generelt, så fungerer man også godt i sit job,” konkluderer han.

24.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ældrepleje er mere end et arbejde for mig

21.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Et nyt og større Diakonfællesskab

19.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fødselshjælper for fællesskaber

17.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fællesskab fører til forpersonskab

14.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Langt omkring med en sygeplejerskeuddannelse

12.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ud af huset-oplevelser styrker unges fællesskab