Strategisk regnskabsforståelse - Vinterskole 2023

For direktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer samt ansatte i finansielle og økonomiske funktioner med behov for et brush-up

Regnskabsforståelse som vigtig informationskilde
3 intensive dage organiseret ud fra følgende temaer:

  • Årsrapportens bestanddele (lær at læse et regnskab)
  • Rentabilitetsanalyser
  • Økonomisk overskud, EVA og måling af lønsom vækst
  • Udarbejdelse af budget, herunder identifikation af finansielle value drivers
  • Værdiansættelse af virksomheder

Kurset blev i 2021 evalueret til 4,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til meget tilfredsstillende.

Hvis du er interesseret at opgradere din faglighed på korte, intensive kurser, kan du også se nærmere på kurserne Corporate Finance og Økonomisk Styring og Strategisk Udvikling.

Indhold
Kurset giver dig en grundlæggende viden om regnskabsforståelse, budgettering og  økonomistyring, herunder:

  • Hvordan regnskabet kan bidrage til den økonomiske beslutningsproces
  • Sondring mellem henholdsvis det interne og eksterne regnskab
  • Sådan læses et regnskab: Regnskabets indhold og opbygning
  • Gennemgang og beregning af centrale nøgletal
  • Nøgletalsanalyser – sammenhænge og informationer

Udbytte
De 3 dage sætter dig i stand til efterfølgende at læse og forstå et regnskab som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele. Det forventes, at du kan få større indflydelse på den økonomiske beslutningsproces ud fra viden om budgettets opbygning og variable.

Du får den nødvendige viden til at forstå sammenhængene og de informationer, man kan trække ud gennem nøgletalsanalyser og opstille KPI'er for dit eget forretningsområde på baggrund af analysen.

Du får træning i at beregne centrale nøgletalsanalyser og rentabilitetsanalyser selv. Viden og kompetencer til at kunne definere og tolke på centrale finansielle rentabilitetsmål og føre en dialog med fagfolk på området.

Download kursusbeskrivelse i pdf her.

Se mere om tid, sted og tilmeldning her

07.03.2023CBS Executive Fonden

Sponseret

Forstå de nye krav inden for bæredygtighed og ESG

26.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Bæredygtighed, strategi og forretningsudvikling - Vinterskole 2023

23.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Forhandlingsteknik - Vinterskole 2023

21.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Forandringsledelse: Gennem organisatoriske rutiner og individuelle vaner

19.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Sales excellence: Transformation af ledelse, processer og salgspraksis

16.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Strategisk regnskabsforståelse - Vinterskole 2023