Stort behov for nye HOFOR-vindmøller i Øresund

Mandag 29. november begyndte den offentlige høring af Aflandshage Vindmøllepark, der kan forsyne mindst 300.000 husstande i Øresundsregionen med grøn strøm. HOFORs nye havvindmøllepark vil blive et vigtigt bidrag til den grønne omstilling – og et stort flertal af borgerne i de berørte kommuner bakker op.

17.12.2021

Sponseret

Hofor

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har siden 2011 arbejdet på at opføre nye havvindmøller i Øresund. Målet er at bidrage til den grønne omstilling af energiforsyningen og imødekomme et stærkt stigende behov for CO2-fri strøm.   Det største af HOFORs vindmølleprojekter, Aflandshage Vindmøllepark, er nu nået så langt i processen, at miljøvurderingen skal i offentlig høring. Det er ét af de sidste, vigtige skridt på vej mod en endelig godkendelse.

Vigtig CO2-fri strøm – tæt på forbrugerne
Aflandshage Vindmøllepark vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne producere CO2-fri strøm, der svarer til mindst 300.000 husstandes forbrug. Dermed vil møllerne være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i Danmark og målet om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030, hvor hovedstaden går forrest med ambitionen om CO2-neutralitet allerede i 2025.   Befolkningstallet i Øresundsregionen vil vokse betydeligt i de næste 10 år – på begge sider af sundet. Derfor stiger energibehovet også.

“Samtidig skal vi bruge meget mere strøm til blandt andet transport og måden, vi producerer varme på. I forhold til forsyningssikkerheden er Aflandshage derfor et vigtigt supplement til store havvindmølleparker længere ude på havet og de energiøer, der er planlagt, og som forventes opført i 2030’erne", siger Jan Kauffmann, direktør for Økonomi og Forretning i HOFOR, og fortsætter:

“Vi vil opføre Aflandshage Vindmøllepark uden tilskud fra staten efter ‘Åben Dør-princippet’. Det betyder, at HOFOR selv har foreslået og projekteret vindmølleparken. Møllerne kan allerede om fem år levere vigtig, grøn strøm til elnettet. Det er i den forbindelse en fordel, at vindmølleparken ligger tæt på hovedstadsregionens veludbyggede elnet, hvor den forholdsvis nemt kan blive integreret i energiforsyningen".

Borgere er positive over for havvindmøller
Aflandshage Vindmøllepark vil blive placeret i et område i det sydlige Øresund. Det er udvalgt efter en nøje afvejning af afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, territorialgrænsen mod Sverige, skibstrafikken i Øresund og lufttrafikken i den nærliggende lufthavn. Vindmølleområdet ligger cirka 10 km syd for Amager, cirka 8 km nordøst for Stevns og cirka 12 km vest for den svenske kyst ved Skanør/Falsterbo.

“Der er tale om moderne havvindmøller med en højde på op til 220 meter til øverste vindespids, hvilket er en smule højere end Turning Torso-skyskraberen i Malmø og pylonerne på Øresundsbroen. De vil derfor kunne ses i horisonten fra det meste af kysten langs Køge bugt, det sydlige Amager og den svenske kyst syd for Øresundsbroen", forklarer Jan Kauffmann og fortsætter:

“Vi ved dog, at borgerne i de berørte kystkommuner på trods af disse oplysninger er altovervejende positivt stemt over for både de konkrete planer og vindmøller generelt. Mange kender i forvejen de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, som HOFOR ejer halvdelen af, eller havvindmølleparken Lillgrund, som kan ses syd for Øresundsbroen ud for den svenske kyst".

En spørgeundersøgelse gennemført af Megafon i foråret 2021 på vegne af HOFOR viste, at 72 procent af de flere tusinde respondenter er enten positive eller meget positive over for Aflandshage-projektet. Blot 6 procent af de adspurgte er negative eller meget negative over for projektet i undersøgelsen.

Offentlig høring og informationsmøde
Aflandshage Vindmøllepark er blevet grundigt miljøvurderet af eksterne eksperter fra NIRAS. Mandag 29. november begynder den offentlige høring af miljøvurderingen. Det betyder, at alle interesserede – borgere, organisationer, virksomheder og institutioner – har mulighed for at indgive høringssvar til Energistyrelsen, som står for høringen.

“Vi ser frem til en god høringsproces. Vores mål er at gøre det så nemt som muligt at finde den nødvendige information og deltage i høringen. Ligesom vi stiller os til rådighed, hvis man har konkrete spørgsmål i forhold til miljøvurderingen. Jeg vil opfordre interesserede i at besøge projektets hjemmeside", siger Jan Kauffmann.

De vigtigste dokumenter i forbindelse med høringen er miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage samt den omfattende samling af visualiseringer fra fotopunkter langs hele kysten i Danmark og Sverige, herunder enkelte 360 grader-visualiseringer. Man kan finde og downloade materialet på hjemmesiden her.

HOFOR planlægger at afholde et informationsmøde i forbindelse med den offentlige høring. Det vil blive afholdt digitalt for at sikre, at så mange som muligt fra et stort geografisk område får mulighed for at deltage. Læs mere om informationsmødet her.

03.02.2023Hofor

Sponseret

HOFOR vinder international designpris for dynamisk og modig arkitektur på Amagerværket

15.12.2022Hofor

Sponseret

Energistyrelsen giver grønt lys til HOFORs plan om vindmøller i Øresund

12.06.2022Hofor

Sponseret

Detektiver lytter på vandrørene

03.05.2022Hofor

Sponseret

Ny aftale mellem HOFOR og BIOFOS øger andelen af biogas i bygas til 85 pct.

03.05.2022Hofor

Sponseret

Ny Folkeskov ved Slangerup skal beskytte drikkevandet

17.12.2021Hofor

Sponseret

Stort behov for nye HOFOR-vindmøller i Øresund