Stor pulje venter på ansøgere: Få 80 procent i tilskud til dit næste arbejdsmiljøprojekt

Virksomheder med maksimalt 50 ansatte har mulighed for at få op til 500.000 kr. i tilskud til arbejdsmiljøindsatser, der forebygger ulykker eller psykisk og fysisk nedslidning. Her kan du se, hvordan din virksomhed får del i Arbejdsmiljøpuljen.

21.02.2022

Sponseret

CABI

Hvert eneste år anmeldes mere end 42.000 arbejdsulykker herhjemme. Læg dertil det støt stigende antal af danskere, der er nedslidte, rammes af stress eller sygemeldes på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
I bestræbelserne på at sikre arbejdskraften kan mange af landets virksomheder derfor med fordel investere i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og private arbejdsgivere med maksimalt 50 ansatte kan nu få en pæn økonomisk håndsrækning til dette arbejde fra Arbejdsmiljøpuljen, som Beskæftigelsesministeriet lancerede i marts 2021.
Puljen er et resultat af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra 2019. Den er målrettet små og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte. Disse virksomheder kan søge puljen om støtte til eksempelvis afprøvning af tekniske hjælpemidler, rådgivning om arbejdsmiljø eller forebyggende træning på arbejdspladsen. 


Hvem kan søge tilskud?
Der er afsat 105 mio. kr. årligt i Arbejdsmiljøpuljen, som løber frem til udgangen af 2023. Det er udelukkende private virksomheder, der kan komme i spil til puljen, og de skal være CVR-registreret og have en NemKonto.
Erhvervsdrivende foreninger og selvejende institutioner betragtes i denne sammenhæng også som private virksomheder, så de kan også søge midler fra puljen. Derimod kan offentlige forsyningsvirksomheder og mindre filialer af større virksomheder ikke komme i spil.
Det er værd at være opmærksom på, at der kun ydes tilskud til nye projekter og ikke allerede igangværende arbejdsmiljøindsatser.


Få op til 500.000 kr. pr. projekt
Der kan gives tilskud til 80 procent af de tilskudsberettigede udgifter i en ny arbejdsmiljøindsats. Tilskuddet kan eksempelvis bruges til at dække omkostninger til aflønning af autoriserede arbejds-miljørådgivere eller træningsinstruktører. 
Din virksomhed kan maksimalt få tilsagn om tilskud på 500.000 kr. pr. projekt svarende til 80 procent af et projekt til 625.000 kr. Der gives ikke tilskud til projekter, der har til formål at opfylde et gældende påbud fra Arbejdstilsynet.

Tre forskellige indsatsområder
Et tilskudsberettiget projekt skal ligge inden for mindst ét af puljens tre indsatsområder for at blive godkendt. Indsatsområderne er:

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker. Det kan fx være:

 • Projekter, der øger arbejdspladsens viden om forebyggelse af ulykker
 • Rådgivning til nye metoder, aktiviteter eller tilgange, der skal styrke det ergonomiske eller psykiske arbejdsmiljø som fx gode introduktionsforløb for nyansatte eller udarbejdelse af politikker om omgangstone eller krænkende adfærd
 • Projekter, der styrker virksomhedens viden om nedslidning, og gør jer i stand til at organisere arbejdet, så det kan udføres på en forebyggende og sundhedsfremmende måde. Det kan eksempelvis gøres gennem kompetenceudvikling af ledere eller nøglepersoner.

Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen. Det kan fx være:

 • Styrketræning på arbejdspladsen, så medarbejdernes muskler og led bliver styrket
 • Konditionstræning på arbejdspladsen for at modvirke stillesiddende arbejde
 • Forløb med personlig træner, fysioterapeut eller lignende på arbejdspladsen med rådgiv-ning om udstyr, træningsmiljø og instruktion af træningsøvelser.

Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø eller reducere risikoen for arbejdsulykker. Det kan fx være:

 • Leje, afprøvning og konsulenthjælp til introduktion af tekniske hjælpemidler, som fx kan løfte eller medvirke til bedre arbejdsstillinger
 • Støtte fra en konsulent, der hjælper jer med at introducere hjælpemidlet til medarbejderne.

Sådan søger I:

 1. Indhent tilbud fra den konsulent eller rådgiver, som skal hjælpe virksomheden
 2. Lad den foretrukne konsulent/rådgiver forberede ansøgningen for jer ved at udfylde ansøgningsskema og budgetskema
 3. Ansøg online via Tilskudsportalen. Husk at benytte NemID medarbejdersignatur
 4. Få godkendelse fra Arbejdstilsynet. I skal acceptere tilsagnet, inden I kan gå i gang med projektet
 5. Indgå endelig aftale med konsulent eller rådgiver, og gå i gang med projektet
 6. Modtag ydelsen (teknisk hjælpemiddel eller konsulentydelse) og gennemfør projektet
 7. Betal fakturaen
 8. Når projektet er afsluttet og fakturaerne er betalt, får din virksomhed udbetalt tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen.

Se trin-for-trin vejledning til arbejdsmiljøpuljen HER


Få tilsagn inden projektets opstart
Ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen bliver løbende behandlet og kan indsendes til Arbejdstilsynet inden udgangen af 2023. Din virksomhed kan først igangsætte et projekt, når I har modtaget tilsagn fra Arbejdstilsynet.
Det betyder, at udgifter først må afholdes efter modtagelsen af tilsagnet, og at fakturaer som doku-mentation for de tilskudsberettigede udgifter kun kan godkendes, når de er udstedt efter datoen for modtagelse af tilsagn. Dog kan virksomheden godt få dækket 80 pct. af udgifterne til konsulentens hjælp med ansøgningen, som i sagens natur er afholdt, før der gives tilsagn.
Hvis du vil vide mere om Arbejdsmiljøpuljen, kan du orientere dig på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Har du spørgsmål til puljen, eller hvordan din virksomhed søger, kan du kontakte Arbejdsmiljøpul-jens sekretariat i Arbejdstilsynet på tlf.: 70 12 12 88 (tast 5). Du kan også maile på: arbejdsmiljoe-puljen@at.dk

Eksempel på brug af arbejdsmiljørådgivning

Eksempel på brug af arbejdsmiljørådgivning
En virksomhed inden for telemarketing med 35 ansatte har store udfordringer med at fastholde nyansatte. En stor del af dem forlader virksomheden igen inden for tre måneder efter ansættelse. Med hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver får virksomheden udviklet og implementeret et introduktionsforløb, der understøtter, at nyansatte kommer godt ind i det faglige og sociale fælles-skab på arbejdspladsen.


Eksempel på sundhedsfremmende aktivitet
Hos et tømrerfirma med 18 ansatte fortæller medarbejderne, at det daglige arbejde er fysisk an-strengende, og at de ofte går hjem med smerter i nakke, hofter, skuldre og arme. Virksomheden får hjælp fra en ekstern træningsfysiolog til at gennemføre et forløb med to ugentlige sessioner af 30 minutters fysisk aktivitet i 10 uger. Efter forløbet oplever medarbejderne færre smerter og bedre overskud til at udføre de daglige arbejdsopgaver. Virksomheden udnævner efterfølgende to frivillige medarbejdere til sundhedsambassadører, der med inspiration fra forløbet får til opgave at planlæg-ge og sikre, at de ugentlige træningssessioner fortsætter.


Eksempel på afprøvning af tekniske hjælpemidler
En virksomhed med 23 ansatte indenfor det grønne område har til opgave at beskære alle træer i en større kommune. Opgaven udføres normalt fra stiger, men medarbejderne vil gerne afprøve en me-kanisk lift for at mindske risikoen for fald under udførelsen af arbejdet. Virksomheden får tilskud til at afprøve en lift i tre måneder. Virksomheden får i perioden afprøvet, hvordan liften manøvreres rundt på de faste arbejdssteder. Medarbejderne oplever, at de føler sig mere sikre på liften, hvor de lettere kan håndtere beskæringsværktøjet, og dermed enklere kan udføre arbejdet.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Psykisk arbejdsmiljø

Allerede før corona oplevede mange danskere deres arbejdsliv som stressende. Efter corona stiller flere spørgsmålstegn ved, hvordan deres arbejdsliv og livskvalitet skal være. Hvad er de bedste redskaber til at skabe en arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder medarbejdere  og samtidig kan give plads til dem der enten ikke vil eller kan arbejde på de gængse vilkår?

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret