Special Minds nomineret til pris for virksomhedens flotte sociale ansvar

Special Minds i Kolding passer godt på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker fra kanten af arbejds- markedet. Det bringer nu virksomheden i spil til CSR People Prize. Prisen uddeles til Cabis årskonference den 24. marts 2021.

10.03.2021

Sponseret

CABI

CSR People Prize har siden 1999 og er Cabis hyldest til der gør en særlig for, at udsatte kan få chance på arbejdsmarkedet. Det kan fx være virksomheder, der ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, fastholder ansatte, som risikerer at miste jobbet, eller som forebygger fx nedslidning, stress eller mistrivsel

Erhvervslivet og forskningsverdenen er stærkt repræsenteret i juryen bag prisen, som har været på en hård opgave med at indsnævre feltet af de mange indstillede virksomheder til de ni endeligt nomineret. En af de nominerede er Special Minds i Kolding.

I år uddeles også en CSR People Særpris, og det er netop i denne kategori, at Special Minds er en af de tre nominerede. Særprisen går til en virksomhed, som både arbejder med cirkulære forretningsmodeller og skaber arbejde til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Special Minds skaber job til mennesker med autisme

Special Minds i Kolding har et godt samarbejde med Kolding Kommune, hvor virksomheden køber kommunens udtjente IT-udstyr og –skrot og sælger det videre. Er udstyret defekt bliver det repareret eller brugt som reserve- dele. Stationære computere, som ikke har nogen videre salgsværdi, bliver opgraderet og solgt som miniga- mercomputere.

Alt dette varetages af fem medarbejdere hos Special Minds, som alle har udfordringer som autisme, angst, ADHD eller ADD. Virksomheden har formået at tilpasse opgaver, arbejdstid og skånehensyn, så det passer godt til deres behov. Derudover har Special Minds i Kolding også ansat fx rengørings- og kantinepersonale, som har forskellige skånehensyn.

Spidskompetence at hjælpe andre
Juryen bag prisen fremhæver Special Minds i Kolding som en virksomhed, der har gjort det til en spidskompeten- ce at tage imod mennesker med særlige udfordringer og koble dem med arbejdsopgaver, der passer til dem. Sam- tidig formår virksomheden også at give nyt liv til IT-udstyr, som ellers ofte ender med at blive kasseret til stor gene for miljøet.

Forretning, grøn omstilling og socialt ansvar går hånd i hånd
Det tæller med i nomineringen til årets særpris, at Special Minds i Kolding formår at tjene penge, samtidig med at ressourcer genanvendes og genbruges skabernye arbejdspladser til mennesker med særlige kompetencer og en sårbarhed, der håndteres i organisationen. Special Minds kan som nomineret til særprisen inspirere andre, der kan se miljøudfordringen med ressourcer, der bør genanvendes, samtidig med at modellen kan motivere andre kommuner til at arbejde med alternative udbud.

CSR People Prize uddeles i år i tre kategorier:

  • Virksomheder med mere end 250 ansatte
  • Virksomheder med op til 250 ansatte
  • CSR People Særpris - Cirkulær økonomi og arbejde til flere.

Special Minds i Kolding er nomineret til CSR People Særpris sammen med Fischer Lighting og Råt&Godt.

Se alle nominerede på Cabis hjemmeside

Konference med fokus på bæredygtig ledelse
CSR People Prize uddeles ved Cabis årskonference 2021 Bæredygtig Ledelse – Vejen til 2030, som afholdes den 24. marts. Konferencen afvikles virtuelt, og det er gratis at deltage.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Kontakt

Fakta om CSR People Prize:

  • Formålet med CSR People Prize er at vise, hvordan virksomheder kan gøre en særlig indsats for udsatte grupper og vise potentialet i ledige uden for arbejdsmarkedet.
  • Med CSR People Prize hyldes de virksomheder, som gør en særlig indsats for udsatte grupper på arbejds- markedet og via konkrete initiativer viser, at de lykkes med at skabe nye veje til social inklusion.
  • CSR People Prize er samtidig et eksempel på, hvordan Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst kan indfries i praksis til inspiration for andre virksomheder.
  • CSR People Prize Særprisen har i 2021 fokus på virksomheder, som arbejder med cirkulære forretnings- modeller og samtidig skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret