Spørg ikke, hvad din leverandør kan gøre for dig

Bæredygtighed er i stigende grad på mode, men der er stor forskel på, hvad man lægger i bæredygtighed i mode- og tekstilbranchen.  

Træninger hjælper lokale leverandører møde krav fra brands.

Lige som flere andre modeuger som London og Paris har den netop afholdte Copenhagen Fashion Week meldt meget klart ud om deres optagethed af modeindustriens betydelige sociale og klimamæssige aftryk. I 2020 lancerede Copenhagen Fashion Week en klimahandlingsplan, der skal skubbe modeverdenen til et øget fokus på klima, og genopfinde modeugen både som event og platform for modeindustrien.

"Alle aktører i industrien – modeuger inkluderet – bliver nødt til at stå til ansvar for deres handlinger og være villige til at ændre deres forretningsmodeller ", sagde Cecilie Thorsmark, administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week, i forbindelse med lanceringen af handlingsplanen i 2020.

Bæredygtighedsmålenes 'nedsivning'

Forpligtelser indenfor bæredygtighed er et positivt skridt i en branche, der er ansvarlig for 20 % af den globale forurening af rent vand og op til 10 % af de globale drivhusgasemissioner. Men det er vigtigt at se have øje for, hvordan forpligtelserne siver nedad i forsyningskæderne, hvor de grundlæggende problemer skal løses.

"Brands har en tendens til at fokusere deres bæredygtighedsindsats på ting, der har en god markedsføringsvinkel ("Se lige den nye cool type fiber!") i forhold til det vigtigere, men mindre sexede arbejde med at samarbejde med leverandørerne om at forbedre sig", sagde Maxine Bedat, administrerende direktør ved New Standard Institute, til Vogue i kølvandet på FN's klimakonference COP26 i november 2021.

Hvis man ønsker nytænkning af den måde, man driver forretning på, er samarbejde med leverandører en effektiv måde til at understøtte bæredygtighedsmålene. Det er der mulighed for i den etiopiske bomulds- og tekstilsektor.

At gribe momentum for forandring

Selv om Etiopiens bomulds- og beklædningsindustri er relativt ung, er den på nuværende tidspunkt den næst-vigtigste vækstsektor for landet. Med industriens tidlige stadie og en voksende interesse fra europæiske brands er der et vigtigt momentum for at være med til helt fra bunden af at støtte opbygningen af en bæredygtig tekstilsektor i Etiopien, der tilbyder anstændige arbejdsvilkår og begrænser miljøpåvirkningen i hele forsyningskæden.

En række udfordringer hæmmer imidlertid den forventede vækst og udfordrer landets ry for at være en bæredygtig indkøbsdestination. Det gælder for eksempel manglen på teknisk viden og færdigheder inden for vand-, energi- og affaldshåndtering.

Træning og samarbejde med fabrikker

Ved at investere tid i samarbejde med lokale tekstilfabrikker og uddanne fabrikkens repræsentanter i spørgsmål som vand- og energiforvaltning kan træninger både være omkostningsbesparende og hjælpe leverandørerne med at opfylde de standarder, som brands kræver:

Samarbejde med lokale tekstilfabrikker om forventninger og træninger i for eksempel vand- og energiforvaltning kan hjælpe fabrikkerne til at spare omkostninger og imødekomme efterspørgsel på bæredygtige tekstiler:

"En ineffektiv brug af vand eller energi har direkte omkostningsmæssige konsekvenser for fabrikkens produktionsenhedsomkostninger, og det vil påvirke virksomhedens fortjenstmargen og dens evne til at konkurrere på det globale marked", forklarer Kalayu Gebru, projektleder for bæredygtig bomuld og tekstil hos Solidaridad - en international civilsamfundsorganisation, der arbejder med at styrke lokalsamfund og forsyningskæder.

Minimer afstanden

Som en del af det EU-finansierede projekt Bottom Up Ethiopia har Kalayu Gebru arrangeret flere workshops og træninger for repræsentanter for lokale tekstilfabrikker såsom Kanoria Africa tekstilfabrik og ETUR Textile. Træningerne hjælper fabrikkerne med at opfylde internationale køberes krav:

"Når tekstilfabrikken bruger sine ressourcer som f.eks. vand og energi effektivt, kan de blive certificeret efter STeP by-OEKO-TEX-standarden, og hvis deres kemikalieforvaltning er inden for standarden, kan de blive certificeret med ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)", forklarer Kalayu Gebru. Træningsdeltager Dawit Eyasu, der arbejder med overholdelse af sundheds- og sikkerhedsregler på Kanoria-fabrikken, er enig:

" Som eksportvirksomhed har brands mange krav til os. Gennem denne træning har vi fået mere viden om f.eks. lokal og international miljølovgivning, hvilket vil hjælpe os med at opfylde de krav, vi møder.," siger han og smiler, "men nu er vi på vej til at blive certificeret step-OEKO tex. På den måde er uddannelsen med til at minimere afstanden mellem os og opkøberne".

Der er brug for mange grundlæggende forandringer i den omstilling mode- og tekstilbranchen skal gennemgå for at blive bæredygtig. Hele værdikæden skal involveres, og tættere samarbejde og uddannelse af leverandører er et vigtigt led i, at minimere klimaaftryk og ressourceforbrug. Det er en investering, der kommer både brands og leverandører til gode.

- - - - - - - - - - - 

Om Bottom UP

Bottom UP er et projekt finansieret af EU, der har til formål at bidrage til en bæredygtig, inklusiv og transparent værdikæde, der skaber vækst, forbedrer arbejdsvilkårene og fremmer arbejds- og miljøstandarder i den etiopiske bomulds- og beklædningsindustri.

Du kan finde inspiration og vejledning i at samarbejde med leverandører om bæredygtighed i guiden ”Leverandørdialog – en vej til Verdensmål”. Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Dansk Mode & Textil og WEAR med finansiel støtte fra Erhvervsstyrelsen.

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel