Sorø Bioenergi nærmer sig første spadestik

På Kragelundsvej 12 i Sorø er AffaldPlus netop nu i gang med at bygge Sorø Bioenergi. Et helt nyt fjernvarmeværk, som i stedet for naturgas kommer til at køre på lokalt have- og parkaffald.

Det nye biomasseværk reducerer hvert år CO2-udledningen med 10.000 tons. .

De store maskiner er godt i gang med at byggemodne grunden, og omkring 1. juni forventer vi at tage første spadestik til selve byggeriet. Et byggeri, som ikke bare er med til at sænke varmepriserne for fjernvarmekunderne i Sorø, men et byggeri som også producerer el svarende til 2.200 borgeres årlige forbrug.

Herudover er bygningen designet med bæredygtige materialevalg. Mængden af beton er fx reduceret med 25 %, taget bliver et grønt sedum-tag, som er med til at styrke biodiversiteten, og facaden beklædes med trælameller, som er behandlet mod råd uden brug af kemikalier.

Ressourcerne i have- og parkaffaldet recirkuleres
En tur på genbrugspladsen med traileren fuld af haveaffald vil i fremtiden give grøn varme i radiatoren i Sorø og recirkulerer vitale næringsstoffer, herunder fosfor, til dansk landbrug. Hele den grønne affaldsressource bruges. De mindre næringsrige dele i form af grene og træaffald bliver til grøn energi, og de mere næringsrige og lettere bionedbrydelige dele i form af bl.a. blade, planterester og græs bliver til jordforbedring på marker.

Grøn energi og lokal cirkulær økonomi
Have- og parkaffald er den mest bæredygtige form for biomasse. Affaldet er indsamlet eller afleveret på genbrugs- og haveaffaldspladser i de seks AffaldPlus-kommuner. Dvs. minimal transport og brug af grønt haveaffald, der er en fornybar og årlig tilbagevende ressource fra beskæringer og havearbejde fra lokalsamfundets egne haver og parker.

Klimagevinst
Ved at gå fra naturgas til biomasse sparer vi hvert år 10.000 tons CO2. Vi giver dermed vores bidrag til at nå målet om at reducere Danmarks udledning med 70 % i 2030 og opnå klimaneutralitet i senest 2050.

11.05.2021AffaldPlus

Sponseret

AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport 2020

04.11.2020AffaldPlus

Sponseret

AffaldPlus lancerer første bæredygtighedsrapport

06.05.2020AffaldPlus

Sponseret

Sorø Bioenergi nærmer sig første spadestik

26.08.2019AffaldPlus

Sponseret

Flamingo skal nu blive til letbeton

21.08.2019AffaldPlus

Sponseret

HHX og HTX i Slagelse er den første ”Skole, der gi’r affald nyt liv”

25.06.2019AffaldPlus

Sponseret

PlusByg for virksomheder – nyt liv til genbrugelige materialer