Solvarme billigere end kul, gas og biomasse

Kraftværker brænder gas, kul og biomasse, når de producerer varme. Heliac har udviklet et rent alternativ baseret på solvarme. Løsningen er så effektiv og prisbillig, at solvarme bliver rentabelt næsten overalt i verden. Uden tilskud. Også i Danmark.

Illustration af Heliacs solvarmeanlæg i Lendemarke.

Heliacs løsning er baseret på opfindelsen af en prisbillig linse, der fokuserer sollyset på samme måde som et stort brændeglas. Med udgangspunkt i linsen har Heliac udviklet en løsning baseret på paneler, der hver især leverer 12 kW varme.

Lendemarke Fjernvarmeværk, der er ejet af Europas største privatejede energiselskab, E.ON., er første aftager af et Heliac-anlæg. Anlægget i Lendemarke er på knap 2 MW.

Henrik Pranov, der er administrerende direktør i Heliac, håber at den grønne teknologi kan blive et væsentligt supplement til de eksisterende energikilder.

- I mere end 30 år har man brugt spejle til at lave koncentreret solvarme (CSP), hvilket fungerer fint. Eneste udfordring for de eksisterende løsninger er at de er alt for dyre. Ved at udskifte spejle med vores linser reduceres komponentprisen med cirka 85%, hvilket med et slag gør solvarme billigere end både biomasse og de fossile alternativer.

Heliacs ekspertise ligger i udvikling og produktion af linserne og energiopsamlingen, mens selskabet kun har begrænsede ressourcer indenfor projektering, salg, installation og servicering af store energiløsninger. For at løsningen så hurtigt som muligt kan få den størst mulige udbredelse er Heliac derfor interesseret i at finde partnere, der har betydelige ressourcer, netværk og erfaring indenfor disse områder.

Samme linse kan redde menneskeliv

Hver linse i Heliac’s paneler leverer cirka 1,5 kW varme. Ved brug af præcis de samme linser har Heliac også udviklet et såkaldt solkøkken, der har potentiale til i vidt omfang at erstatte madlavning over åben ild. Tre milliarder mennesker laver mad over åben ild. Partiklerne herfra koster dagligt 11.000 menneskeliv og er en væsentlig årsag til afskovning i mange regioner. Se ’Solvarme redder menneskeliv og miljø’ for nærmere beskrivelse af den løsning.

22.08.2017Heliac ApS

Sponseret

Solvarme billigere end kul, gas og biomasse

22.08.2017Heliac ApS

Sponseret

Solvarme redder menneskeliv og miljø