Set med bestyrelsens øjne: Vigtigste ledelsesudfordringer i 2015

CSR-rapportering udpeges som en af de 10 vigtigste ledelsesudfordringer i 2015, i ny rapport fra Deloitte. Rapporten opstiller således en række spørgsmål, der kan hjælpe med at vurdere, om jeres CSR-rapport skaber værdi.

24.02.2015

Sponseret

Deloitte

I en ny rapport fra Deloitte giver en række bestyrelsesformænd deres bud på de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer i 2015, og hvordan disse overkommes. Kvaliteten i CSR-rapporteringen er under lup, og er en af de 10 kerneudfordringer, som bestyrelsesformændene har udpeget for 2015.

  • Hvor er vi med rapporteringen?

  • Får vi feedback fra vores vigtigste interessenter – er de tilfredse med kvaliteten?

  • Monitorerer vi det, der kommunikeres omkring organisationen og dens rapportering?

Det er et par af de spørgsmål, som bestyrelsen bør tage stilling til, for at få en føling med organisationens CSR-rapportering – om den skaber værdi, eller om der er plads til forbedring.

Den gode rapportering
En af konklusionerne fra rapporten er, at investorer ønsker integreret rapportering, og at det er vigtigt at have for øje, om der rapporteres på de rette indikatorer. De rigtige indikatorer er dem, der er relevante for virksomheden, og interessenterne er i dag så sofistikerede, at de godt kan kende forskel. Rapporten fremhæver ydermere, at brugen af GRI i rapporteringen giver virksomheden en fordel i omdømme i forhold til de virksomheder, der ikke bruger et rammeværktøj.

Det slås derved fast, at der er væsentlige risici ved at nedprioritere virksomhedens rapportering og kun anse denne som et nødvendigt lovmæssigt onde. Formår virksomheden i stedet at se værdien i integreret rapportering, er der mange konkurrencemæssige fordele at hente.

I rapporten gives der, udover CSR-rapportering, en række bud på ledelsesmæssige udfordringer, virksomheder bør tage højde for i 2015. Hvert emne er udviklet med input fra Deloittes specialister rundt omkring i verden. Diskussionen inkluderer spørgsmål, som bestyrelsesformændene ville ønske at spørge ledelsen om, for videre at udforske udfordringerne i deres egne organisationer. Tre uafhængige bestyrelsesformænd blev interviewet om deres perspektiver på udfordringer for corporate governance i 2015.

Læs rapporten her.

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads