Sampension: Vi skal sikre, at der altid betales skat, når vi investerer

Som noget nyt har Sampension besluttet at gøre multinationale selskabers skattetransparens til et selvstændigt tema i arbejdet med ansvarlige investeringer. Skattetransparens er en udvidelse af de ESG-temaer, som Sampension er i dialog med selskaber om.

Adm. dir Hasse Jørgensen: Sampension deltager ikke i selskabskonstruktioner for at undgå beskatning, der rettelig skal ske.

26.10.2017

Sponseret

Søren P. Espersen, Sampension

På skatteområdet formulerede Sampensions bestyrelse allerede i 2014 krav og forventninger til selskabers skatteadfærd som en del af den ansvarlige investeringspolitik. Det er et krav, at konstruktioner til nedbringelse af skattebetalinger i klar modstrid med lovgivers intentioner ikke må anvendes.

Sampension har i flere år samarbejdet med Vigeo Eiris om screening af Sampensions portefølje af aktieselskaber for at følge op på Sampensions ansvarlige investeringspolitik. Det primære formål med at sætte en dialog i gang om skat er at bidrage til, at de multinationale virksomheder er transparente omkring deres skattebetalinger i de lande, som de er aktive i. Slutter en dialog uden resultat kan det som en ultimativ konsekvens betyde salg og eksklusion af selskabet.

Sampension investerer i lighed med de fleste institutionelle investorer i fonde, som er placeret i områder, der ofte betegnes som skattely. Der er flere fordele ved være til stede i sådanne områder, blandt andet at det kan undgås, at selve fonden bliver beskattet i det pågældende område, således at den kan fungere som en omkostningslet gennemgang for indkomst, som kommer til investorer i mange forskellige lande.

”Sampension medvirker ikke til konstruktioner, der har til formål at undgå beskatning, der rettelig skal ske i landet, hvor den økonomiske aktivitet foregår, eller i Danmark, hvor den ultimative indkomstmodtager bor,” siger Hasse Jørgensen, og tilføjer, at Sampension på samme måde har givet en klar instruks i forbindelse med såkaldte ”stock lending programs” om, at Sampension ikke medvirker til 3. parts eventuelle skattearbitrage.

Dette er et krav for Sampensions tilstedeværelse i lande som Guernsey, Jersey eller Cayman Islands. Inden Sampension indgår i fondsinvesteringer, hvor der er et selskab i et skattely-land, udfører vi altid en foranalyse – en skattemæssig due diligence – for at sikre, at den skattemæssige struktur opfylder disse krav.

”For at skabe størst mulige afkast til kunderne søger Sampension at undgå utilsigtet dobbelt beskatning af samme indkomst, hvor internationale skatteregler ikke er vel koordinerede, ligesom Sampension benytter de muligheder for tilbagesøgning af udbytteskatter og søger at undgå kildeskatter, hvor lokale skatteregler og internationale dobbeltbeskatningsaftaler tillader det,” siger Hasse Jørgensen.

02.09.2020Sampension

Sponseret

Sampension ekskluderer 22 selskaber

15.07.2020Sampension

Sponseret

Klimarapport: Sampensions aktieinvesteringer i overensstemmelse med Paris-aftalen frem til 2032

02.06.2020Sampension

Sponseret

300 mio. til grønne og bæredygtige investeringer

13.05.2020Sampension

Sponseret

Kig investeringsafdelingen over skuldrene

30.03.2020Sampension

Sponseret

Sampensions ansvarlige investeringer - klimatiltag og styrket dialogprogram

26.02.2020Sampension

Sponseret

Sampension nedbringer investeringers klimaaftryk med 20 pct.