Klimarapport: Sampensions aktieinvesteringer i overensstemmelse med Paris-aftalen frem til 2032

Ny TCFD-rapport med fokus på klimarisici viser, at hele Sampension-fællesskabets aktieportefølje ligger inden for Paris-aftalens 2 graders klimascenarie frem til 2032. Morgendagens indsatser skal skubbe grænsen længere ud.

Investeringers klimaaftryk falder markant hos Sampension.

15.07.2020

Sponseret

Søren P. Espersen, Sampension

Store omlægninger af de børsnoterede aktier hos Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP Pension har medført, at klimaaftrykket blev nedbragt cirka 20 % i starten af i år. Aktier for næsten 58 mia. kroner i hundredevis af virksomheder verden over er allerede nu bragt i overensstemmelse med Paris-aftalens 2 graders klimascenarie frem til 2032.

"Vi har sat os det mål, at CO2-aftrykket fra fællesskabets aktieinvesteringer skal falde hvert år og ligge lavere end verdensaktieindekset. Det kræver nye indsatser, som vil holde os under 2 graders scenariet endnu længere ud i fremtiden. Det er et væsentligt skridt i en mere bæredygtig retning," siger kommunikationsdirektør Søren P. Espersen, Sampension.

Et vigtigt værktøj til at skabe blivende forandring i verden er investorers dialogprogrammer, som skubber på virkomhedernes udvikling i mere bæredygtig retning inden for klima og miljø samt ved sociale og ledelsesmæssige forhold.

"På klimaområdet har vi særligt fokus på virksomhedernes omstillingsevne til en lavemissionsøkonomi, og vi har nu modeller til at score virksomhedernes klimarisiko og omstillingsparathed. Vi kigger først på de værste klimasyndere i de tungest udledende sektorer, og en del af dem har vi udelukket fra vores investeringer", siger Søren P. Espersen.

Sampension-fællesskabet har således for nylig ekskluderet en række tungt udledende selskaber indenfor energi, forsyning, råvarer og transport, som ikke evner at omstille sig til en mindre carbon-afhængig verden. I alt er 177 selskaber udelukket fra fællesskabets investeringsunivers.

02.09.2020Sampension

Sponseret

Sampension ekskluderer 22 selskaber

15.07.2020Sampension

Sponseret

Klimarapport: Sampensions aktieinvesteringer i overensstemmelse med Paris-aftalen frem til 2032

02.06.2020Sampension

Sponseret

300 mio. til grønne og bæredygtige investeringer

13.05.2020Sampension

Sponseret

Kig investeringsafdelingen over skuldrene

30.03.2020Sampension

Sponseret

Sampensions ansvarlige investeringer - klimatiltag og styrket dialogprogram

26.02.2020Sampension

Sponseret

Sampension nedbringer investeringers klimaaftryk med 20 pct.