Sampension udvider politik og praksis for ansvarlige investeringer

Med udgangspunkt i klimaforandringer, menneskerettigheder og ansvarligt ejerskab udvider Sampension sin politik og praksis for ansvarlige investeringer og sætter fokus på rollen som aktiv investor.

Sampension har i løbet af 2017 udvidet sin politik og praksis for ansvarlige investeringer på flere områder. Fokuspunkterne er klimaforandringer, menneskerettigheder og udøvelse af aktivt ejerskab. Et af de næste skridt er at indarbejde OECD’s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsførelse for institutionelle investorer fra 2018 og frem.

”Vi vil nu tydeliggøre vores indsats inden for ansvarlige investeringer. Vi ved fra imageundersøgelser, at Sampension generelt opfattes som en ansvarlig virksomhed, men hvordan vi konkret arbejder med det, hvilke dagsordener vi er optaget af, og de resultater vi skaber på området, er lidt svære at få øje på i dag.  Derfor opruster vi både vores analyse- og kommunikationsindsats,” siger administrerende direktør Hasse Jørgensen.

Sampension har i mange år haft miljø og klima som en del af den ansvarlige investeringspolitik og siden 2011 deltaget i Institutional Investors Group on Climate Change og fra 2010 Carbon Disclosure Project. Sidste års klimaaftale i Paris – COP21 – betød også, at Sampension indarbejdede klimamål fra COP21 i den ansvarlige investeringspolitik fra januar 2017 og frem.

”Klimaforandringer er det emne, vi oftest har kritisk dialog om med de virksomheder, vi har investeret i. Faktisk har hver femte dialog handlet om klima, siden vi introducerede systematisk screening og engagement i 2009,” siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Sampension samarbejder med det internationale rating-bureau Vigeo Eiris om kvartalsvis screening af Sampensions investeringsunivers.

”Vigeo Eiris arbejder med datahistorik, der går hele 10 år tilbage, og de har gennemført 200 kritiske dialoger sammen med Sampension. Den indsats har resulteret i, at en tredjedel af dialogerne medførte markante ændringer. Så dialog virker,” konstaterer Henrik Olejasz Larsen.

Respekt for menneskerettigheder – fokus på aktiviteter i besatte område

Menneskerettigheder er et andet stort emne i Sampensions ansvarlige investeringspolitik, og Sampension har gennemført 31 kritiske dialoger om dette.

Emnet fik bred medieopmærksomhed i januar i forbindelse med en NGO-rapport om danske pensionsselskabers investeringer i virksomheder, der er aktive på Vestbredden. Her blev danske pensionsselskaber kritiseret for investeringer og manglende politik på området. I juni indførte Sampension ny, mere eksplicit politik på området samtidig med, at Sampension førte en dialog med enkelte kunder om emnet.

”På baggrund af vores nye politik har vi kigget nærmere på, om der er selskaber i aktieporteføljerne, der optræder i Vigeo Eiris’ BIOL-database (Business in Occupied Lands). Resultatet blev, at to israelske banker, Hapoalim og Leumi, samt Heidelberg Cement og Bezeq er nu sat på eksklusionslisten for finansiering af bosættelser og for udvinding af naturressourcer og etablering af infrastruktur til telekommunikation i besat område,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Samtidig indleder Sampension kritisk dialog med seks internationale selskaber om deres mulige involvering i aktiviteter på Vestbredden, der strider mod internationalt anerkendte principper.

Politik for aktivt ejerskab

For at sikre det langsigtede investeringsafkast skruer Sampension op for rollen som aktiv investor og søger at påvirke virksomheder i Sampensions investeringsunivers mod mere ansvarlighed og bæredygtighed. Derfor vil Sampension fra næste år systematisk deltage og stemme på generalforsamlinger for de danske OMX C25 selskaber samt stemme på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor Sampension repræsenterer mere end 3 procent af stemmerne.

”For øvrige børsnoterede selskaber vil Sampension stemme, som vi plejer, på mere ad hoc basis, når vi kan gøre det sammen med andre store investorer og via netværk. Det gjorde vi eksempelvis i foråret, hvor vi stemte på to internationale olieselskabers generalforsamlinger for at påvirke deres aktiviteter,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Sampension har i dag i alt 1.600 selskaber i den børsnoterede aktieportefølje, heraf omkring 40 danske. Alene er Sampension en meget lille aktør i forhold til at kunne påvirke, hvordan virksomheder agerer. Dog spiller Sampension en større rolle i forhold til danske selskaber, set i lyset af Sampensions størrelse som institutionel investor i herhjemme.  

”Der skal være proportionalitet i tingene, så vi ikke kaster en masse ressourcer efter aktiviteter med tvivlsomt udfald. Derfor giver det størst mening med systematisk stemmeafgivelse på den danske del af porteføljen. Samtidigt ønsker vi at være direkte involveret, frem for at anvende en mellemmand som en international proxy voting service provider,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Styrker ESG-organisation

Arbejdet med ansvarlige investeringer handler overordnet set om at inddrage miljømæssige, sociale og governance faktorer (ESG) i investeringsprocessen. Nu styrker Sampension indsatsen på dette område og øger såvel analysekraften internt som kommunikationen eksternt. Der sættes også flere ressourcer af til at håndtere det øgede fokus på ansvarlige investeringer generelt, herunder øget dialog med NGO’er.

”Jeg mener nok, at vi har et efterslæb på kommunikationssiden. Vi har i grunden ikke kommunikeret så meget om vores aktiviteter, som vi kunne have gjort. Derfor lægger vi op til at øge åbenheden løbende om ESG-issues såvel som en mere omfattende årlig rapportering i form af en ESG-rapport om de målsætninger, vi arbejder efter, den indsats vi gør, og de resultater vi opnår,” siger Hasse Jørgensen.

Et fokusområde bliver at indarbejde OECD’s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsførelse for institutionelle investorer i Sampensions ansvarlige investeringspolitik fra næste år som supplement til regelsættene fra UN Global Compact og PRI. Et andet fortsat fokus ligger på klimaforandringer, herunder om Sampension kan vurdere den samlede klimapåvirkning af virksomhederne i hele eller dele af investeringsporteføljen og takten af forbedringer på området.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: CSR og finans

02.09.2020Sampension

Sponseret

Sampension ekskluderer 22 selskaber

15.07.2020Sampension

Sponseret

Klimarapport: Sampensions aktieinvesteringer i overensstemmelse med Paris-aftalen frem til 2032

02.06.2020Sampension

Sponseret

300 mio. til grønne og bæredygtige investeringer

13.05.2020Sampension

Sponseret

Kig investeringsafdelingen over skuldrene

30.03.2020Sampension

Sponseret

Sampensions ansvarlige investeringer - klimatiltag og styrket dialogprogram

26.02.2020Sampension

Sponseret

Sampension nedbringer investeringers klimaaftryk med 20 pct.