Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

Prisen for Verdens Bedste Indkøber er uddelt, og i år blev det Region Midtjylland, der løb med sejren og titlen ’Verdens Bedste Indkøber 2023’. Regionen har udarbejdet en helt ny scoringsmodel til brug i udbudsprocesser, som kan reducere klimaaftryk og ressourceforbrug for engangsprodukter i hospitalsvæsnet.

Foto: Etisk Handel Danmark

Det batter for kloden, hvis virksomheder og offentlige organisationer indkøber mere bæredygtigt. Både på den grønne og sociale bundlinje. Hver eneste dag indkøbes der for enorme summer - lige fra karklude, kuglepenne, solceller, kaffe, fødevarer og biler. Indkøb, der direkte påvirker klima, miljø og arbejderne i de lande, hvor varerne produceres. Alene den offentlige sektor køber ind for cirka 410 milliarder kroner om året, bare i Danmark.

Derfor sætter vi fokus på bæredygtige indkøb ved at uddele en årlig pris til en virksomhed eller organisation, som har ydet et særligt bidrag til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb. Dette års vinder bliver især belønnet for at have gået systematisk til værks ved at udvikle en skalerbar scoringsmodel for indkøb i det offentlige. En model, som tænker ud over produktets totalomkostninger, og dermed formår de at få bæredygtighed ind som et reelt konkurrenceparameter.

Bæredygtighed som konkurrenceparameter
Hospitalerne i Danmark sætter et betydeligt negativt aftryk på klima og miljø. Estimater peger på, at sundhedsvæsenet samlet set står for 6% af CO2-udledningen i Danmark. Det er derfor en kompleks opgave at omstille hospitaler til mere bæredygtig drift uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, patient-sikkerhed, hygiejne, effektivitet eller arbejdsmiljø.

Region Midtjyllands indkøbsafdeling, Indkøb & Medicoteknik, har vundet prisen for netop at gøre bæredygtighed til et reelt konkurrenceparameter ved hjælp af en helt ny scoringsmodel til brug i udbudsprocesser. Formålet med scoringsmodellen er at vælge produkter, der er bedre for miljøet og bruger færre ressourcer. Modellen viser, hvordan produktet påvirker miljøet, hvilke materialer de er lavet af, hvordan de er pakket ind, og selv producenternes oplysninger om vægt og materialer er vigtige.

I indstillingen drejer det sig specifikt om indkøb af såkaldte engangsbronkoskoper, der bruges på hospitaler til at kigge ind i patienters luftveje, men modellen kan også skaleres til andre produkter. Region Midtjylland har allerede udpeget 126 andre produkter, som modellen kan skaleres til. Modellen er open source og stilles til rådighed til andre offentlige organisationer og kommuner.

Samarbejde på tværs var nøglen til succes
"I Region Midtjylland har vi sat nogle ambitiøse bæredygtighedsmål, der fokuserer på mindre forbrug og mere genbrug. Arbejdet med at omsætte vores ambitioner på bæredygtighedsområdet til praksis er ofte komplekst. Derfor har vi i dette udbud haft fokus på at arbejde tværfagligt og involvere både udbudskonsulenter, jurister, medicoingeniører, læger, leverandører og bæredygtighedskonsulenter for at kunne tage højde for både kliniske behov og miljømæssige hensyn. Det har resulteret i en metode, som vi med fordel kan overføre til og udnytte i andre udbud," siger Dorte Christensen, vicedirektør i Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland.

I alt havde 15 virksomheder, fonde og organisationer indsendt en indstilling om at vinde prisen, men især to virksomheder var tæt i opløbet om årets pris, herunder warfair og IT-afdelingen ved A. P. Møller – Mærsk.

Du kan læse mere om vinderen og deres arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed her: https://www.rm.dk/kontakt/indkob--medicoteknik/vores-arbejde-med-baredygtighed/

Prisen blev uddelt den 16. november under Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) årlige konference.

Fakta

  • Etisk Handel Danmark er initiativtager til Verdens Bedste Indkøber prisen, som i 2019 blev stiftet sammen med IKA – foreningen af offentlige indkøbere og Forum for Bæredygtige Indkøb for at sætte mere fokus på ansvarlige og bæredygtige indkøb.
  • Siden indstiftelsen i 2019 har en partnerkreds bestående af Etisk Handel Danmark, IKA, Miljøstyrelsen, Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb stået bag prisen, som er blevet uddelt på årskonferencen for Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.
  • Finalisterne blev udvalgt på baggrund af tre kriterier: 1) fokus på bæredygtighed 2) skalerbarhed og effekt og 3) nytænkning. 

Om Etisk Handel Danmark
Etisk Handel Danmark er den samlende platform for virksomheder og organisationer, der arbejder for ansvarlig og bæredygtig handel. Vi står bag Videnscenter for bæredygtige værdikæder, akademi for etisk handel, medlemsnetværk og en række multi-stakeholder partnerskaber og alliancer. 

Etisk Handel Danmarks medlemskreds tæller flere end 100 små, mellemstore og store virksomheder på tværs af sektorer, fagforeninger, erhvervs- og brancheorganisationer, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner og fonde.

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel