Redegørelse for Risikostyring: Hvordan ser din risikoprofil ud, når det gælder CSR?

Fra 2016 skal de største danske virksomheder rapportere om CSR efter de nye lovregler i årsregnskabsloven. Hvordan griber du det an i praksis, så forarbejdet til rapporteringen giver reel værdi for din virksomhed?

16.03.2016

Sponseret

Deloitte

Mens mange virksomheder har lagt sidste hånd på årets CSR-redegørelse, begynder de nye krav til CSR-rapportering at vise sig i horisonten. De største børsnoterede og statslige selskaber skal rapportere efter nye regler allerede fra 2016, mens kravene først gælder fra 2018 for de øvrige store selskaber.

En række af rapporteringsemnerne er velkendte og er allerede i dag godt beskrevet i manges CSR-rapporter. Det gælder for eksempel rapportering om politikker og handlinger inden for miljø- og klimamæssige forhold samt sociale- og medarbejderrelaterede forhold. Andre emner som beskrivelse af risikovurdering og anvendte due diligence-processer er nye.

Her i revisionssæsonen læser vi rigtigt mange CSR-redegørelser. Det giver et godt billede af, hvor udfordringerne ligger både for den enkelte virksomhed og generelt. Det er vores vurdering, at mange virksomheder ikke vil leve fuldt ud op til de nye lovkrav, hvis de beholder deres nuværende rapport i uændret form. Det er især det nye krav om beskrivelse af de væsentligste risici, der er fraværende i mange rapporter i dag. Men få virksomheder har også en tydeligt beskrevet kobling mellem forretningsmodel, strategi og CSR-arbejde, ligesom det kan halte med at være konsistente om politik, handling og resultater inden for alle de politikområder, der fremover skal med i rapporten. Det skal der derfor rettes op på.

Skab grundlaget for den gode rapportering

Hvis CSR-rapporteringen skal give værdi for virksomheden - og ikke bare være en tick-the-boxes-øvelse - er det vigtigt at få startet sin proces rigtigt.

Her bliver identifikationen af de væsentligste risici set i sammenhæng med virksomhedens forretningsmodel et centralt omdrejningspunkt, som vil give input til resten af de emner, som CSR-redegørelsen skal omkring for lige præcis at matche din virksomhed.

Hvis man ikke tidligere har gennemført en systematisk risikovurdering af virksomhedens aktiviteter sammenholdt med CSR-emnerne, kan det virke som en stor og lidt uoverskuelig opgave at gå i gang med. Men hvis I allerede har processer og data, der kan understøtte arbejdet, er det bare om at få dem støvet af og sat ind i den rigtige sammenhæng.

Vi anbefaler, at virksomheder tilrettelægger en proces, hvor I identificerer de risici, som vil have størst ”impact”, hvis de rent faktisk materialiserer sig. Dyk ned i de enkelte emner og brug data og søg yderligere information til at få et klarere billede af, hvad de indeholder. Lav en prioritering af de væsentligste identificerede risici. Genbesøg jeres CSR-politikker, handlingsplaner mv. for at vurdere, hvad I allerede gør, og hvor hullerne eventuelt måtte være. Det vil danne grundlaget for, at jeres virksomhed kan beslutte, hvorvidt CSR-politikker og initiativer skal justeres. Der kan derefter opstilles mål og nøgletal på de vigtigste områder og træffes beslutning om monitorering og opfølgning.

Med det arbejde på plads har I nu en plan for jeres indsats og en motivation til at implementere de gode ideer og tiltag. Og så er der ikke langt til at kunne redegøre for samfundsansvar i overensstemmelse med loven. Hvis I gør jeres forarbejde godt her i 1. halvår, har I grundlaget for at lave en solid CSR-rapport for 2016.

God arbejdslyst!

Hvis I har brug for inspiration til at komme i gang, kan I læse nærmere her om Deloittes arrangement: ”Morgenmad med risiko” den 28. april 2016.

Marie Voldby - Director i Deloitte Risk, Compliance & Sustainability

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads