Rapport fra Biodiversitetsrådet: Biodiversiteten er under pres og har kun 2,3 procent gode, beskyttede levesteder tilbage

Tabet af biodiversitet er ikke stoppet, og biodiversiteten er fortsat under stort pres i Danmark. Det vurderer Biodiversitetsrådet i sin første rapport.

Biodiversitetsrådet konkluderer, at Danmark skal have markant mere plads med beskyttet natur af høj kvalitet, hvis det skal lykkes at stoppe tabet af biodiversitet og skabe fremgang for biodiversitet i Danmark.

Rapporten er trist læsning, og den bekræfter endnu engang, at biodiversiteten har alt for trange vilkår i Danmark, fordi naturens gode levesteder er væk, mener Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

”Det er selvfølgelig glædeligt, at Biodiversitetsrådet har givet Naturfonden en naturglad grøn smiley ved at tælle Naturfondens 17 naturområder med i sin første opgørelse over god, beskyttet natur i Danmark. Men der er desværre langt igen, før den danske biodiversitet får det bedre. Derfor arbejder Naturfonden selvfølgelig videre på at sikre endnu flere og større naturområder, hvor biodiversiteten har højeste prioritet,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Biodiversitetsrådet konkluderer blandt andet:

  • Højst 2,3 % af det danske landareal inklusive søer og vandløb, er naturarealer, hvor den samlede biodiversitet er beskyttet, og hvor beskyttelsen forventes at leve op til kriterierne fra EU´s retningslinjer. Arealerne omfatter bl.a. naturarealer ejet af naturfonde, herunder af Den Danske Naturfond.
  • Der skal afsættes markant mere plads til naturen i Danmark, hvis tabet af Danmarks biodiversitet skal vendes til fremgang.
  • Det er nødvendigt, at de udlagte naturområder genoprettes med fokus på økosystemernes naturlige processer og funktioner.
  • Øget viden og bevidsthed om biodiversitet skal forankres i befolkningen. Uddannelse, naturbesøg og friluftsaktiviteter er vigtige elementer i denne naturdannelse.
  • Biodiversitet bør indtænkes i forbindelse med klimatilpasning og øvrige ændringer i arealanvendelse.

Engelsholm Sønderskov i Vejle Ådal er det 17. naturområde, Naturfonden har givet tilbage til biodiversiteten for altid. Foto: Jesper Edvardsen .

Biodiversitetsrådet er uafhængigt
Biodiversitetsrådet er et forskningsbaseret ekspertorgan, som arbejder uafhængigt af personlige, myndigheds-, organisations-, erhvervs- og politiske interesser. Rådet har til opgave at rådgive regeringen og Folketinget om indsatser, der kan medvirke til at vende udviklingen, så tabet af biodiversitet kan vendes til fremgang både på land, i ferske vande og i havet.

21.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Grøn julegave fra 18.315 danskere: Trine, Camilla og Christian er med til at give en hel skov

19.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sjælden vestjysk skov købt af 18.315 danskere som gave til naturen

13.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Truet flue får endnu bedre levesteder i Vejle Ådal

10.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Maskiner graver ud: Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

02.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

500 borgere med til at skabe nye naturoplevelser

29.09.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sensation i Vadehavet: Truet fugl er tilbage i genoprettet natur